odovzdávanie ceny stavba roka 2017 cena verejnosti media st antonia franekova pdp toptrendy

 

Súťaž Stavba Roka 2017 sa po niekoľko mesačnom hlasovaní dostala do svojej záverečnej fázy. V stredu večer ste mohli byť divákmi slávnostného udeľovania cien počas gala večera, na ktorý sme upriamovali pozornosť v predchádzajúcich článkoch. Porota tohto ročníka ocenila pri hodnotení rešpekt investorov voči hodnotám historických objektov. Dôraz kládla tiež na ochranu prírodného bohatstva, racionálne využitie materiálov a pracovnej sily, ako aj spoločenský prínos a nadčasovosť jednotlivých návrhov. Pokiaľ ste tento gala večer nestihli, prečítajte si o projektoch nominovaných na Hlavnú cenu  a absolútnom víťazovi Hlavnej ceny práve teraz. 

 

K dôležitosti súťaže, akou je Stavba Roka sa vyjadril aj samotný český prezident, Miloš Zeman. "Podľa môjho názoru je každá takáto aktivita skutočným motorom, ktorý pomáha posunúť českú arxhitektúru k onej trvanlivosti, odolávajúcej dnešnej dobe, ako aj dobám budúcim. Som presvedčený, že spomedzi všetkých umeleckých disciplín je práve architektúra tou, ktorá určuje verejný priestor trvalo v najväčšej miere," prejavil vo svojom úvodnom príhovore k podujatiu Stavba Roku 2017 v Českej republike. 

 

Pozvaní hostia mali možnosť vidieť všetky nominované realizácie na vernisáži, konajúcej sa v priestoroch EXPO arény. O tom, ktorý z projektov je hodný ocenenia a zaslúži si pozornosť, mala možnosť rozhodnúť aj verejnosť. Práve touto kategóriou sa začal celý program tohto ročníka súťaže.

 

Cenu verejnosti prevzal riaditeľ spoločnosti PDP, s.r.o., inžinier Jozef Bagin z rúk riaditeľky vydavateľstva Media/ST, inžinierky Antónie Franekovej zdroj: RTVS 

 

Riešenie administratívnej budovy so šikmým ostením a prírodnou omietkou reagujúcou na dopad svetelných lúčov, presvedčili verejnosť do takej miery, že mu udelila najviac hlasov. V online hlasovaní o Cenu verejnosti tak zvíťazilo Sídlo spoločnosti PDP, s.r.o. v Nitrianskych Sučanoch. O priebehu hlasovania informoval prítomných hostí a divákov televízie generálny riaditeľ spoločnosti Zoznam, s.r.o., inžinier Jozef Mác. Cenu z rúk riaditeľky vydavateľstva Media/ST si prišiel na pódium prevziať riaditeľ spoločnosti PDP, s.r.o., inžinier Jozef Bagin. 

 

 

vernisáž stavba roka 2017

 

 

 

A hoci sa počas celého večera hovorilo o bytových domoch a novovybudovaných obchodných centrách, hlavná cena putovala do rúk spoločnosti Eurovia. Tá ju získala za úsek diaľnice D3 Strážov-Brodno. Úsek vybudovaný medzi rokmi 2014-2017 zaujal porotu radom riešení, aplikovaných pri výstavbe. Porota venovala zvýšenú pozornosť ekologickému hľadisku nominovanej stavby. 

 

 

estakáda žilina brodno

 Porota ocenila komplexné riešenia a zvládnutie náročného projektu v celom úseku Strážov-Brodno. Návrh zvodidiel zvodidiel, zohľadňujúcich okolité prírodné prostredie, si zaslúžil mimoriadnu pozornosť aj pri nominácii. Foto: Hochtief 

 

 

V prípade víťazného úseku diaľnice to znamená, že projekt rešpektuje biotop vodného vtáctva v bezprostrednom okolí Hričovskej priehrady, pri ktorej bola táto časť cesty prvej triedy vybudovaná. Architektonický tím a projektanti to demonštrovali v návrhu stĺporadia estakády. Okrem toho tiež kládli dôraz na to, aby odľahčili premávku a tým sprehľadnili dopravnú situáciu na žilinskom obchvate. Samotný tunel na tomto úseku bol navyše razený najmodernejšou technológiou v hĺbke viac ako 4 m pod vodnou hladinou Hričovskej priehrady. Táto technológia umožnila rýchlejší postup na celej stavbe, predovšetkým v tunelovej časti Vrch, vedúcej na Považský Chlmec. Vďaka jedinečnej metóde hĺbenia bolo možné raziť tunel stredovou jamou súčinne v šiestich rozličných miestach. Efektivita práce sa zhodnotila aj tým, že hĺbenie tunelov postupovalo v intervaloch 300 m mesačne. 

