heluz sunny canadian international school byvanie toptrendy stavebnictvoabyvanie

 

 

Redakcia magazínov Toptrendy v bývaní a Stavebníctvo a bývania mala česť zúčastniť sa prehliadky jedného z projektov spoločnosti Heluz presvedčiť sa na vlastné oči o výhodách využitého stavebného systému. Viac informácií vám ako jediní na Slovensku prinesieme v najnovšom vydaní magazínu Stavebníctvo a bývanie.

 

Nová budova gymnázia a 2. stupňa ZŠ otvorená v roku 2015, je súčasťou komplexu, ktorý sa rozprestiera medzi niekoľkými prímestskými časťami hlavného mesta Praha. Budova nachádzajúca sa na otvorenej lúke ponúka dostatok voľného pohybu pre deti všetkých vekových kategórií. Jej vnútro zahŕňa kmeňové triedy, špecializované učebne a laboratóriá pre výučbu fyziky, chémie a biológie, výpočtovej techniky, dejepisu a zemepisu, ateliéry pre špecializovanú výučbu výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, pracovnej výchovy, študentský klub, knižnicu so študovňou a športovú halu. Sunny Canadian International School je jedinečná vzdelávacia inštitúcia v Českej republike, v ktorej je štúdium poskytované v multikultúrnom prostredí od materskej školy až po maturitu. 

 

 

HELUZ Sunny Canadian School 21 Zdroj Sunny Canadian School

  Foto: Tomáš Dittrich

 

 

Škola je oficiálnym testovacím centrom Cambridgeských jazykových skúšok a držiteľom prestížnej akreditácie pre Cambridgeské medzinárodné skúšky (CIE). Okrem českej štátnej maturity pripravuje študentov na medzinárodné skúšky IGCSE a prípadne na medzinárodné maturitné skúšky Advanced Levels (úroveň A/AS). Študenti sa zapájajú do prestížneho medzinárodného programu Duke of Edinburgh, ktorý podporuje osobný rozvoj a dobrovoľníctvo. Z Prahy je možné dôjsť do školy autobusom na zastávku „Canadian School“, ktorá je priamo pri škole. Průhonický park a rozsiahly školský pozemok sa hojne využíva na outdoorovú výučbu a športové aktivity.

 

 HELUZ Sunny Canadian School 07 Zdroj Tomaüsî Dittrich

 Foto: Tomáš Dittrich

 

Viac než dvadsaťtisíc tehál HELUZ FAMILY

Z architektonického hľadiska bol pre 2. stupeň ZŠ a gymnázium zvolený jednoduchý koncept hmotového riešenia, navrhnuté boli dva trojpodlažné objekty, strednú časť tvorí presklená telocvičňa so spojovacím krčkom. Ten prepája nielen oba pavilóny, ale zároveň sa stará o spojenie so starším objektom materskej školy a ZŠ. Obe nové trojpodlažné budovy majú schodišťové jadro, vo vstupnom pavilóne je doplnené o výťah v šachte z pohľadového betónu, ktorý je priznaný aj na stropoch chodieb.

 

 

HELUZ Sunny Canadian School 08 Zdroj Tomaüsî Dittrich

  Foto: Tomáš Dittrich

 

 

Základný pôdorysný rozmer stavby je 64,0 × 27,9 m. Objekt, ktorý realizovala brnianska spoločnosť KALÁB - stavební firma, s.r.o., bol postavený ako klasická murovaná stavba z brúsených tehál HELUZ FAMILY 44 a 38 so železobetónovými stropnými konštrukciami, monolitickými prievlakmi, železobetónovými stĺpmi, schodiskami a výťahovou šachtou. Použitých bolo zhruba 16 200 ks brúsených tehál HELUZ FAMILY 44 pre nízkoenergetické budovy bez potreby dodatočného zateplenia a 5 830 ks brúsených tehál HELUZ FAMILY 38.

 

 

HELUZ Sunny Canadian School 09 Zdroj Tomaüsî Dittrich

  Foto: Tomáš Dittrich

 

 

Tehly HELUZ FAMILY 44 samy o sebe dosahujú súčiniteľ prestupu tepla U = 0,17 W/m2K, teda na úrovni nadštandardných parametrov na nízkoenergetickú výstavbu bez nutnosti dodatočného zateplenia. Argumentov pre stavbu jednovrstvového muriva je celý rad, najmä ekonomických, ekologických a zdravotných – stavba má dlhšiu životnosť, za rovnakú cenu prebieha rýchlejšie, bez rizika technologických chýb pri inštalácii dodatočného zateplenia, jednovrstvové murivo lepšie dýcha, pretože má 4- až 6-krát lepšie difúzne vlastnosti než EPS (polystyrén) používaný pre zatepľovacie systémy, takže nehrozí biologická ani mechanická degradácia atď. „Tehlové stavby majú vynikajúcu životnosť, ide o masívnu a bezpečnú konštrukciu, na ktorú sa môžete stopercentne spoľahnúť. Vysoká stabilita, pevnosť, mechanická odolnosť a tvarová stálosť, to sú časté argumenty pre voľbu tehlového muriva ako základného stavebného materiálu,“ opísal použitý materiál Ing. Filip Bosák, manažér technického poradenstva spoločnosti HELUZ.

 

 

HELUZ Sunny Canadian School 16 Zdroj Tomaüsî Dittrich

  Foto: Tomáš Dittrich

 

 

V miestnostiach so sledovaným časom dozvuku sú podhľady a vybrané steny doplnené akustickými obkladmi. Presklená telocvičňa má charakter otvoreného halového priestoru s výškou dvoch podlaží a je zastrešená lepenými drevenými väzníkmi. Telocvičňa a priľahlá časť sú, ako inak nežukážkovo „Sunny“, prisvetlené zo strechy pomocou veľkorozmerných svetlíkov. Farby a charakter školy Sunny Canadian International School ctia aj vonkajšie žalúzie v striebornej farbe a žltooranžovom odtieni.