xella s ytong plzen rakovnik stavebnictvo a byvanie

 

 

Plzeň ako štvrté najväčšie mesto Českej republiky prináša veľa pracovných príležitostí a patrí k sídlam, ktoré ponúkajú široké možnosti služieb, vzdelávania a kultúry. Počas niekoľkých dní sme sa mohli presvedčiť o tom, že Ytong ako využívaný stavebný materiál, ktorý je optimálny z hľadiska realizácie stavby aj pohľadu koncového používateľa, zostáva riešením, nachádzajúcim využitie v tamojšej zástavbe čoraz častejšie. Systém Lambda YQ sa navyše dokáže zaobísť aj bez dodatočného zateplenia. Tento variant totiž spoľahlivo plní normy úsporného bývania a súčasne napomáha vytvoriť zdravú klímu, čo potvrdil aj pohľad na spokojných majiteľov domov v satelitu Vochov. 

 

Majitelia domov a bytov vo Vochove sa môžu spoľahnúť na to, že ich dom v nezmenenej podobe po stránke stavebného materiálu pretrvá generácie. V prípade domov so zateplením, kde je životnosť v rádoch dvadsať až tridsať rokov, majiteľa často vo fáze po splatení hypotéky čakajú nové investície. Ytong je vďaka poréznej štruktúre veľmi ľahký a - čo je pre obyvateľov domu je asi najdôležitejšie - vytvára zdravú klímu v dome. Obsah vápna v materiáli vytvára zásadité prostredie s prirodzenou reguláciou vzdušnej vlhkosti. Nevhodne navrhnuté či riešené zatepľovacie materiály môžu túto vnútornú klímu negatívne ovplyvniť – vytvárajú riziká plesní, objavuje sa poškodenie hmyzom aj vtákmi, a sú menej odolné proti požiaru. Nehľadiac na ich obmedzenú životnosť.

 

xella ytong plzen vochov rodinne domy satelitne mestecko toptrendy

 

Pre obvodové murivo tunajších domov bola zvolená najnovšia séria tepelnoizolačných tvárnic Lambda YQ, ktorá sa od svojho uvedenia na trh v roku 2016 stala najžiadanejším produktom výrobcu. Dôležité je, že Lambda YQ bola vyvinutá pre rýchle a jednoduché stavanie bez nutnosti dodatočného zateplenia. Jednovrstvovým murovaním s týmito tvárnicami je možné dosiahnuť normy stanovené pre nízkoenergetické a pasívne budovy teraz, tak i po roku 2020. Tým je možné ušetriť čas a náklady pri výstavbe. Vďaka tepelnoizolačným vlastnostiam je úsporná tiež prevádzka domu – aj bez zateplenia patrí medzi energeticky hospodárne domy.

 

Lenže Projekt Vochov je len jednou z realizácií, ktoré boli v okolí Plzne realizované pomocou stavebného systému Ytong. Ďalším príkladom so strategicky výhodným umiestnením na okraji sídliska bola aj dvojica nízkopodlažných bytových domov na ulici Lábkova. Situačné prednosti, akými boli koncová pozícia v sídliskovom prostredí a tým aj bezprostredná blízkosť rozľahlých hájov, dovolili realizačnému tímu postaviť dva samostatne stojace moduly, poskytujúce optimálny tepelný komfort a výhľad na prírodu s možnosťou využitia malej aleje ako oddychovej zóny pre majiteľov bytov.

 

xella ytong labkova bytovy dum detail fasadneho riesenia toptrendy

 

 

Ako stavebný materiál bol zvolený Ytong – realizačná firma s ním má dlhoročné skúsenosti. Ich zamestnanci s ním dokážu efektívne pracovať, majú v dvadsaťročnej praxi overené, že tieto konštrukcie sú dlhodobo spoľahlivé a funkčné. Práve optimálne využitie pracovnej sily vlastných zamestnancov a plynulosť prác bez čakania na ďalšie realizačné firmy bolo jedným z dôvodov, prečo sa rozhodli použiť aj ďalšie možnosti systémového riešenia výrobcu. Plynulosť dodávok materiálu je v praxi často predstavuje cennú úsporou času a uľahčí organizáciu stavebných prác. Použitie materiálu rovnakého zloženia prispieva celkovej kvalite prevedenia stavby, eliminuje riziká chýb a napomáha vytvárať optimálne tepelnoizolačné vlastnosti domu. Preto zvolili kombináciu Ytong, Silka a zateplenie Multipor.

 

 

„Všetky naše stavby, čo boli doteraz najmä rodinné domy

či maximálne trojpodlažné bytové domy,

sme realizovali z Ytongu Lambda bez zateplenia.“

 

 

„Všetky naše stavby, čo boli doteraz najmä rodinné domy či maximálne trojpodlažné bytové domy, sme realizovali z Ytongu Lambda bez zateplenia. Keď sa nám naskytla príležitosť realizovať developerskú výstavbu domov so šiestimi nadzemnými podlažiami, rozhodli sme sa po predchádzajúcej konzultácii s projektantom, statikom a zástupcami Ytongu tento projekt, ktorý bol pôvodne navrhnutý z iného stavebného materiálu, prepracovať a využiť kompletný stavebný systém a okrem Ytongu použiť aj Silku a Multipor. K tomuto rozhodnutiu nás viedli dlhoročné skúsenosti s týmto materiálom, a aj ekonomické dôvody,“ uvádza k svojmu rozhodnutiu za developerov stavbyvedúci projektu Jiří Kotva.

 

 

xella ytong plzen bytovy dum ulice labkova multipor toptrendy

 

 

Systémové riešenie Ytong-Multipor sa podieľa na výsledných vynikajúcich tepelnoizolačných vlastnostiach bytov a vďaka paropriepustnosti zaisťuje trvalo zdravú klímu vnútri bytov. V prípade priečok potom majitelia ocenia jednoduchú inštaláciu prvkov zariadenia či inštaláciu rozvodov. Vnútorné steny boli realizované z vápennopieskových tvárnic Silka, najmä preto, že spĺňajú aj vysoké požiadavky na statiku a akustiku. Silka má rovnaké zloženie ako Ytong, svoju únosnosťou až 20 MPa sa však viac podobá betónu. Často sa používa pri stavbách so zvýšenými nárokmi na protihlukovú ochranu – už tvárnice s hrúbkou 1800 mm spĺňajú normu pre 53 dB, priečka s hrúbkou 100 mm potom s rezervou odpovedá útlmu pre akusticky chránenú miestnosť. Čo v prípade bytových domov, ktoré boli obklopené po obdivoch stranách cestnými komunikáciami, možno rozhodne považovať za dômyselný výber stavebného materiálu zo strany developerov.

 

xella ytong plzen bytovy dum ulice labkova multipor materialy development toptrendy

 

 

Pre vonkajšie zateplenie boli zvolené minerálne dosky Multipor, ktorých zloženie je podobné pórobetónu. Pre obyvateľov bytového domu je okrem nehorľavosti aj to, že tento materiál je tvarovo stály a odolný proti hmyzu, vtákom a plesniam. Kombináciou týchto materiálov získali bývanie, spĺňajúce požiadavky na zdravé, úsporné bývanie, ktorého hodnota sa ani z dlhodobého hľadiska nestráca a investícia do tohto bývania je trvalo hodnotná. Plzeň sa ako štvrté najväčšie české mesto tiež stretáva s nedostatkom dostupného mestského bývania a dopyt je najmä po menších bytoch. Nadviazali tak na tunajšiu výstavbu, avšak s použitím oveľa kvalitnejších stavebných materiálov, než tomu bolo v minulosti.