 

 

DSC 4107

Generálny riaditeľ spoločnosti Eurovia, Róbert Šinály spolu s celým tímom, ktorý sa zaslúžil o vybudovanie úseku Strážov-Brodno na diaľnici D3, za ktorý im bola udelená Hlavná cena Stavby Roka 2017. Foto: Kristián Maslák

 

 

Na názor sme sa spýtali aj organizátora súťaže Stavba Roka a prezidenta Združenia ABF pre rozvoj architektúry a stavebníctva na Slovensku. Hovorí Ing. Alojz Kopáčik, PhD.  

Myslím si, že tentokrát porotu zaujala stavba, ktorá svojou komplexnosťou pri riešení statických aj technických problémov preukázala v rozličných ohľadoch svoje kvality, či už pri dilatácii nadštandardne veľkej plochy, úpravy tunelov alebo premostení estakády. A práve táto kvalita realizácie sa koniec koncov prejavila ako pri nomináciách, tak aj pri oceneniach, čo samozrejme platí aj pre ďalšie stavby, ktoré sme mali možnosť počas dnešného večera vidieť. Platí to ako pre obytné komplexy, objekty občianskej vybavenosti, tak aj administratívne budovy. Avšak vzhľadom na to, že práve cestná stavba dokázala splniť ako ekonomické, tak aj spoločenské aj ekologické ciele, tieto zásluhy v podobe ocenení jej právom patria.

 

 

vernisáž žilina brodno stavba roka 2017 media st toptrendy v byvanie stavebnictvo a byvanie

 Viac informácií o víťaznej stavbe, ako aj všetkých nominovaných projektoch, si mohli hostia galavečera prečítať počas vernisáže. Foto: Kristián Maslák

 

 

Odbočka k ostatným nominantom 

 

Medzi nominantov na Hlavnú cenu sa dostali popri diaľničnom úseku ešte ďalšie dva objekty. Ako spomenul počas galavečera odovzdávania aj samotný moderátor, Michal Hudák, " samotné nominácie sú oceneniami" a už skutočnosť, že sa tieto projekty dostali do tak úzkeho výberu, svedčí o ich jedinečnosti a vysokej úrovni návrhu aj realizácie. A na rozdiel od víťazného projektu, ostatné dva nominované projekty sú situované v širších centrách slovenských metropol, Bratislava a Košice. 

 

nová terasa 2 košice stavba roka 2017

 Foto: Michal Smrčok 

 

Nová terasa 2 v Košiciach získala od odbornej poroty nomináciu za rad takých opatrení, ktoré umožnili staršiemu objektu nájsť nové uplatnenie. Citlivým prístupom projektantov bolo skvalitnené životné prostredie obyvateľov v lokalite Terasa. Tento projekt z hľadiska urbanistického zámeru zohľadnil prirodzené, spoločenské vzťahy obyvateľov a funkčne doplnil oblasť vytvorením rozličných oddychových zón, členených na verejné, poloverejné a súkromné. Dispozičné riešenie celého objektu je ďalej schopné reagovať na individuálne požiadavky rozličných majiteľov bytov, čím výrazne podporuje myšlienky a ciele udržateľnej architektúry aj v rámci bytových domov na slovenských sídliskách. 

 

uniq cresco ekobyvanie toptrendy sk stavba roka 2017

 Foto: Cresco 

 

Nadčasový dizajn a dômyselne navrhnutá forma objektu, ktorý svojou mierkou spadá do koloritu staršej mestskej zástavby na okraji historického centra Bratislavy, ocenila odborná porota jednou z troch nominácií na Hlavnú cenu. Projekt UNIQ Staromestská bol naviac ocenený v kategórii Cena STU v Bratislave. Ekologický aspekt s dôrazom na udržateľnú prevádzku potvrdzuje budova tým, že jej bol udelený certifikát energetickej účinnosti, LEED Gold.

 

 

 

O tom, čo ďalšie so sebou priniesol tento ročník najväčšieho medzinárodného stavebného veľtrhu Coneco-Racioenergia 2018, sa dočítate tu

 

 

Text: Ján Krajč

Foto: Cresco, Hochtief, Kristián Maslák, Michal Smrčok