foto arketipo hlavna

Za prvej republiky bolo vlastniť umenie výsadou vyššej strednej vrstvy, počas komunizmu sa to považovalo za buržoázny prežitok. Ako je to dnes?

 

Disponujete voľnými finančnými prostriedkami a chceli by ste ich zhodnotiť čo najlepšie? Možností je viac. Produkty finančných inštitúcií, investičné zlato, diamanty, nehnuteľnosti... Najvyššiu návratnosť vám však za určitých podmienok prinesie investícia do umenia.

 

Od roku 2008 zažívajú investície do umenia boom. Napriek potrebe vyššieho vstupného kapitálu, strednodobému zhodnoteniu (v časovom horizonte 10 – 15 rokov) a nízkej likvidite majú viaceré prednosti. Predovšetkým je to vyššia návratnosť oproti ostatným komoditám. Odolávajú aj inflácii a politickým zmenám. „Koncom 90. rokov minulého storočia sa bežné diela Martina Benku predávali v rozmedzí päť až desaťtisíc eur. Dnes by sa tie isté obrazy dali obchodovať na úrovni tridsaťtisíc eur a viac. Na druhej strane, nie všetko na trhu s výtvarným umením sa zhodnocuje takým závratne rýchlym spôsobom. Naopak, ceny diel umelcov priemerných kvalít skôr stagnujú, alebo klesajú," uvádza Ján Abelovský, riaditeľ najstaršej aukčnej siene na Slovensku a konateľ Slovenského syndikátu znalcov umenia, ARS LEGIS. Investovať do umenia však neznamená len zhodnotiť, ale aj potešiť sa pohľadom na krásu umeleckých diel. „Takáto investícia vám skrášli priestor, dom, byt i kanceláriu," hovorí Michal Volčko z aukčnej spoločnosti Art Invest.

 

foto arketipo

 

Zberatelia verzus investori
Na trhu s umením nájdete zberateľov aj investorov. V ostatnom období významne prevažujú investori. Vlastniť tie najlepšie umelecké diela sa považuje u solventných ľudí za prestíž, imidžovú záležitosť i za znak spoločenského statusu. Čím sa líšia zberatelia od investorov? Zberateľ svojimi vedomosťami nezriedka prevýši kunsthistorika a za každým umeleckým dielom vidí nielen príbeh jeho vzniku, ale aj celý proces obstarania. Investori vnímajú umenie len ako investíciu. Zjednodušene povedané, za obrazom na stene vidia najmä peniaze. Samozrejme, existujú výnimky. Ako sa stať dobrým investorom? Učte sa od zberateľov a nájdite si dobrého poradcu. „Ak má niekto záujem kupovať umenie, nemal by začať kupovať hneď a za každú cenu. Najprv by mal začať zbierať informácie z rôznych zdrojov, najmä z literatúry, internetu, aukčných katalógov, chodiť na výstavy a vernisáže. Cenným zdrojom informácií a rozšírenia prehľadu sú najmä predaukčné výstavy aukčných spoločností. V neposlednom rade by si mal nájsť odborného a skúseného poradcu v tejto oblasti," radí Michal Volčko. Podľa slov Jána Abelovského je kupovanie umenia dosť špecifická záležitosť, pri ktorej je vlastná skúsenosť a poznanie na nezaplatenie. Treba však počítať s časovou náročnosťou a vynaložením istej „intelektuálnej námahy".

 

