vstupny priestor mCestu k nášmu interiéru otvárajú neutrálne zóny – vstupné miestnosti.

vstupny priestorSú to viacfunkčné a flexibilné priestory, na základe ktorých si vytvárame prvý obraz o vnútornom prostredí domu či bytu.

Kedysi bolo zádverie veľmi dôležité z dôvodu netesnosti vstupných dverí, unikala tadiaľ tepelná energia. V dnešnej dobe je všetko inak. Vlastnosti, materiály a technológie výroby vstupných dverí sú čoraz prepracovanejšie. Potrebujeme dnes vôbec zádverie? Prečo by nemohla byť vstupná časť domu či bytu integrovaná ako otvorená súčasť interiéru?Zádverie ako filter

Jedna strana tvrdí, že v našich klimatických podmienkach, ktoré sprevádzajú dážď, vietor či sneh, potrebujeme priestor na očistu i odloženie vrchných odevov. Jednoducho, nemôžeme si dovoliť priestory ako v prímorskej krajinách, v slnkom zaliatych oblastiach. Interiéry sa bežne projektujú bez vstupných priestorov a po prekročení prahu sa vchádza priamo do obývačky, či kuchyne. V našich zemepisných šírkach je to neprípustné riešenie. Uzavreté zádverie slúži ako izolácia pred atmosférickými vplyvmi i vonkajším hlukom.

Protiveterná zástena
Z druhej strany počujeme striktné odmietnutie zádveria i vstupnej miestnosti. Ak si dopredu premyslíme dispozičné riešenie, môžeme vchod do domu situovať na najmenej náveternú stranu pozemku, čím vo veľkej miere obmedzíme naviatie lístia či snehu pri otvorení vstupných dverí. Ak sa takáto strana pozemku predsa len nenájde, riešením je umiestnenie protiveternej zásteny pred vstupné dvere, alebo vybudovanie predĺženého zastrešenia nad vstupným priestorom. Dôležité je, aby atmosférické vplyvy nezaťažili ostatnú časť interiéru.

Prvé predsiene

Budovaním prvých obydlí vznikali názory na to, ako bývať. Na základe archeologických nálezov a etnografických dokladov vieme, že v období slovanskej expanzie v 5.- 8. storočí slovanské obyvateľstvo žilo v jednopriestorových príbytkoch pravouhlej formy. Dôležitým stupňom vo vývoji slovanského domu bolo vytvorenie druhej miestnosti pred vchodom do obydlia, ktorá ho chránila pred zlými poveternostnými podmienkami. Starými slovanskými názvami pre tento priestor boli „sieň" a „pitvor". Oba staroslovanské termíny sa dodnes zachovali na východnom Slovensku, avšak v rozličných jazykových obmenách ako napríklad „siny",„sini",„šini",„šieň", „prikleť" či „pritvor". Druhý priestor obytného domu (sieň, pitvor) bol v prevažnej väčšine bez ohniska. Výnimku tvorili najzápadnejšie obce ukrajinského etnika a s nimi susediace slovenské lokality, kde bolo badať vplyv nemeckého staviteľstva. V obidvoch prípadoch sa do obytnej miestnosti vchádzalo cez vstupný priestor.

Viac sa dočítate na strane 130 – 135

Text: Ing. arch. Zuzana Škriečková
Foto: Toscoquattro, Pachamama, Rako, Schoenbuch, Brighthandle


Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2010