eindhoven vytlačené domy milestone toptrendy sk

 

Holandsko pripravilo pre budúci rok špeciálny projekt. Obytný komplex Milestone, vznikajúci v Eindhovene, ponúkne svojim obyvateľom bývanie v domoch s podobou balvanov. Na rozdiel od iných projektov tohto druhu je špecifikom tohto projektu spĺňanie zásad vyplývajúcich zo stavebných noriem. Ide totiž o prvý obytný komplex, ktorý bude vznikať pomocou technológie trojrozmernej tlače. 

 

Dôvody, ktoré sa za vznikom tohto projektu skrývajú, sú ekonomické a zároveň ekologické. Ako vysvetľuje Rudy van Gurp, hovorca stavebnej a dozornej spoločnosti Van Wijen, ekologické hľadisko tejto technológie môžeme vidieť vo výraznom znížení stavebného materiálu, užívaného len v nutných prípadoch. V prípade zakladania stavby bude využitá konvenčná metóda výstavby. Trojrozmernú tlač využívame len tam, kde je nutné, dopĺňa van Gurp. 

 

 eindhoven m vytlačené domy milestone toptrendy sk

 

 

Na vzniku tohto projektu sa po investičnej stránke podieľajú okrem stavebnej firmy Van Wijen ďalšie tri zložky, vrátane Eindhovenskej univerzity a Krajského mesta Eindhoven. Cieľom tohto projektu je niekoľko praktických hľadísk, okrem iného aj  riešenie problému na pracovnom trhu, ktorý nedisponuje dostatočným množstvom kvalifikovaných murárov. "Vďaka tejto technológii sa nám nielen podarilo vyriešiť problém s nedostatkom pracovných síl, ale zároveň sme našli ekonomické riešenie, ktoré umožňuje ušetriť na využívaní ľudských zdrojov, ktoré by za iných okolností boli nákladnejšie," potvrdzuje van Gurp. 

 

Rovnako nákladným by bolo konvenčné formovanie betónových tvárníc. Tým, že sa tvárnice z návrhu dostávajú priamo do softvéra prístroja, zabraňuje sa využívaniu akýchkoľvek foriem. "Táto technológia nám umožňuje vytvárať diely takých tvarov, ktoré doposiaľ neboli možné," poznamenáva profesor Eindhovenskej univerzity, Theo Salet. 

 

 

 

 

 

 

Projekt vzbudil záujem u verejnosti do takej mier,y že už krátko po zverejnení oficiálnych záverov projektu sa o najmenší z piatich objektov uchádzalo viac ako 20 rodín. A zatiaľčo v prípade prvého z domov ide o jednopodlažnú stavbu s dvomi izbami, piaty, najväčší projekt by mal pozostávať z troch podlaží a uvažuje sa aj o tom, že všetky inžinierske siete domu budú vytvorené rovnakou technológiou ako tvorba nosného muriva. 

 

Modernou technológiou výroby tvárnic sa na jednej strane môže znížiť dopad na životné prostredie, ušetriť na zdrojoch, ako ľudských, tak materiálnych, napriek tomu je ešte stále trojrozmerná tlač v stavebníctve novou metódou, ktorá ešte nie je dostatočne preskúmaná. Rovnaké očakávania od úspechu výstavby majú aj investori z projektu Milestone. Statika stavby a vlastnosti muriva budú preto sledované pomocou senzorov, integrovaných do dielov hneď pri ich výrobe. Touto technologizáciou sa zároveň dostáva koncept smart home do svojej novej fázy, v ktorej budú inteligentnými systémami samotné stavebné prvky budov.