kostolSlovenský cestovný ruch čelí obrovskému množstvu administratívy, vysokej daňovej záťaži, ale aj šikane kontrolných  orgánov. Uviedol to Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky v reakcii na vyhlásenie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Počiatka o vlaňajšku, ako o najlepšom roku  v histórii samostatnej Slovenskej republiky.kostolViac ako 4,3 milióna turistov si v roku 2014 vybralo Slovensko ako svoju dovolenkovú destináciu. Ide o rekordný počet a najlepší údaj v doterajšej slovenskej histórii. Predbežné príjmy z aktívneho cestovného ruchu prekonali po prvýkrát dvojmiliardovú hranicu. Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky napriek tomu nevidí situáciu ružovo. Vyhlásil, že napriek všetkým pozitívam, ktoré rastúci turizmus na Slovensku prináša, mu dlhodobo nie je venovaná dostatočná pozornosť vlád. Rekordné čísla v počte turistov a návštevníkov Slovenska považuje za výsledok dobrej prezentácie Slovenska doma, ale aj v zahraničí. „Dôležitú úlohu pri vzniku týchto pozitívnych čísiel však zohrali hlavne tí, ktorí tvoria ponuku služieb v cestovnom ruchu. Sú to podnikatelia, ale aj zamestnanci, ktorí podnikajú respektíve pracujú v tomto odvetví. To, že Slovensko v uplynulom roku navštívilo rekordne veľa turistov znamená, že slovenské služby sa svojou kvalitou minimálne vyrovnajú službám v iných európskych krajinách,“ uvádza sa vo vyhlásení Zväzu cestovného ruchu SR. 

Podnikatelia ako služobníci
Zväz poukazuje na absenciu zavádzania systémových nástrojov na podporu rastu cestovného ruchu, ku ktorému sa vláda zaviazala schválením Stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2020. Upozorňuje na nedostatok opatrení, ktoré by viedli k zníženiu administratívnej záťaže a systémovej podpory cestovného ruchu. „Toto odvetvie tvorené predovšetkým mikro a malými podnikmi čelí obrovskému množstvu administratívnej záťaže, neúmerne vysokej daňovej záťaži v porovnaní s inými európskymi krajinami a je zaťažené množstvom nepriamych daní a poplatkov, ktoré výrazne znižujú konkurencieschopnosť slovenského cestovného ruchu. Podnikanie v cestovnom ruchu na Slovensku dnes znamená množstvo byrokracie, legislatívy, ale aj šikany zo strany kontrolných orgánov. Podnikatelia sa tak stávajú služobníkmi štátneho aparátu namiesto toho, aby svoj čas a úsilie mohli venovať poskytovaniu kvalitných služieb svojim zákazníkom.“

Pomôže väčšia konkurencieschopnosť
V súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami Zväz cestovného ruchu SR vyzýva politické strany a hnutia, aby po voľbách venovali pozornosť riešeniu problémov cestovného ruchu nielen vyhláseniami, ale aj reálnymi riešeniami. Pre ďalší rast počtu návštevníkov a turistov je potrebné zabezpečiť vyššiu konkurencieschopnosť služieb cestovného ruchu. Vyššia konkurencieschopnosť znamená pre Slovensko vyššie príjmy, tvorbu pracovných miest a rozvoj regiónov.

Najviac zahraničných návštevníkov k nám vlani prišlo zo susednej Českej republiky (vyše pol milióna), z Poľska (vyše 168-tisíc) a Nemecka (takmer 159-tisíc). Zároveň úrady zaznamenali najvyššie medziročné prírastky návštevníkov z našich významných trhov. Najvýraznejší nárast mali návštevníci zo Spojeného kráľovstva (takmer 47 %), Spojených štátov (takmer 34 %), Holandska (vyše 22 %) a Rakúska (vyše 21 %).


Text: Branislav Koscelník
Foto: Luboš Houska