spojenie vykurovania mKto nepozná ten tiesnivý pocit dusného vzduchu pri vstupe do miestnosti? Ľudský nos reaguje na náhlu prítomnosť zápachu.

spojenie vykurovaniaPo istej dobe si človek na zlú kvalitu vzduchu zvykne, a práve v tom spočíva nebezpečenstvo pre jeho zdravie.V minulosti bolo vetranie nekontrolované, závislé na momentálnych veterných pomeroch a dané netesnými oknami a jednoduchým zasklením. Ale aj napriek tomu vo väčšine prípadoch zaručovalo dostatočnú výmenu vzduchu, a tým aj odvádzanie škodlivín. Od zavedení normy DIN 4108, a s ňou spojených požiadaviek na vzduchovú tesnosť stavebných materiálov, nedochádza k dostatočnej výmene vzduchu vonkajším plášťom budovy. Dnes pri pocite zlého vnútorného vzduchu už nestačí otvorenie alebo pootvorenie okien v jednotlivých miestnostiach.

Vetranie nie je zárukou pohody

262 klima 2Riadené vetranie je trendom, ktorý je v neustálom vývoji. Jednotliví dodávatelia systémov vetrania optimalizujú svoje riešenia, s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu kvalitu ovzdušia v obytnom priestore. Prívod čerstvého vzduchu do miestnosti iným spôsobom, než klasickým vetraním oknami, ešte nie je zárukou optimálnej pohody a kvality. Navrhnutá výmena vzduchu by sa mala približovať minimu, ktoré potrebuje človek pre zdravý a pohodlný pobyt v priestore. Výmena vzduchu musí byť teda kontrolovaná. Rýchlosť prúdenia, vlhkosť, kvalita a teplota sú najdôležitejšími faktormi, ktoré by mal komfortný systém vedieť regulovať. Platí zásada: Koľko vzduchu do domu privedieme, toľko musíme aj odviesť. V opačnom prípade vzniknú v priestore nerovnomerné tlaky.

Viac sa dočítate na strane 262 – 263

Text: Ing. Ján Karman
Foto: SCHÜTZ

Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2010