title2

shutterstock 148552883 kopia

 

Teda za predpokladu, že rozloha tohto pozemku činí 200 m2 a je nezastavaný. V tomto prípade môžete využiť geotermálne teplo pre vykurovanie vašej nehnuteľnosti a výrazne tak znížiť svoj účet za teplo. Nezáleží pritom, či sa vaša nehnuteľnosť a pozemok okolo nej nachádza v podhorskej oblasti či na okraji mesta v regióne s nadpriemernými teplotami.

Tepelné čerpadlo zem / voda, ktoré je schopné odoberať teplo z vášho pozemku a vykurovať ním nehnuteľnosť je vôbec najvhodnejším typom čerpadla práve v prípade, že majiteľ nehnuteľnosti má k dispozícii pozemok o výmere 200-400 m2. Mýtom je, že inštalácia plošného kolektora je vysoká. Áno, typ zeminy ovplyvňuje náročnosť odkrývky a následného položenia kolektora, napr. v porovnaní so zariadením čerpajúcim teplo z vrtu sa stále jedná o nízku cenu. Áno, tepelné čerpadlá získavajúce energiu zo vzduchu majú veľmi jednoduchú inštaláciu, avšak ich výkon je výrazne nižší a v niektorých prípadoch nie sú schopné pokryť plnú spotrebu nehnuteľnosti pri teplotách pod - 10 ° C, čo u čerpadiel zem / voda nehrozí, kolektor čerpá zo zeme iba jednotky percent akumulovaného tepla.

Ako "vyťažiť" z čerpadla čo najviac?
V prípade čerpadiel zem / voda sa navyše nebavíme len o schopnosti vykúriť nehnuteľnosť, ale tiež vyrobiť dostatočný objem teplej vody (rádovo stovky litrov denne) a to ako pre nehnuteľnosť, tak pre bazén.

Ešte, než pôjdete k predajcovi
Pokiaľ Vám nie je jedno, koľko platíte za teplo, informujte sa u predajcov tepelných čerpadiel o možnostiach inštalácie jednotky zem / voda pri vašej nehnuteľnosti. Pri porovnávaní jednotlivých ponúk potom berte do úvahy ukazovatele:

- vykurovací faktor COP (čím vyšší, tým výkonnejšie je tepelné čerpadlo)
- poskytované záruky
- objem zásobníka na teplú vodu a objem vody ohriatej na určitú teplotu

Pokiaľ ide o cenu, vždy vyžadujte ponuku na kompletné zariadenie (kolektory, kompresor, izolácie, spojovacie materiály a pod.) a inštaláciu. Preferujte pritom firmu, ktorá je schopná vám predať a nainštalovať kompletné zariadenie. Niektorí predajcovia využívajú pre inštaláciu čerpadiel stavebné firmy. Inštalácia vykonávaná stavebnou firmou má však niekoľko nevýhod a môže skončiť zníženým výkonom čerpadla alebo v extrémnom prípade aj jeho poškodením.

Aby ste vybrali skutočne dobre, je okrem kompletnej obstarávacej ceny (všetky zariadenia, inštalácia) nutné porovnať aj náklady na prevádzku. Tepelné čerpadlá s nízkou obstarávacou cenou majú spravidla vyššie náklady na prevádzku ako zariadenie s vyššou obstarávacou cenou, pričom investícia do "drahšieho" zariadenia sa majiteľovi vráti spravidla do polovice predpokladanej životnosti čerpadla, tz. oplatí sa priplatiť si na začiatku a potom už desiatky rokov šetriť na úspornej prevádzke.