flaga 4 uvod

 

 

Skvapalnený plyn je ekologickým zdrojom energie. Pri spaľovaní LPG vzniká o 20 % menej emisií oxidu uhličitého ako pri spaľovaní vykurovacieho oleja a o 50% menej emisií oxidu uhličitého ako pri spaľovaní uhlia. LPG je netoxický, nekontaminuje pôdu ani podzemnú vodu, ak by sa náhodne uvoľnil do prostredia. 

Výhodou kúrenia skvapalneným plynom je taktiež jeho trojnásobná výhrevnosť oproti spaľovaniu klasického zemného plynu. Absentuje tu potreba skladovania a prípravy paliva na kúrenie. Plyn sa uchováva v zásobníkoch, ktoré si môžete prenajať. Zaplatíte však len za plyn, ktorý skutočne miniete. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje dodávku LPG vám operatívne zásobník doplní vždy, keď jeho objem klesne pod 30%.

 

flaga 4

 

Okrem zásobníka plynu budete pri kúrení prostredníctvom LPG potrebovať len plynový kotol, na ktorý môžete zapojiť vykurovanie, ohrev teplej vody i sporák. Kotol na LPG navyše nevytvára sadze ani zápachy. Takže počiatočné náklady na zabezpečenie kúrenia prostredníctvom LPG sú oveľa nižšie ako pri iných zdrojoch vykurovania.

 

flaga 2

 

Mnohí z vás sa môžu obávať, ako bude vyzerať obrovský zásobník v záhrade rodinného domu či chatky. Aj na to spoločnosť FLAGA myslela. Zásobník môže byť zakomponovaný do prostredia tak, aby bol čo najmenej viditeľný, čo umožňuje dosah hadice až do 50 metrov od stanoviska autocisterny. Ak je zásobník v záhrade proti vášmu estetickému cíteniu, je možné ho ukryť úplne alebo čiastočne pod povrch zeme.

 

flaga 5

 

V roku 2020 bude možné pre tých, ktorí vykurujú domácnosť tuhým palivom získať tzv. kotlíkovú dotáciu. Vzhľadom na to, že ide o skutočne ekologické kúrenie, ktoré prispieva k čistejšiemu ovzdušiu, nevytvára smog a emisie oxidu uhličitého sú nižšie ako pri všetkých ostatných spôsoboch vykurovania, je možné získať finančnú podporu na nákup nového kotla.

 

flaga 1

 

Buďme zodpovední k sebe i životnému prostrediu a zamyslime nad spôsobom vykurovania našich domácností. Spoločnosť Flaga vám poskytne všetky dôležité informácie o kúrení skvapalneným plynom.

Viac informácií: www.flaga.sk

 

Prečítajte si tiež: 

Zaujímavé steny sveta s vlastným príbehom

steny uvod