office now zasadačka malá

V rámci seriálu Office Now prinášame inšpiratívny pohľad na to, ako pracovať s kancelárskymi priestormi. Napriek tomu, že o kanceláriách sa hovorí stále viac, pohľad na ich architektoniku je ešte stále plochý. Pracovisko netvoria len kancelárie, ale aj reprezentatívne priestory či zhromaždiská. V prvej časti sa venujeme priestoru, ktorý sa využíva v priebehu týždňa najčastejšie. Malá zasadacia miestnosť je miestom, kde sa preberajú čiastkové pracovné akcie, konzultujú fázy projektov a konajú osobné rokovania. 

 

office now zasadačka malá 4

 Foto: Tom Fallon

 

Malé zasadačky sa vzhľadom na ich úžitkové plochu môžu nachádzať v blízkosti kancelárií, kuchynky alebo kantíny. V porovnaní s veľkými konferenčnými miestnosťami slúžia predovšetkým menším pracovným skupinám, ktoré sa podieľajú na konkrétnom projekte. Keďže sa predpokladá, že takéto miestnosti budú využívané predovšetkým internými zamestnancami, poskytujú súkromie do takej miery, do akej je ešte vizuálne komunikovať s vonkajším okolím pracoviska. 

 

office now zasadačka dneška 3

  Foto: Andrey Avdeenko

 

 Ako najčastejšie využívaný konštrukčný prvok sa preto najčastejšie využívajú priehľadné a polopriehľadné materiály. Sklo, plexisklo alebo plasty tvoriace priečky, môžu byť napojené na okolité murivo, prípadne odsadené od zvyšného priestoru kovovým rámom. Aj v prípade malej zasadačky sa však treba držať niekoľkých zásad. 

 

 

office now zasadačka tmavá 5

  Foto: Alexey Zarodov

 

 

Zóna malej zasadačky by sa mala nachádzať tam, kde nehrozí narušenie dennej prevádzky a zároveň umožňuje rýchly prechod z kancelárie pre každého z pracovníkov.. V prípade viacpodlažnej firmy je možné situovať malú zasadačku na poschodie, ktoré je vzdialené pre prevažnú väčšinu zamestnancov v rovnakom čase, resp. diaľke. Alternatívnym riešením je zriadenie ďalších malých zasadacích miestností na jednotlivých poschodiach. 

 

office now malá zasadačka

  Foto: Juan Fernando Castro

 

Aby zasadacia miestnosť poskytovala mieru súkromia a nepôsobila ako výkladná skriňa, je dôležité navrhnúť bezpečnú dispozíciu, ktorá poskytne všetkým používateľom súkromie a pohodlie. V prípade, že do zasadačky volíme osvetlenie, vyberáme zdroj s nižšou svetelnosťou, orientovaný predovšetkým na pracovnú plochu. Ambientné svietidlá môžu prostredie dotvárať, v žiadnom prípade ich však neumiestňujeme ako výlučný svetelný zdroj. 

 

 

office now malá zasadačka 2

  Foto: Amit Gosher

 

 

 Aby počas krátkych porád zostali všetky informácie len medzi niekoľkými zasvätenými, stôl umiestňujeme čo najďalej od vonkajšieho okraju miestnosti. Pokiaľ to kapacita miestnosti neumožňuje, povrchová úprava zasklenia môže účinne maskovať diskriminované oblasti ako sú doska stola, ruky a pery. V kombinácii so správnym osvetlením a farebným stvárnením, či už náterom omietky alebo použitím správneho nábytku, možno začleniť zasadaciu miestnosť do celkového vzhľadu firmy. V malých zasadačkách by mal byť sústredený len ten najnutnejší inventár, zredukovaný na stoličky a stoly. Ich správny výber môže znížiť akustiku miestnosti a poskytnúť zvýšenú úroveň komfortu.