Slovenský trh je regionálny
Za prvej republiky bolo vlastniť umenie výsadou predovšetkým vyššej strednej vrstvy (právnici, lekári...), počas komunizmu sa to považovalo za buržoázny prežitok. Od prevratu sa obchod s umením vyvíja postupne, investovanie je konzervatívnejšie a verejný obchod s umením na Slovensku existuje prakticky až od roku 1997. Podľa Michala Volčka to môže byť z istého pohľadu aj výhodou: „Vo vyspelých štátoch vlastnia významné umelecké diela buď zámožní zberatelia alebo bankové inštitúcie. U nás, kde voľný trh s umením nefunguje až tak dlho, sa ešte stále dá získať dielo významného maliara za pomerne dobrú cenu, pretože vytváranie inštitucionálnych zbierok bánk a iných inštitúcií ešte nie je tak rozvinuté. To isté platí aj o podnikateľoch, ktorí disponujú značnými finančnými prostriedkami," hovorí. Ján Abelovský považuje slovenský trh za vyslovene regionálny. S presahmi nanajvýš do Česka a Maďarska. Ako sa vyjadril, až na sporadické prípady sa tu neobchodujú diela, ktoré by mali celoeurópske, či dokonca svetové obchodné renomé. No sú aj výnimky, akou je napríklad Andy Warhol.

 

SOGA

Martin Benka (1888 – 1971): Na pole (Liptov). Vydražené za 90 000 eur.

 

Umenie dobre si vybrať
Obchodovanie s umením je činnosť, pri ktorej viac-menej neplatia jednoznačné pravidlá a všeobecné zákonitosti. Cena umeleckých predmetov je často subjektívna, respektíve je taká, akú je zberateľ či investor ochotný za dielo zaplatiť. Na predajnú cenu vplývajú aj sprostredkovatelia, majitelia galérií, aukčné siene a podobne. Významnú úlohu tu zohráva aj marketing, ktorý, v krajnom prípade, môže vytvoriť „hviezdu trhu" aj z pomerne neznámeho umelca. Z umeleckých predmetov (dekoratívne sochárstvo, drobná plastika, keramika, porcelán, sklo, šperky, starožitný nábytok...) sa odporúča investovať najmä do malieb. Môžete nakúpiť zbierku obrazov jedného autora alebo majstrovské diela viacerých umelcov, prípadne sa zamerať len na určité obdobie. Riziko znížite, ak sa rozhodnete svoje investície diverzifikovať. „Nekupujte však obraz len preto, že sa vám páči. To je cesta do zberateľského pekla," varuje Ján Abelovský. Kde teda nakupovať umenie? „U serióznych predajcov, na ktorých si viete zohnať referencie od iných zberateľov, teda na etablovaných aukciách a v galériách, ktoré spolupracujú s renomovanými znalcami umenia," odporúča Michal Volčko. Umelecké diela nájdete aj v ponuke rôznych e-shopov a pri súčasnom umení aj v ateliéroch výtvarníkov. Práve posledne menovaný spôsob považuje Ján Abelovský za prekonaný. „Vo vyspelom svete neexistuje, aby ste kúpili obraz priamo z ateliéru významného maliara. Len prostredníctvom jeho agenta, ktorý stráži cenu maliara a bedlivo menežuje jeho obchodné renomé. Slovenský žijúci umelec, ktorý sa nechce viazať a deliť o zisk, je síce slobodný, ale bez peňazí. Na tom aukčná sieň veľa zmeniť nemôže – počas týždňovej predaukčnej výstavy hviezdu trhu nestvoríte."

 

SOGA1

Ladislav Mednyánszky (1852 – 1919): Dievča na lávke (Nad vodopádom). Vydražené za 95 000 eur

 

Aukcia je stret ponúk
Jedným z miest, kde kúpite umenie, sú aukcie organizované aukčnými spoločnosťami. Konajú sa niekoľkokrát ročne ako denné, večerné, sezónne alebo online aukcie. Na aukcii sa môžete zúčastniť osobne, objednať si telefonické pripojenie alebo svoju ponuku zadať písomne. Oslovení odborníci sa zhodujú, že jedine na aukcii sa dá dosiahnuť skutočne najvýhodnejšia cena pre predajcu, pretože vzniká v strete ponúk. „V jednom okamihu a na jednom mieste sa stretne viac záujemcov o dotyčné dielo, ktorí medzi sebou súťažia. Ich rozhodnutia nie sú vždy racionálne, lebo určitú úlohu pri ich rozhodovaní zohráva i prestíž či adrenalín, čo sú faktory, ktoré pri predaji v galérii chýbajú," približuje význam aukcií pán Volčko. Denné aukcie prebiehajú v neformálnej atmosfére, v priateľskom duchu a nevyžadujú dress code. Večerné, VIP aukcie, bývajú na pozvánky. Dražené diela sú pred samotnou dražbou vyobrazené a popísané v aukčnom katalógu, dostupnom na webovej stránke aukčnej spoločnosti. Záujemcovia sa s nimi môžu detailnejšie zoznámiť na predaukčnej výstave. Za sprostredkovanie obchodu si aukčná spoločnosť inkasuje od vydražiteľa aukčnú províziu. Hoci vo všeobecnosti investície do umenia vyžadujú vyšší vstupný kapitál, v aukčných sieňach nájdete diela za dvesto i dvestotisíc eur. Takto si môžu postupne budovať svoju zbierku aj menej solventní ľudia a z majetných investorov sa časom môžu stať zanietení zberatelia...

