8 drv.AL clasic lepeny smrk napoj prirodni lazura z ext. antracitova sed Nova bez psc Decin 405 02 mini

 

Uvažujete o nákupe nových okien a ťažko sa orientujete v tom, o znamenajú technické údaje a pojmy, ktorými sa oháňajú dodávatelia? Pripomeňme si tie najdôležitejšie parametre, na ktoré by ste pri výbere nemali zabudnúť.

Súčiniteľ prestupu tepla

Základný parameter pre porovnanie tepelnoizolačných vlastností okien, ktorý hovorí, koľko tepla prirodzene prejde oknom, teda rámom a zasklením pri ideálne tesniacich oknách. Čím je táto hodnota menšia, tým je prvok kvalitnejší a udrží v interiéri viac tepla.
Hodnota prestupu tepla celým oknom Uw je daná tepelnoizolačnými vlastnosťami rámu Uf a zasklením Ug. Tepelne technické normy stanovujú požiadavky na prestup tepla. Najprísnejšie parametre musia splniť okná do pasívnych domov, kde by hodnoty prestupu tepla celým oknom nemali prekročiť hodnotu Uw = 0,8 W/m2K. „Hodnotu možno získať meraním v akreditovanom laboratóriu alebo výpočtom. Program Nová zelená úsporám vyžaduje uvádzanie hodnôt súčiniteľa prechodu tepla stanovenú výpočtom,“ dopĺňa Ing. Jiří Korbelář z VEKRY okná.

P1130933


TIP: Vždy chcite poznať prestup tepla celým oknom označovaný Uw. Zásadne okná porovnávajte podľa porovnateľných hodnôt. Pozor na zámenu prestupu tepla celým oknom (Uw) a prestupu tepla len zasklením (Ug), ktoré poskytuje „opticky“ výhodnejšiu hodnotu.

Stavebná hĺbka
Stavebná hĺbka je vlastne hrúbka okenného rámu. Vedľa použitého zasklenia má hlavný vplyv na tepelnú izoláciu okien, a to platí všeobecne pre všetky materiály. Okná s väčšou stavebnou hĺbkou lepšie tepelne izolujú.
Plastové okná majú okenný profil rozdelený na izolačné komory, počet komôr musí zodpovedať danej stavebnej hĺbke. V súčasnosti sú štandardom plastové okná stavebnej hĺbky viac ako 70 mm, obyčajné rozdelenie na päť či šesť komôr nemá na tepelnú izoláciu profilu výrazný vplyv. „Porovnávať moderné plastové okná podľa počtu komôr nie je správne, našťastie väčšina stavebníkov toto vie,“ vysvetľuje Ing. Korbelář z VEKRY.

bytovka ST


Parametre zasklenia
Väčšinu plochy okna tvorí zasklenie, nie je preto divu, že má veľký vplyv na jeho vlastnosti. V ponuke sú bežné dvojsklá a trojsklá aj špeciálne zvukovoizolačné či bezpečnostné zasklenia. Okrem prestupu tepla Ug by ste sa pri výbere zasklenia mali zaujímať aj o tzv. solárny faktor. Zjednodušene povedané, čím je jeho hodnota vyššia, tým viac slnečného tepla využijete k ohrevu interiéru. Hlavne na jar a na jeseň tak prehrejete byt bez nutnosti kúriť. Tento faktor je dôležitý najmä pri pasívnych domoch, kde musí byť stanovený v požiadavkách projektu.
Medzisklený rám alebo inak dištančný rámček je vnútri izolačného zasklenia, kde po celom obvode spája sklenené tabule do jedného kompaktného celku – izolačného zasklenia. „V moderných oknách by mal byť niektorý z typov teplých rámčekov, ktorý má lepšie vlastnosti a tak eliminuje vznik vlhkého pásika v dolnej časti okien,“ vysvetľuje Ing. Korbelář z VEKRY.

Konštrukčným parametrom, ktorý obmedzuje rosenie a vznik kondenzátu v dolnej časti okien je hĺbka uloženia izolačného zasklenia v okennom profile. Tá by mala byť dostatočná, aby skryla izolačný rámček.

Novostavba drevo kastan svetly Hostynska 1201 Bystrice pod Hostynem 768 61 kopie kopie


Útlm zvuku
Ak bývate pri rušnej križovatke, mali by ste riešiť aj útlm zvuku, ten charakterizuje v percentách uvádzaná tzv. vzduchová nepriezvučnosť Rw. Čím vyššia je hodnota, tým lepšie okná zvukovo izolujú. Zvukový útlm záleží aj na frekvencii zvuku, deklarované hodnoty sa väčšinou týkajú hluku z dopravy. Ide o laboratórne nameranú hodnotu, v skutočnosti musíte počítať s miernym zhoršením vplyvom pripojovacej škáry okna. Norma delí okná do tried podľa úrovne zvukovej izolácie.


TIP: Bežné trojsklo netlmí zvuk lepšie ako dvojsklo, vždy je potrebné špeciálne zasklenie s rôzne silnými okennými tabuľami a rozšíreným medziskleným rámčekom, ešte väčší útlm potom zabezpečí použitie špeciálnych fólií, ktorými sú spojené sklenené tabule. Pri voľbe profilu vyberajte tie so stredovým systémom tesnenia, ktoré zvuk tlmia lepšie.


Kvalitná okná pozriete tu


Dodávateľ okien by vám mal vždy všetko vysvetliť a odpovedať na všetky otázky. A neváhajte sa pýtať a nechať si poradiť, pretože jedine tak prinesú nové okná vlastnosti a efekt, ktorý od nich čakáte.