Problematika urbanizmu, ktorý je ohľaduplný k človeku aj k životnému prostrediu, rezonuje v našej spoločnosti už dlhšie. Neoddeliteľnou súčasťou tejto témy je aj elektromobilita, ktorá má svojich fanúšikov, ale i odporcov. Výhody a pozitívne prínosy dopravy na elektrický pohon, ako aj rozličné mýty spojené s elektromobilmi nám ozrejmili Radoslav Markuš a Rastislav Žembery zo spoločnosti ZSE.

 

Najväčšími problémami, ktorým aktuálne väčšie mestá musia čeliť, sú hlavne urbanizácia, s tým spojená doprava, sociálna a zdravotná vybavenosť a v neposlednom rade ekológia. Je jasné, že budovanie obytných a pracovných zón a s tým súvisiaca výstavba a rozširovanie ciest je strategická a dlhodobá aktivita, tá však musí mať jasnú a jednotnú koncepciu. Ekologické zmeny vieme ovplyvniť v kratšom časovom horizonte rovnako k lepšiemu, ako aj k horšiemu. Napríklad, dodržiavanie separovania odpadu môže v krátkom čase priniesť obrovský pozitívny vplyv na životné prostredie. Prechod na energeticky efektívne zariadenia môže zasa ročne ušetriť desiatky percent vyrobenej energie.

 

zse elektromobilita na slovensku smart cities ekobyvanie toptrendy

 

 

Aké konkrétne kroky v rámci developmentu môžu pomôcť tomu, aby sa vo veľkých metropolách i menších mestách žilo lepšie a komfortnejšie?

Ako som už spomenul, development musí mať jasné dlhodobé stratégie a koncepciu. Treba vyžadovať rovnaké pravidlá pre všetkých aktérov. V poslednom čase sa, našťastie, vyžaduje viac zelených plôch, ako to bolo prednedávnom, ale stále je to málo oproti vyspelým ekonomikám. Rozhodne to vypovedá o kultúre národa. Určite sme na správnej ceste, ale ešte nejaký čas potrvá, kým si osvojíme životný štýl, ktorý nie je ľahostajný k nášmu okoliu.

 

 

 

Ako môže kvalitu života v mestách ovplyvniť efektívne využívanie zdrojov energie?

Pokiaľ budeme schopní zabezpečiť rovnaký výkon pri nižšej spotrebe energií, znamená to dva jednoduché následky: Za prvé ušetríme časť financií, ktoré môžeme investovať do oblastí, kde ich je momentálne nedostatok, za druhé budeme menej znečisťovať životné prostredie.

 

 

zse elektromobilita emobilita smart city ekobyvanie toptrendy

 

 

S konceptom inteligentných miest „smartcities“, ktoré sú založené na úspore energie a ohľaduplnom prístupe k životnému prostrediu, súvisí aj pojem elektromobility. Do akej miery je v súčasnosti rozvinutá infraštruktúra pre využívanie dopravných prostriedkov na elektrický pohon u nás, prípadne vo svete?

 

Dovolil by som si poopraviť, že Smart Cities nemajú byť zamerané len na energetickú efektivitu a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Povedzme, že ide o inteligentný ekosystém, ktorý spolu veľmi efektívne komunikuje na všetkých úrovniach fungovania. Dôležité súčasti sú napríklad aj digitalizácia a informatizácia, vzdelávanie alebo aj bezpečnosť.

 

 

 

 

zse elektromobilita gps navigacia driver ekobyvanie toptrendy

 

 

Rozvoj infraštruktúry pre elektrické autá je z roka na rok lepší. Stále však zaostávame za vyspelými štátmi a stav infraštruktúry nedosahuje potrebnú úroveň. A to je jeden z dôvodov stále nízkeho počtu elektrických vozidiel na Slovensku. Koncom júna bolo v Nemecku v prevádzke okolo 13 500 verejných nabíjacích staníc, kým na Slovensku zhruba 300.

 

 

 

"Rozvoj infraštruktúry pre elektrické autá je z roka na rok lepší.

Stále však zaostávame za vyspelými štátmi a stav infraštruktúry

nedosahuje potrebnú úroveň."

 

 

 

Čo môžeme v rámci rozvoja elektromobility v najbližších rokoch očakávať?

V najbližšom období budeme svedkami masívneho rozvoja nabíjacích staníc pre elektromobily. Zameranie sa odlišuje podľa lokality – prostredia, v ktorom je daná nabíjacia stanica umiestnená – a rýchlosti nabíjania. Kým v mestách, biznis centrách a domácnostiach pôjde o pomalé a strednerýchle nabíjacie stanice, na diaľniciach a rýchlostných cestách to budú rýchlonabíjacie až ultra rýchlonabíjacie stanice. Rozvoj infraštruktúry bude viditeľný aj v oblasti elektrických autobusov, najmä v prostredí MHD.

 

 

Aké najčastejšie mýty či mylné predstavy sa spájajú s elektromobilmi? Dočítate sa vo veľkom rozhovore, ktorý bude súčasťou nového vydania ročenky Toptrendy.