rsz nuppu

Opiera sa o viac ako storočnú tradíciu najväčšej stavebnej a developerskej spoločnosti vo Fínsku. Jej ambíciou je byť vždy o krok vpred a udržiavať vysoký štandard starostlivosti o zákazníkov, partnerov i zamestnancov. Patrí k ojedinelej skupine developerov, ktorí sú zapamätateľní nielen svojím prístupom k projektom, ale aj k ich bezprostrednému okoliu. Moderný prístup, otvorená komunikácia a čisté línie – to sú vlastnosti, vďaka ktorým je značka YIT výnimočná.

Rezidenčné projekty spoločnosti YIT v sebe nesú filozofiu fínskeho štýlu bývania. Jej základom je nielen výstavba nových bytov, ale tiež vytváranie lepšieho prostredia na život a nového domova. Spoločnosť ponúka stavebné riešenia, ktoré zodpovedajú špecifikám Slovenska. Okrem toho pridáva aj kvalitu a esprit fínskeho životného štýlu. Používa dômyselné architektonické riešenia, efektivitu a uvážene využíva denné svetlo.

 

Bývanie späté s prírodou
Koncept fínskeho bývania je založený na spätosti s prírodou. Nemenej dôležitým faktorom je preto výber lokality. Rezidenčné projekty YIT Slovakia nájdete napríklad v zalesnených častiach Bratislavy: Byty VILLINKI v Karlovej Vsi či TARJANNE a TAMMI v Dúbravke, ale aj v projektoch situovaných v zastavaných mestských častiach, akými sú napr. NUPPU či PARI, pri ktorých sa vybudujú parky a zazelenené vnútrobloky.

tammi 2016 1395

Vnútroblok s tichým zeleným dvorom je hlavnou dominantou ďalšieho projektu – STEIN2 v Starom Meste. Jeho obyvatelia si tak budú môcť oddýchnuť a stráviť spolu príjemný čas. Výhodou projektu je dobrá vzdialenosť od centra mesta, ako aj možnosť na oddych a šport. Tieto aspekty sú zohľadnené pri každom projekte, pričom súčasťou niektorých z nich sú aj oddychové a fitnes zóny.

tarjanne 2015 552

villinki 2015 750

 

Starostlivý vzťah k zákazníkom
Jedinečnosť fínskeho developera spočíva tiež v individuálnom prístupe ku každému zákazníkovi. Predaj bytov vo svojich projektoch rieši prostredníctvom vlastného tímu predajcov.
YIT Slovakia prináša aj jedinečnú online službu YIT PLUS. Služba predstavuje unikátny komunikačný kanál, ktorý poskytuje zákazníkom a vlastníkom bytov (v projektoch YIT) nielen možnosť komunikovať medzi sebou, ale aj so samotným developerom a správcom bytového domu. „Naším cieľom bolo ponúknuť zákazníkovi benefit, ktorý umožní niečo viac ako len predaj bytu. Veríme totiž, že dobrý vzťah so zákazníkom nekončí kolaudáciou,“ povedala manažérka marketingu a starostlivosti o zákazníkov YIT Slovakia, Silvia Ferencová.

 

Všetko potrebné na jednom mieste
Okrem priestoru na diskusiu so susedmi či správcom YIT PLUS predstavuje aj úložisko dokumentov. Vlastník bytu tak má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu k svojmu bytu, od kúpnych zmlúv až po pôdorysy dostupné na jednom mieste – kedykoľvek ich potrebuje. Spoločnosť sa stará o plynulý chod online služby a poskytuje zákazníkom informácie už od podpisu zmluvy. Súčasťou služby sú tiež informácie o priebehu výstavby projektu, ako aj po nej.
Ďalšou podstatnou zložkou YIT PLUS je partnerská sekcia. V nej používatelia nájdu ponuku vybraných partnerských spoločností, ktoré pre nich pripravujú špeciálne benefity. Dnes je táto online služba dostupná zákazníkom 14-tich bytových domov od YIT Slovakia, čo predstavuje viac ako 1 000 bytov. Podľa štatistík spoločnosti, zákazníci využívajú online službu na pravidelnej báze, diskutujú a vytvárajú živú susedskú komunitu.
Okrem rezidenčných projektov sa YIT Slovakia venuje aj konverzii bývalých priemyselných areálov, ako sú objekty bývalého pivovaru Stein – projekt STEIN2 či areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Spoločnosť do projektov vstupuje s víziou moderného bývania, no zároveň plne rešpektuje genius loci danej lokality.

 

Text a foto: YIT Slovakia