Predávate svoje auto, ale vaše PZP je stále platné, môžete už zaplatené peniaze dostať späť? A čo všetko musíte preto urobiť?

 

Car Insurance 1200x545 c

 

Ak ste auto nepredali na konci poistného obdobia, mali by ste zrušiť poistku predčasne. Ukončenie PZP je nutné oznámiť vašej poisťovni v prípade, keď predávate auto, ale aj v tom prípade ak auto darujete. Vaša poisťovňa nebude od vás žiadať žiadnu predajnú zmluvu. Jediné, čo bude poisťovňu zaujímať bude kópia technického preukazu na pôvodného držiteľa s poznámkou o zrušení z polície alebo kópiu technického preukazu, ktorý je už vystavený na nového majiteľa. Skôr ako zrušíte PZP vo svojej poisťovni, najskôr musíte odhlásiť svoje vozidlo z evidencie vozidiel. Preto zrušenie PZP je možné až po prepise na nového majiteľa. Auto tak prechádza na nového majiteľa a s ním aj povinnosť prihlásiť ho do poisťovne.

 

car insurance isnt sexy

 

Vzor výpovednej zmluvy vyplníte priamo na pobočke alebo prostredníctvom internetu, tlačivo si vytlačíte, vyplníte a pošlete na najbližšiu pobočku. V žiadosti o ukončenie poistenia je nutné uviesť, akým spôsobom si želáte zaslať preplatok poistného, či na váš účet (uveďte číslo účtu) alebo poštovým peňažným poukazom (napíšte meno a adresu, na ktorú chcete preplatok zaslať). V prípade, že máte preplatok na poistnom, poisťovňa vám ho vráti. Je povinná vám vrátiť alikvótnu časť uhradeného poistenia za mesiace, ktoré už poistenie nevyužijete.

 

Nový majiteľ
V zákone o povinnom zmluvnom poistení sa uvádza, že ten, na koho sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinný ju uzavrieť najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Naopak, ak máte nové auto, nezabudnite si uzatvoriť nové povinné zmluvné poistenie na vaše nové auto.

Text: Petra Laclavíková

 

Mohlo by vás zaujímať: 

Vynikajúce vlastnosti lyofilizovaného ovocia vás prekvapia

lyo 1 ovocie zelenina mraz susenie zdrave