ockovanie titulka final 1024x6832x

 

ockovanie titulka final 1024x6832x

Očkovanie. Téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť už niekoľko rokov na dva tábory. Stále však narastá počet ľudí, ktorí prichádzajú s argumentmi, prečo neočkovať.

 

Stoja za vakcináciou farmaceutické firmy?

Odporcovia plošného očkovania trvajú na tom, že by nemalo byť povinné, ale dobrovoľné. O tom, či svoje deti dajú zaočkovať, chcú rozhodovať sami. Na podporu svojich snáh uvádzajú rôzne tvrdenia, ktoré spochybňujú nevyhnutnosť a opodstatnenosť očkovaní. Vakcinácia sa podľa nich preceňuje a za jej propagovaním údajne stoja farmaceutické firmy, ktorým ide o obchod. Argumentujú nedostatočnou informovanosťou a neodbornosťou detských lekárov, tiež reakciami, ktoré sa u detí objavili po podaní vakcín, prípadne upozorňujú na závažné zdravotné poruchy trvalého charakteru a podozrivé z nadväznosti na podanie vakcíny. S argumentmi, ktoré predkladajú odporcovia povinných očkovaní, odborníci nesúhlasia. Považujú ich za zavádzanie a neoveriteľné hypotézy.

Očkovanie alebo „ vakcinácia“ patrí medzi najvýznamnejšie preventívne opatrenia verejného zdravotníctva, ktoré ochránilo milióny ľudí pred infekčnými chorobami. Jeho cieľom je zabezpečiť tvorbu špecifických protilátok proti mikroorganizmom a zároveň navodiť imunologickú pamäť, čím sa má zabezpečiť dlhodobá, optimálne doživotná ochrana pred ochorením. Verejno-zdravotný význam očkovania spočíva v zabezpečení tzv. kolektívnej imunity na základe vysokej preočkovanosti osôb, čím sa zamedzí šíreniu pôvodcov ochorení v populácii.

 

Kto je najviac ohrozený?

Infekciami sú najviac ohrozené deti najmladšej vekovej skupiny. Ochranné protilátky od matky rýchlo po narodení klesajú. Znamená to, že ani protilátky, ktoré ma dieťaA baby 170x170 pri narodení od matky, ani dojčenie nedokážu poskytnúť dostatočnú a dlhodobú ochranu dieťaťa pred vznikom infekčných ochorení.

V povinnom pravidelnom očkovaní na území SR sú v súčasnosti očkovania proti jedenástim chorobám. V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi povinným očkovaním, ktoré je plne hradené zo zdravotného poistenia a nepovinným, na ktoré si dopláca rodič. Základné očkovanie detí by malo byť ukončené do dovŕšenia roka a pol. V zásade platí pravidlo, že dieťa by sa malo očkovať zdravé. Po absolvovaní základného povinného očkovania prichádza na rad preočkovanie, ktoré zabezpečí dlhotrvajúcu ochranu pred ochoreniami, proti ktorým sa očkuje. Následne sa preočkováva až v dospelosti, a to proti tetanu a záškrtu vo veku 30 rokov a potom každých 15 rokov.

Každé očkovanie má svoje špecifiká, napríklad pri chrípke je potrebné absolvovať očkovanie každoročne pred chrípkovou sezónou, nakoľko sa každý rok vyvíja nová vakcína, a to v závislosti od toho, aké typy vírusov v danej sezóne cirkulujú vo svete. 

 

Objaviteľ očkovania

Za objaviteľa očkovania sa oficiálne považuje anglický lekár Edward Jenner, ktorý ako prvý vykonal očkovanie 17. mája 1796. Odvtedy sa datuje očkovanie proti variole (pravým kiahniam), pričom za jeden z najväčších úspechov v histórii očkovania sa považuje práve eradikácia (vykorenenie) tohto ochorenia na celom svete. Dnes si už nevieme predstaviť, že variola bola zodpovedná za 8-20% všetkých úmrtí, ktoré boli vykazované v európskych štatistikách pred zavedením očkovania.

 

Pripravila: Petra Laclavíková