Umenie interier

Podľa akého kľúča vyberať dielo, ktoré bude nielen vhodne dopĺňať interiér, no stane sa aj dobrou investíciou? Dôležitú úlohu hrá nielen cit pre estetiku, je v tom aj kus psychológie, intuícia a znalosť lokálnych pomerov na trhu.

 

Umenie interier

Lucie Mičíková: Ulehl pod stéblo trávy, aby zvětšil nebe/ He Lay under a Blade of Grass to Heighten the Sky. 2017 – 2018

 

 

Umenie interier 05 Umenie interier 06Ako sa zorientovať na trhu, ktorý dnes ponúka skutočne širokú paletu umelcov z rôznych oblastí? Čo je len dočasný ošiaľ a ktoré diela možno považovať za dobrú investíciu aj do budúcnosti? Opýtali sme sa tých najpovolanejších, podnikateľky a filantropky Silvie Kušnírovej a uznávanej kurátorky Lucie Gavulovej.

 


Prečo sa oplatí investovať do umenia?

Lucia: Investícia do umenia je rovnaká ako investícia do nehnuteľností, hodnotných komodít či zbierkových predmetov rôzneho druhu, ktorých hodnota sa časom zúročuje a neskôr sa v prípade ich ďalšieho predaja niekoľkonásobne vracia (alebo zostáva v pozícii ich osobného majetku). Mnoho ľudí má o umení pretrvávajúcu romantickú predstavu ako o niečom, čo je čisto duchovného charakteru, vzdialené od materiálnosti sveta či finančných hodnôt. Samotné dejiny umenia však svedčia o opaku – bohatí mecenáši finančne podporovali umelcov, ktorí im za to zdobili paláce alebo vytvárali portréty, žánrové maľby a podobne, ktoré neskôr v interiéri plnili nielen dokumentačnú (fotografia nejestvovala), ale aj dekoratívnu funkciu. Umenie je prosto investícia, ktorá sa vracia. Považujete umenie v interiéri za akýsi „storytelling“ priestoru? Ak áno, podľa akého kľúča vyberať aby to tak bolo? Lucia: Ak rozumieme pojmu „storytelling“ priestoru ako jeho „dopovedanie“, alebo naratívne rozvitie jeho vizuál neho potenciálu, tak celkom určite (pokiaľ teda hovoríme o priestore obytnom/pracovnom, a nie výstavnom). Výber umenia do priestoru, v ktorom s ním človek bude žiť, alebo ktoré bude súčasťou jeho pracovného prostredia, treba najmä prispôsobiť preferenciám ich používateľa. Dôležité sú intuícia a vkus.

 

Umenie interier 04

Emília Rigová: Balada. 2018. Site-specific inštalácia, rôzne techniky a materiály.

 

Považujete umenie za deruh racionálnej investície, alebo by malo korešpondovať s osobnosťou a emóciami majiteľa?

Lucia: Aj, aj. Niektoré akvizície sú založené na čisto racionálnej úvahe, k iným by neprišlo, keby nákupca nemal k dielu umelca či k jeho osobnosti emocionálny vzťah. Jedno nevylučuje druhé.

Silvia: Ideálne je riadiť sa pri kúpe umenia rozumom aj srdcom – takto by to koniec koncov malo byť vo všetkom, čo robíme. Umelecké dielo sa mi musí páčiť, no zároveň by malo spĺňať atribúty kvalitnej investície. S touto stránkou nám dokáže pomôcť odborník – galerista či kurátor a odporúčam aj vzdelávať sa – čítať o umení, chodiť na výstavy, sledovať ocenenia v oblasti umenia. To všetko sú užitočné pomôcky, ktoré nám priblížia, kto je etablovaný autor, a koho si odborná obec cení a považuje ho za perspektívneho.

 

Umenie interier 07

 

« Umenie musí mať priestor „dýchať“. Každé kvalitné umelecké dielo dokáže významne pozdvihnúť interiér a adekvátne k tomu by sme mali pristupovať k jeho inštalácii, pričom by sme mali prihliadať na viaceré aspekty diela, vrátane kontextu, v ktorom vzniklo. » 

 

Je pravda, že sa vďaka umeniu dokážeme rýchlejšie regenerovať po emočnej stránke, efektívnejšie inovovať a kreatívnejšie myslieť? Ako podľa vás pôsobí umenie na emočnú a tvorivú stránku človeka?

Silvia: Umenie netreba vnímať len ako niečo „pekné“. Umenie nemusí byť ľúbivé a harmonické, ale v prvom rade je výpoveďou autora a zrkadlom doby, v ktorej žijeme, zrkadlom nás samotných. Môže byť aj znepokojujúce, šokujúce, môže v nás vyvolať veľmi silné pozitívne či negatívne emócie, a práve preto má veľkú moc. Prehovára k nám, núti nás zamyslieť sa, prostredníctvom umenia si môžeme klásť otázky, ktoré by sme si inak nedávali. V neposlednom rade nás umenie učí akceptovať inakosť – napríklad zamyslieť sa nad tým, čo „tým chcel autor povedať“, aj keď sa mi na prvý pohľad jeho dielo nepáči. Neodmietať, ale premýšľať. Obzvlášť v dnešnej vyhranenej dobe, plnej extrémnych názorov, môže byť fajn kultivovať toleranciu cez umenie.

