Minimalizmus stage garden

Minimalizmus stage garden

Objektu novej výstavnej plochy stage garden GALLERY CREARS v Rožnove pod Radhoštěm autor zámerne prepožičal až asketický výraz, aby vyniklo to, o čo v galérii ide predovšetkým – vystavovať umenie. Druhým dôvodom minimalistického poňatia novostavby, ktorú navrhol Ing. arch. Karel Janča, bola aj bezprostredná blízkosť drobnej zahradenej stavbičky, ktorej sa hovorí Altán.

 

Rozpadajúci sa objekt Altánu, ktorý pamätá ešte časy rožnovského kúpeľníctva, odkúpili od mesta začiatkom 90. rokov mladí manželia – akademický sochár Igor Kitzberger a akademická architektka Ingrid Kitzbergerová a pretvorili ho na výstavnú galériu. Čoskoro však zistili, že priestor nie je celkom vhodný na tento zámer, a tak tu vznikla predajná galéria KUK kováča Václava Kitzbergera (otecka Igora), orientovaná prevažne na produkty umeleckého kováčstva. Sen o výstavbe galérie moderného umenia im však zostal a pomaly sa začal napĺňať, keď sa im v novom tisícročí podarilo od mesta kúpiť priľahlý pozemok. Z celkového konceptu vytvorenia centra umenia v podobe komplexu výstavných pozičných objektov v lokalite Na zahradách, vrátane súčasného Altánu, je teraz novo zrealizovaný prvý diel mozaiky – stage garden GALLERY CREARS. Vznikol atraktívny, moderný a súčasný priestor na realizáciu autorských aj skupinových výstav. Slúži na potreby súkromnej galérie ako naplnenie vízie manželov – byť nezameniteľnou galériou so zahraničným presahom, čo dosiahli v spolupráci s významnými umelcami.

 

Architektúra ako umelecké dielo

„Objekt novej galérie stojí za spomínaným Altánom až v druhom rade a hlási sa o slovo svojou vykúkajúcou vežou s dominantným veľkoplošným bezrámovým rohovým oknom – svietiacim okom. Novostavbe sme zámerne prepožičali asketický výraz, ktorý tvorí neutrálne pozadie pre vlastné vystavované diela, teda pre to, o čo ide predovšetkým, pre vystavované umenie,“ vysvetľuje autor návrhu Ing. arch. Karel Janča a pokračuje: „Dôležitú rolu v celkovom výraze zohráva vstupný portál s jednoduchým základným kompozičným členením otvorov a zapusteným vstupom, podobne ako krehké okenice – posuvné tieniace plechové panely s vypaľovanými figuratívnymi motívmi, ktoré sú umeleckým dielom a trvalou súčasťou expozície. Hra svetiel, slnka a tieňov na bielej hmote je tak umocnená nielen na vonkajšej tvári budovy, ale aj v interiéri. Dodáva výstavnej expozícii ďalšiu napínavú a tajomnú meniacu sa atmosféru.“

 

Stage Garden 05

Stage Garden 04

 

Základom je tehla

Novostavba stage garden GALLERY CREARS je poňatá ako murovaný jednovrstvový konštrukčný systém z brúsených tepelnoizolačných tehál HELUZ FAMILY 50 2in1s vnútornými železobetónovými a oceľovými stĺpmi a so stropnými železobetónovými monolitickými doskami. Objekt je založený na základových betónových pásoch a pätkách. Strešnú krytinu plochých striech tvorí povlaková hydroizolácia z mäkčeného PVC, krytá okruhliakmi. Vnútorná podlaha je betónová, povrchovo leštená. Vonkajšie spevnené plochy sú betónové monolitické s povrchovou úpravou kefovaním. Dispozícia novostavby je poňatá ako jeden výstavný priestor delený mobilnými paravánmi so vstavaným blokom priestorov hygienického a technického zázemia. „Nemenej podstatnú výtvarnú výrazovú rolu zohráva aj okolitý parter a jeho vymedzenie plotom z betónových múrov, vypaľovaných plechových panelov a živého oplotenia. Umenie tu dopĺňa architektúru a naopak, vzájomne sa prelínajú. Tak je to vlastne v galérii správne, “uzatvára architekt Karel Janča. Priľahlý parter galérie je poňatý ako otvorená výstavná plocha, rozširuje tak nadväzujúci verejný uličný priestor.

 

Stage Garden 05 

Stage Garden 04 

 

 

Výstavná galéria stage garden GALLERY CREARS

Autor: Ing. arch. Karel Janča, janca architect, http://jancaarchitect.blogspot.com
Spolupráca: Martin Kaňak, akad. arch., Ingrid Kitzbergerova, MgA. Ivana Štenclova (navrh okenic a plotovych dielcov)
Realizácia: 2018 – 2019