znovuzrodenie krasy 002Starý dom na seizmickom podloží situovaný na severnej strane strmého kopca už nevyhnutne vyžadoval rekonštrukciu.

znovuzrodenie krasy 002Majitelia, záhradní architekti, do projektu renovácie zahrnuli aj rovnako zanedbanú záhradu. Videli v nej veľký potenciál, aj keď vzhľadom na sťažený prístup k domu a obmedzený rozpočet bolo od začiatku jasné, že to bude zdĺhavý proces. Trval osem rokov.

Majitelia úzko spolupracovali s projektantom na architektonickom vzhľade a dispozičnom riešení celej nehnuteľnosti. Vďaka svojmu profesionálnemu zameraniu na záhradnú architektúru a jasnej predstave, dostali sa do bodu, kde zmizli rozdiely medzi disciplínami. Dom starý 40 rokov dostal novú podobu – efektívne získava energiu z obnoviteľných zdrojov, interiér nadobudol nový rozmer a, najmä, ponúka svojim obyvateľom a ich hosťom dramatický výhľad na jazero Champlain a pohorie Adirondack.

Rozšírenie domu o nižšiu úroveň vyžadovalo rozsiahly výkop. Pôda bola využitá na vyrovnanie terénu za novovybudovanými opornými múrmi. Miestnosti, ktoré pribudli na úrovni záhrady, dodávajú domu novú dimenziu, pretože sa prostredníctvom veľkoplošného zasklenia otvárajú do obrovského priestoru.

Všetky existujúce stromy v blízkosti domu boli v zlom stave, takže museli byť odstránené. Ponechaný bol len veľký a pôvabný strom čajovníka.
Chodníky, prístupové cesty a spevnené plochy sú veľmi starostlivo premyslené a zakomponované do projektu rekonštrukcie. Stromy, betón, drevo, oceľ a kamenné platne sa dostali na svoje miesto pomocou žeriava, ktorý bol súčasťou staveniska počas celej výstavby.

Text: Ivona Partmanová
Foto: H. Keith Wagner Partnership

Viac sa dočítate na stranách 152 – 157


Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2013