Česká komora architektov vyhlásila 3. ročník českej ceny za architektúru. Architekti môžu do súťaže prihlásiť svoje diela do konca marca 2018. Súťažná prehliadka je otvorená pre všetky projekty realizované na území českej republiky v priebehu uplynulých 5 rokov. Avšak kým mená nominovaných architektov zostávajú zatiaľ otázkou budúcnosti, mená porotcov sú už dobre známe. V priebehu tohto týždňa vám budeme denne predstavovať jednotlivé mená porotcov. Chýbať nebudú ani ukážky ich realizovaných projektov. 

 

 

Prácu českých architektov bude tradične hodnotiť sedem erudovaných zahraničných expertov. Vo štvrtom pokračovaní tohto týždňového seriálu vám predstavujeme architekta z Maďarska. Zsolt Gunther  pôsobil v popredných architektonických kanceláriách hneď po promóciách. Uveďme aspoň niektoré: Mecano v Delfte, Boris Podrecca vo Viedni a Volker Giencke a Ernst Giselbrecht v Štýrskom Hradci. 

 

 

Profil ZGunther foto Tamás Bujnovszky

 Zsolt Gunther vyštudoval architektúru na Technickej univerzite v Budapešti a ďalej na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u Hnasa Holleina. V roku 1994 založil so svojou životnou partnerkou Katalin Csillag vlastné architketonické štúdio 3h architecture. 

 

 

Zsolt Gunther sa okrem vlastnej architektonickej praxe venuje aj prednáškam a publikačnej činnosti a rovnako pôsobí ako hosťujúci profesor vedie workshopy a podieľa sa na výstavách po celej Európe. Aktuálne sa venuje architektonickéhomu výskumu zameraného pragmatickému dizajnu. Je jednou z vedúcich osobností MOME Ecolab a zakladajúcim členom Active House Alliance.

 

 

Rekonštrukcia Katedrály Zvestovania, Szeged, 2015

 

szeged dom gunther zsolt

 

 

V prípade rekonštrukcie Katedrály Zvestovania v Szegede sa postaralo architektonické štúdio 3h architecture o modernizáciu exteriérovej aj interiérovej časti. Prevládajúce použitie bielych plôch, symbolicky evokujúce čistotu a nepoškvrnenosť, je prostredníctvom inventára prestúpený hnedými akcentmi, či už v prípade dreveného nábytku. alebo oceľových detailov. Minimalisticky riešené priestory sú riešené tak, aby bolo echo v katedrále šírené v maximálnej možnej miere. Podobne je riešené aj stropné osvetlenie, vsadené do kazetového stropu.  

 

 

 005 Bujnovszky

 

 

 

 

Administratívna budova Geometría, Budapešť, 2010

 

geometria budapest toptrendy

 

 

Úspornosť je v prípade administratívnej budovy Geometria v Budapešti ústrednou témou. čo zaujme okoloidúceho pri prvom pohľade, je nepochybne fasádne riešenie, pozostávajúce zo systému BIPV okien (okien z fotovoltaického skla, pozn. red.), Pre maximálny zisk využili architekti skeletovú konštrukciu, minimalizujúcu prítomnosť takých prvkov, ktoré by mohli absorbovať slnečnú energiu neefektívne. Podobne je to aj v prípade dispozíčného riešenia. Otvorený plán objektu, prebiehajúci naprieč všetkými podlažiami, je vertikálne presvetľovaný svetlíkom aj svetlovodmi. V horizontálnom smere je zas riešený sústavou sklených priečok.

 

geometria budapest

 

 

 

Zsolt Gunther bude vyberať spomedzi nominovaných 50 diel, ktoré sa dostanú pred porotu na konci marca. Záujemcovia môžu svoje realizácie zasielať prostredníctvom online formulára