cisticka s vody ekobyvanie

 

Biologické čistiarne odpadových vôd pracujúce na základe bakteriálneho čistenia sú stabilnou a overenou technológia pre čistenie odpadových vôd. Tento spôsob čistenia odpadových vôd sa v súčastnosti využíva od domov a malých prevádzok až po obce a mestá. Aj keď sú domové biologické čistiarne na trhu už niekoľko rokov, stále je pomerne veľké množstvo ľudí, ktorí o domovej čistiarni odpadových vôd majú len veľmi málo poznatkov, resp. žiadne.

 

Pri kúpe domovej čistiarne je dôležité overiť si, či má spoločnosť potrebnú certifikáciu. Na trhu sú totižto aj spoločnosti bez certifikátu. Ich hodnovernosť sa odrazí často až na tom, aká je kvalita vody.  Voda sa v čistiarni čistí biologickým spôsobom, t.j. pomocou baktérií. Baktérie na svoje fungovanie potrebujú živiny a vzduch, ktorý je do procesu čistenia vháňaný pomocou dúchadla.  Čistiareň síce potrebuje občasnú údržbu, ale keď sa na to pozrieme v horizonte niekoľkých rokov, ide o peknú sumu ušetrených peňazí. 

 

cisticka vody ekobyvanie

 

 

Rozdiel v počiatočných nákladoch pri kúpe žumpy a čističky odpadových vôd nie je veľký. Dalo by sa teda povedať, že čistička odpadových vôd je investíciou do budúcnosti. Netreba pritom zabúdať aj na ochranu životného prostredia. Voda z čističky vôd môže ústiť aj do miestneho potoka, do dažďovej kanalizácie prípadne do zeme. Vyčistenú vodu je taktiež možné využiť na zalievanie trávnika, stačí zakúpiť akumulačnú nádrž s čerpadlom na odber. 

 

 

cisticka vod ekobyvanie mkv plast biologicke cistenie vod

 

 

Často sa stretávame so zákazníkmi, ktorí majú záujem o žumpu, no po krátkom rozhovore a ukážke činnosti ČOV sa väčšina rozhodne pre tento variant. Spoločnosť EKO-MV- PLASTY sa zaoberá výrobou ČOV už od roku 2003. Na trh sme priniesli unikátnu hranatú koncepciu ČOV. Hlavnou výhodou hranatého konceptu je, že v prípade poruchy máme neobmedzený prístup ku všetkým častiam čistiarne. Prevádzka ČOV je tichá a bez zápachová, konštrukčne je riešená tak, že má dlhodobú (prakticky neobmedzenú) životnosť.