 

Čo je v kurze?
„Pomyselnými kráľmi slovenských aukcií sú Ladislav Mednyánszky, Martin Benka, Miloš Bazovský, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Anton Jasusch, Július Jakoby... vymenúva Ján Abelovský a pokračuje: „títo autori dosahujú v súčasnosti limitné ceny a teda pri investícii do nich nemôžete kalkulovať s okamžitou návratnosťou. Investične atraktívne sú diela príslušníkov Skupiny Mikuláša Galandu, konceptuálne umenie 60. až 80. rokov a postmoderna 90. rokov." Podľa jeho slov je nákup diela súčasného umelca vo všeobecnosti rizikový, „je to ako ruská ruleta – trafíte sa pri jednom autorovi zo šiestich." Ako dôvod uvádza aj nedostatok relevantných súkromných galérií, ktoré by zo svojich autorov cieľavedome vytvárali obchodné istoty.

 

artinvest1

Cyprián Majerník (1909 – 1945): Diváci. Vydražené za 143 000 eur.

 

Pohľad z druhej strany
Ak ste majiteľom umeleckého diela, ktoré chcete speňažiť, môžete sa obrátiť na aukčnú sieň. Tá sprostredkuje predaj vášho diela za províziu. Slovenskí i zahraniční zberatelia a investori sa pravidelne zúčastňujú na aukciách a sú ochotní zaplatiť za kvalitu zodpovedajúcu cenu. „Týmto spôsobom je výhodnejšie predávať drahé veci – tie bežné treba obchodovať skôr napriamo, bez sprostredkovateľa," radí Ján Abelovský. To znamená ponúknuť ich v galérii, predať prostredníctvom inzercie alebo e-shopu. V prípade, že realizujete predaj cez aukčnú spoločnosť a vaše dielo na aukcii alebo v poaukčnom predaji neuspeje, máte k dispozícii popis z aukčného katalógu s aktuálnou obchodnou hodnotou diela, ktorá je rovnocenná znaleckému posudku.

 

edvard munch the screamRebríček výtvarných diel, predaných za rekordné sumy:
1 . Edvard Munch: Scream (Výkrik), máj 2012, predané za 119 922 500 dolárov (91,33 milióna eur);
2. Pablo Picasso: Nude, Green Leaves and Buiónat (Akt so zelenými listami a bustou), máj 2010, predané za 106 482 500 dolárov (80, 97 milióna eur);
3. Alberto Giacometti: L'Homme qui marche I (Kráčajúci muž I), február 2010, predané za 104 327 006 dolárov (79,33 milióna eur);
4. Pablo Picasso: Garçon à la Pipe (Chlapec s fajkou), máj 2004, predané za 104 168 000 dolárov (79,21 milióna eur);
5. Pablo Picasso: Dora Maar au Chat (Dora Maarová s mačkou), máj 2006, predané za 95 216 000 dolárov (72,41 milióna eur).

 

 

 

 

 

 

 

TEXT Alena Reháková
FOTO Arketipo, Art Invest, SOGA

 

Článok bol uverejnený v magazíne Top trendy v bývaní 2015.
Objednať