atelier r cerveny kostel boysplaynice 8Červený kostel v meste Olomouc bol dlhé roky pre verejnosť uzatvorený a využívaný len ako depozitár kníh Vedeckej knižnice. Táto pamiatkovo chránená stavba bola však už vo veľmi zlom technickom stave, a tak sa mesto a kraj Olomouc rozhodli pre jeho rekonštrukciu.

Kostol bude novo plniť funkciu komornej koncertnej alebo divadelnej sály, má byť priestorom pre verejné čítanie, prednášky a výstavy. Jednou z funkcií objektu je aj informačné centrum kraja a Vedeckej knižnice. Úlohou návrhu rekonštrukcie objektu bolo skĺbiť zachovanie rázu pôvodnej stavby s novou kultúrno-spoločenskou funkciou. Autorom rekonštrukcie je Miroslav Pospíšil a Daria Johanesová z Atelieru-r.

 

atelier r cerveny kostel boysplaynice 1

 Foto: BoysPlayNice

Rekonštrukcia so zachovaním pôvodného rázu stavby

V prvom slede bolo nevyhnutné spevniť základy objektu, vykonať sanáciu vlhkého a zasoleného muriva, opraviť zničené omietky a štuky a vyčistiť a doplniť fasádny obklad. Robili sa nové podlahy a všetky súvrstvia pod nimi až na úroveň terénu. Jedným z najväčších zásahov bola oprava strechy. Krov bol vďaka zatekaniu rozsiahlo poškodený a hrozil zrútením, preto došlo k jeho výmene s maximálnou snahou o vrátenie pôvodných, nepoškodených prvkov. Novodobá krytina z falcovaných plechov bola nahradená štvorcovými medenými šablónami vo formáte pôvodnej krytiny. Na miesta pôvodných dekoratívnych prvkov strechy, ktoré sa nezachovali, boli doplnené súdobé artefakty z dielne olomouckého sochára Jana Dostála.

 

atelier r cerveny kostel boysplaynice 5 atelier r cerveny kostel boysplaynice 4 atelier r cerveny kostel boysplaynice 7

                                                                                                    Foto: BoysPlayNice

Prevádzkové zázemie objektu bolo riešené prístavbou

Nové využitie kostola však vyžadovalo aj nutné prevádzkové zázemie, čo nebolo možné riešiť v pôvodných priestoroch stavby. Kostol bol doplnený o nový objekt, ktorý na seba vzal bremeno prevádzkového a sociálneho zázemia. Tento je umiestnený medzi hlavnou loďou kostola a objektom riaditeľstva knižnice. Vytvára tak ich spojnicu aj spoločný vstupný priestor s recepciou a kaviarňou. Prístavba rešpektuje uličnú čiaru a udržuje si dostatočný odstup od oboch existujúcich stavieb.

 

atelier r cerveny kostel boysplaynice 1

 Foto: BoysPlayNice

Kryštalická hmota nového objektu reaguje na neogotickú formu Červeného kostola. Rovnako pôdorysná stopa novej časti vychádza z jeho pôdorysného členenia. Pôdorys je výrezom časti podlahy kostola a je vysunutý mimo pôvodnej platformy. Fasády aj strecha objektu sú zhotovené z čierneho hliníkového sendvičového plechu. Podstatnou zmenou, ktorú návrh priniesol, je otvorenie významnej časti okolitého priestoru kostola, ktorý bol predtým oplotený.

 

atelier r cerveny kostel boysplaynice 6

atelier r cerveny kostel boysplaynice 9

 Foto: BoysPlayNice

Premysleným riešením rekonštrukcie vzniklo v priestore nové námestie

Odstránením oplotenia sa v exteriéri vytvorilo verejne prístupné námestie, doplnené o mobiliár a tiež o novú kultivovanú zeleň. Veľké plochy betónu a skla dávajú vyniknúť dekorácii v podobe rozsiahlej steny vyplnenej starými knihami otočenými chrbtami dozadu s večerným podsvietením a výrazným závesným svietidlám z farebného skla. Elegantné a minimalistické farebné sklenené objekty sa vznášajú na robustných nylonových lanách nad hlavami návštevníkov a pri správnom uhle odrážajú obrazy priľahlej ulice, alebo budovy starého kostola. Spoločne tak definujú celý interiér.

 

atelier r cerveny kostel boysplaynice 9 atelier r cerveny kostel boysplaynice 11 atelier r cerveny kostel boysplaynice 10

                                                                                                                                                   Foto: BoysPlayNice

Pripravila: Petra Adamcová
Zdroj informácií: Atelier-r
Foto: BoysPlayNice