2013 1 003 large

Využili svahovitý terén a potenciál pozemku, do ktorého ukryli moderný dom s krásnym výhľadom.2013 1 003 large

Architekti zo štúdia Atelier 38 použili pri tvorbe návrhu domu v Opave len minimum výrazových prostriedkov, aby vytvorili hodnotné bývania s optickou, ale aj funkčnou väzbou na exteriér a pritom maximálne využili potenciál parcely.

Rodinný dom je čiastočne zapustený v teréne. Stojí v severnej časti pozemku. Obytné miestností smerujú na juh do záhrady. Jednopodlažný dom tvoria dva celky v rôznych výškových úrovniach. Hlavnú obytnú hmotu dopĺňa menšia hmota garáže.

„Rodinný dom je vrátane garáže zo severnej strany čiastočne zapustený do terénu. Zazelenená strecha plynule prechádza do terénu. Z južnej strany sa dom pohľadovo otvára. Všetky obytné miestnosti nadväzujú na veľkorysú krytú terasu. Výrazným architektonickým prvkom je nad strešnú rovinu vystupujúca hmota pracovne, akási strešná pozorovateľňa. Z roviny strechy vyrastajú "periskopy" privádzajúce svetlo do technických a obslužných miestností. Z južnej strany sú tieto "periskopy" opatrené solárnymi panelmi,“ opísali svoj návrh architekti z Atelieru 38. 2011 1 001 large

2012 1 002 large

2014 1 004 large

2015 1 005 large

2016 1 006 large

text: bk
foto: Atelier 38