 

Umenie interier 08

Ako správne vyberať umenie do interiéru?

Lucia: V intenzívnej komunikácii s človekom, ktorý bude interiér obývať alebo v ňom pracovať. To je jediné kritérium. A tu sa môžeme zamýšľať alebo ďalej orientovať podľa toho, či daný jedinec umeniu bližšie rozumie a má vlastné preferencie, aké médium „má rád“ (maľba, objekt), či mu vyhovuje čisto dekoratívny prejav, alebo uprednostňuje „konceptuálnejšie“ obsahy. Jediným kritériom je však rozhodne osobnosť majiteľa a jeho preferencie.

 

Ako správne umiestniť umenie v interiéri?

Silvia: Umenie musí mať priestor „dýchať“. Každé kvalitné umelecké dielo dokáže významne pozdvihnúť interiér a adekvátne k tomu by sme mali pristupovať k jeho inštalácii, pričom by sme mali prihliadať na viaceré aspekty diela, vrátane kontextu, v ktorom vzniklo.

Lucia: Vo všeobecnosti platí: na dielo by mal byť dobrý výhľad, malo by mať vhodné svetelné podmienky, nemalo by nikomu „stáť v ceste“ (aby sa prípadnou kolíziou nepoškodilo, alebo niekomu neublížilo, napríklad kamenné sochy a sklenené objekty v obydliach s malými deťmi). Ak v týchto veciach nemá nový majiteľ istotu, je vždy dobré konzultovať jeho inštaláciu s odborníkom alebo priamo s autorom (ak nie je post mortem).

 

Umenie interier 09Má alebo nemá ladiť umelecké dielo s interiérom? Respektíve, ako odporúčate naložiť s dielom pri určitom štýle interiéru?

Silvia: Umelecké dielo, ale aj interiér, v ktorom žijeme, si zaslúžia sofistikovanejší prístup ako len „niečo dočervena, čo by ladilo so sedačkou“. Nie každý musí mať vrodený vkus či rokmi cibrený cit pre vizuálne veci, preto odporúčam vtiahnuť do zariaďovania interiéru odborníkov – interiérového dizajnéra či človeka, ktorý pracuje s umením. Lucia: Opäť sú určujúce preferencie majiteľa a typ priestoru, o akom sa rozprávame. Ťažko si však predstaviť niekoho, kto by sa chcel zobúdzať a zaspávať s niečím, s čím by sa vizuálne a vnútorne nestotožňoval, čo by narúšalo jeho pocity harmónie zo súžitia s interiérom. Zjednodušene, ale asi najmä so zdravým sedliackym rozumom.

 

Aké umenie vhodné do interiéru je aktuálne v kurze?

Lucia: Pocitovo ľudia do interiéru zatiaľ stále vyhľadávajú najmä maľby – teda závesné formáty a objekty (plastiky, sochy; z materiálov sklo, drevo, kov, kameň, keramiku, textil). V zahraničí sú však najznámejší zberatelia už dávno aj vlastníkmi rozmernejších inštalácií, video-artu či sound-artu, ktoré ma jú zakomponované vo svojich interiéroch (za všetkých spomeňme známu zbierku manželského páru Boros v Berlíne a ich strešný byt na berlínskom protiatómovom bunkri, v ktorom v pravidelných obmenách vystavujú svoje akvizície najsúčasnejšieho svetového umenia). Bolo by teda opäť veľmi relatívne hovoriť, aké umenie je do interiéru vhodné, lebo opäť záleží predovšetkým na kontexte, v akom sa pohybujeme: v krajinách s rozvinutým vnímaním súčasného umenia sú jeho milovníci schopní umiestniť do svojich interiérov rôzne jeho mediálne podoby.

Silvia: Pokiaľ ide o Slovensko, trochu ma mrzí, že aj majetnejší investori majú stále tendenciu kupovať „na istotu“ a investujú do „klasiky“, ako je slovenská moderna, umelci Benka, Fulla, Mednyánszky, Hála. Ale tak, ako inovujeme interiéry, žijeme v modernej dobe, mali by sme byť odvážnejší a invenčnejší aj v umení. Zavesíte si do minimalistickej dizajnovej vily obraz s roľníkmi počas žatvy v zlatom dobovom ráme? Asi nie. Skončí skôr ako investičná istota niekde v sklade. Keď si však kúpite zástupcov slovenského konceptu, neokonceptu či súčasného umenia, aj úplne mladej generácie, máte doma nielen dobrú investíciu, ale aj úžasný kúsok dotvárajúci interiér.

 

Umenie interier 10Do čoho odporúčate investovať?

Lucia: Je veľmi vhodné dať na rady kvalifikovaných odborníkov, ktorí sa takou špecifickou oblasťou so zatiaľ stále úzkou špecializáciou ohľadne cieľovej skupiny denne profesionálne zaoberajú, takže majú najlepší prehľad, čo je pre ktorého potenciálneho investora najvhodnejšie. Je v tom aj kus psychológie, ďalej už spomínaný vkus, preferencie, intuícia a, samozrejme, na najkomplexnejšej úrovni aj znalosť lokálnych pomerov na trhu a situácie, ktorá v oblasti investovania do umenia aktuálne prevláda.

pripravila JANA GOMBOŠOVÁ

-