biofilny dizajn 1 uvodBiofilný dizajn sa v poslednej dobe stal veľmi populárny a stále naberá na popularite. Aj keď ide o štýl, ktorý spočíva v princípe začlenenia prírody do priestoru, existuje viacero rôznych smerov, ktorými môže biofilný dizajn smerovať.

 

Viacerí architekti, dizajnéri a bytový špecialisti zisťujú, že biofilný dizajn im umožňuje využiť daný priestor naplno a otvára im dvere kreativity, produktivity a efektívneho využitia priestorov. Ide tne o dokonalé prepojenie prírody a bytového priestoru. A jeho cieľom je vytvorenie harmonického a zdravého životného prostredia alebo obytných priestorov. Existuje mnoho výhod a charakteristických čŕt biofilného dizajnu, ktoré spolu vytvárajú harmóniu. Od pozitívneho vplyvu, ktorý môže priniesť duševnú pohodu a zdravie až po štylistické výhody a využitie takzvaných šedých zón. Možno aj preto sa biofilný dizajn označuje ako dizajn budúcnosti.

Čo je biofilný dizajn?

Na začiatok je dôležité pochopiť, čo robí biofilný dizajn biofilným dizajnom a v čom je odlišný od iných štýlov. Biofilný dizajn je dizajn, ktorý sa snaží zvýšiť spojenie človeka s prírodou ako takou. Biofilný dizajn je často kategorizovaný podľa použitia prírodných prvkov, svetla voči ekosystémom. Biofilný dizajn nie je obyčajným zahrnutím prírodných nápadov alebo konceptov, ale starostlivým spracovaním prostredia, ktoré pracuje s existujúcou prírodou s cieľom vytvoriť systémy koexistencie. To zahŕňa používanie ekologických materiálov a kreatívnych riešení na starostlivé a správne začlenenie prírody. Biofilný dizajn uprednostňuje zdravie, kondíciu a pohodu ľudí, ako aj ekosystémi okolo nich. Podporuje emocionálne a fyzické spojenie s prírodou a môže ponúknuť rôzne výhody na osobnej úrovni.

Spoločné črty biofilného dizajnu Možno sa čudujete, ako sa prirodzené koncepty aplikujú v dizajnérskej praxi. Ale biofilný dizajn nie je iba o myšlienke spojenia s prírodou ale priamo s ňou pracuje vo vytvorení jednoliateho celku. Má množstvo jedinečných vlastností, ktoré z neho robia štýl sám osebe, no zároveň je dostatočne otvorený na to, aby ho bolo možné použiť aj v spojení s inými technikami, ako sú aj moderné techniky z oblasti bytového dizajnu. Tu je niekoľko vlastností, ktoré sa zvyčajne vyskytujú pri väčšine použití biofilného dizajnu:

  • Rastliny zakomponované do priestoru
  • Využitie miestnych materiálov
  • Prirodzené svetlo
  • Otvorené prúdenie vzduchu
  • Prirodzené tvary a vzory
  • Architektúra, ktorá pracuje s existujúcou krajinou
  • Prírodné farby a textúry
  • Prítomnosť vody

Aj keď nie každý prípad biofilného dizajnu bude zahŕňať každú z týchto vlastností, väčšina z nich sa v biofilnom dizajne používa najčastejšie ako jeden celok.

Výhody biofilného dizajnu

1. Zvyšuje produktivitu Či už hľadáte biofilné dizajnové nápady na pracoviskách, školách, kanceláriach, v domácich podmienkach alebo dokonca v coworkingových priestoroch, spojenie s prírodou týmto spôsobom preukázateľne zvyšuje produktivitu a psychickú pohodu. Biofilné kancelárie môžu zaznamenať viac ako 8% produktivity a školy, ktoré implementujú biofilný dizajn, často zaznamenávajú lepšiu dochádzku, štúdijné výsledky a dokonca aj mieru učenia o 20-25%. Je to pravdepodobne kvôli pozitívnemu duševnému spojeniu s prírodou, ktorá uvoľňuje energiu a pomáha sústrediť sa.

2. Zlepšuje náladu a duševné zdravie Je vedecky dokázané, že rastliny pozdvihujú náladu a pomáhajú robiť ľudí šťastnejšími a že ich začlenenie do prvkov dizajnu v akomkoľvek priestore môže slúžiť práve na tento učel veľmi efektívne. Zahrnutie prvkov prírodného dizajnu a začlenenie prírody do miestností, kde ľudia trávia značbú časť dňa, môže im pomôcť dodať energiu a uvoľnovať endorfíny v ľudskom mozgu. Biofilný dizajn môže mať dokonca pozitívny vplyv na dlhodobé duševné zdravie, môžu pomôcť znížiť stres a udržať si osychické zdravie. Biofilné princípy môžu dokonca znížiť zlú náladu, úzkosť a depresiu.

3. Kreatívna sloboda a komunita Pokiaľ ide o kreatívnu slobodu, ktorú môže biofilný dizajn priniesť, existuje veľa spôsobov, ako sa na to pozerať. Po prvé, v rámci skutočného procesu navrhovania mnohí zistia, že biofilný dizajn ponúka oveľa viac kreatívnej slobody, než na akú sú zvyknutí. Vďaka prírodným živlom môže byť každá situácia a projekt jedinečný. Okrem samotného dizajnu, akonáhle je biofilný priestor funkčný a využívaný, zvyšuje sa v ňom kreativita. Mnohé biofilné oblasti podporujú spoluprácu prostredníctvom otvorených priestorov a povznesených nálad. Navyše, zvýšenie produktivity a kreativity v pracovnom a školskom prostredí môže uľahčiť efektívnejšiu spoluprácu. Pomáha ľuďom oprieť sa o dobré postoje a držať sa v priestore, kde nájdu viac interakcie a spojenia s ostatnými. Celkovo môže biofilný dizajn fungovať pri vytváraní prosperujúcich kreatívnych komunít.

4. Dlhovekosť Keď pracujete s prírodnými prvkami, kreatívne riešenia a nápady nestrácajú scoj šarm vplyvom času. Namiesto toho budú osobné a viac prepojené s okolitým prostredím, čo môže pomôcť cítiť sa jedinečnejšie a individualizovanejšie. Vo fyzickom zmysle je tiež pravdepodobné, že prírodné prvky a materiály vydržia a časom sa vyvinú spôsobom, ktorý je organický a štýlový. Biofilný dizajn je vyrobený tak, aby vydržal a nepodliehal módnym vplyvom.

Biofilný dizajn a jeho vlastnosti a výhody

Biofilný dizajn je o využití prírodného prostredia a nápadov a ich premene na priestory, ktoré sú takmer také živé ako Zem samotná. Aj keď existujú zásady, ktoré je potrebné dodržiavať, aby ste sa uistili, že získate všetky výhody, ktoré ponúka, je to tiež o objavovaní, spájaní a robení toho, čo je prirodzené. Biofilný dizajn zahŕňa krásne prostredie, svetlo, prírodné prvky a organické dizajny, ale ide o oveľa viac. Biofilný dizajn môže vytvoriť nádherné priestory, ktoré zlepšujú duševné zdravie, skúmajú kreatívne cesty a podporujú komunitu. Biofilný dizajn je o návrate k základom a spojení s prírodou, čo môže priniesť celý rad výhod, o ktorých ste možno nikdy nepovažovali.

 Foto: Hospitalitynet.org