V súčasnom období sa kladie veľký doraz na produkciu zdravotne neškodných potravín. To vedie výrobcov k zvyšovaniu podielu výroby hnojív na báze zdrojov prírodných biologických surovín. 

 

Využitiu stimulačného efektu humátov vo výžive poľnohospodárskych plodín sa venuje v súčasnosti značná pozornosť. Humusové látky priaznivo ovplyvňujú fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy a zlepšuje viazanie živín z pôdy na korene rastlín. Humáty sú neškodné voči životnému prostrediu. Vzhľadom na ich ochranné schopnosti je výhodné kombinovať ich aj s inými prípravkami, ktoré slúžia na rovnaké účely. Zlepšujú podmienky pre vývin rastlín a tým  pozitívne ovplyvňujú aj stav úrody a kvalitu produkcie.  

 

 hnojenie pody humix humaty ekobyvanie zahrada toptrendy sk

 

 

Ako sa však humáty získavajú? Sú to chemicky spracované prírodné suroviny, ktoré si zachovávajú humusové látky, a to ako v kvapalnom, tak tuhom, vysušenom stave. Dávky sú v porovnaní s bežnými humusovými hnojivami podstatne nižšie, takže ich užívanie je nielen ekologické, ale zároveň ekonomické. Chemická povaha biologicky aktívnych látok je základom pre vznik účinného ekologicky čistého rastového regulátora vyznačujúceho sa stimulačným účinkom na rast rastlín a plodín. Obsiahnutý oxihumát navyše dokázateľne antibiotické vlastnosti. Znamená to, že rastliny sú schopné lepšie odolávať chorobám a škodlivým vírusom, ktoré ich napadajú.

 

 hnojenie pody klicenie rastlin pestovanie byliniek zahradkar ekobyvanie toptrendy sk

 

Spoločnosť Agrocultur Bio s.r.o. sa preto v spolupráci s vedecko-výskumnou základňou v Maďarsku intenzívne podieľala na výrobe špeciálneho kvapalného listového a pôdneho hnojiva. Výsledkom ich výskumu sa stal prípravok Humix® na báze bioaktívnych prírodných látok so zastúpením makroživín a mikroelementov v chelátovej forme.

 

 

hnojenie pody humix agrocultur sklenik pestovanie zeleniny ekobyvanie sk

 

 

 

Hnojivo Humix® sa prednostne používa na ošetrenie obilnín, olejnín, pri výrobe osiva, sadovníctve, ovocinárstve, vinohradníctve a lesných kultúr a taktiež na regeneráciu, podporenie rastu porastov pestovaných aj v nepriaznivých podmienkach, napr. na hnojenie slabo prezimovaných alebo podmáčaných porastov obilnín a krmovín, na hnojenie ovocných stromov, viniča a drobného ovocia aj v období sucha, keď je prijímanie živín z pôdy obmedzené, na podporenie rastu po vysadení sadeníc zeleniny, okrasných rastlín, kvetov a podobne. Jednou z výhod použitia je veľmi dobrá miešateľnosť s bežne používanými kvapalnými hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín. Hnojivo je navyše dobre miešateľné a je vďaka svojmu spracovaniu ekologicky aj ekonomicky prijateľným prípravkom pre veľkých aj malých pestovateľov.