hotel room 1261900 960 720

 

Cestovný ruch na Slovensku sa rozbieha pozitívnym smerom. Hostia nezostávajú iba v Bratislave, ale navštevujú celé Slovensko a ubytujú sa na viac dní.

Ukázalo sa to najmä v mesiaci júl, keď sa naplno rozbehla letná sezóna. V prvom polroku navštívilo Slovensko 2,3 milióna návštevníkov, oproti rovnakému obdobiu v roku 2015 je to viac o 18,9%. Od januára do júla 2016 tu zahraniční i domáci klienti spali 8 miliónov nocí. „Potešiteľné je, že všetky kraje Slovenska zaznamenali oveľa viac návštevníkov i prenocovaní už v prvom polroku 2016. Najvyšší bol nárast v košickom kraji“, uviedol Patrik Bočkay, prezident Zväzu hotelov a reštaurácií SR.

bratislava-1569301 960 720 slowakia-197037 960 720

Všetky kraje Slovenska išli v ukazovateľoch hore. Pre hotelierov a prevádzkovateľov ubytovacích zariadení je jedným z dôležitých ukazovateľov počet prenocovaní. Najviac ohlásil žilinský kraj s počtom prenocovaní 1.271.027 (20,6% všetkých prenocovaní na Slovensku), na druhom mieste je prešovský kraj s počtom prenocovaní 1.221.930 (19,8%) a na treťom mieste bratislavský kraj s počtom prenocovaní 1.215.464 (19,7%).
Hotely na Slovensku mali v mesiaci júl dokonca obsadenosť 40,4% lôžok, čo sú najvyššie hodnoty od začiatku roka.

hotel room 1261900 960 720

Cestovný ruch ako rodinné podnikanie
Cestovný ruch na Slovensku stále trápi veľa administratívnej záťaže a regulácií. Chýba aj legislatíva pre rodinné podnikanie. Viac ako 90% podnikov v cestovnom ruchu tvoria mikro, malé a stredné podniky s počtom zamestnancov menej ako 10. Cestovný ruch je preto ideálnym odvetvím pre tzv. rodinné podnikanie. Slovensko však nemá právnu úpravu, ktorá by definovala rodinné podnikanie, ani žiadne pravidlá na pomoc takýchto rodinných podnikov.

Aktuálna je predovšetkým podpora cestovného ruchu, pretože v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok je výrazne menej peňazí na propagáciu, ako je tomu teraz. Plán na rok 2017 predstavuje len 7,5 milióna EUR, čo je o 4 milióna EUR menej oproti roku 2016. Ide o jediný aktívny nástroj štátu, ktorým pomáha cestovnému ruchu. Pritom 11,5 milióna EUR je len 0,1% toho, čo v službách cestovného ruch minú ročne turisti na Slovensku.

 

Zdroj: Zväz hotelov a reštaurácií SR

Spracovala: Paula Mokrá
Foto: Pixabay