pooltech bazeny 3Koho snom by nebolo, mať vlastný dom, záhradu s bazénom, potešiť tým seba a svoju rodinu, dopriať si kúsok vlastného relaxu v pohodlí domova. Predtým, než sa rozhodnete stavať bazén, niekoľko základných informácii vám určite pomôže pre správnu voľbu. 

 

pooltech bazeny 2

 

Základnou otázkou je správne umiestnenie bazénu v rámci pozemku. Rozhodujúcou môže byť poloha a veľkosť pozemku. Pre bazén treba vybrať miesto pokryté čo najviac slnečnými lúčmi. Tvar a parametre bazénu by sa mali prispôsobiť jednak architektúre domu a možnostiam, ktoré veľkosť pozemku umožňuje. Nie je na škodu voliť na základe niekoľkých kritérií:

  1. Správny pomer medzi veľkosťou bazénu a zostatkom relaxačnej plochy po výstavbe bazénu
  2. Voľba typu bazénu podľa možnosti prístupových komunikácií pri výstavbe bazéna
  3. Účely využitia bazénu (plávanie, relax, rehabilitácia), počet rodinných príslušníkov (počet dospelých, malých detí)

 

pooltech bazeny 4

 

Výstavba bazénu

Pred začatím samotnej výstavby bazénu musíme brať ohľad na terénne charakteristiky pozemku. Bazén by nemal byť uložený pod úrovňou okolitého terénu, aby sa nestal zbernou nádržou zrážkových vôd. Naopak, mal by prevýšiť úroveň terénu aspoň o 5 až 10 cm. Výstavba bazénu sa začína výkopom montážnej jamy pre uloženie telesa bazénu v teréne s presahom na všetky strany o 15 – 30 cm. Výkop montážnej jamy musí byť o 40 cm hlbší oproti plánovanej hĺbke bazénu. Pri monolitických bazénoch odliatych z betónu sa pod betónovú základovú dosku uloží zhutnený štrkový zásyp v hrúbke 200 mm. Nasleduje 200 mm hrubá železobetónová základová doska s dvojitým armovaním s vynechaním otvoru v dne pre osadenie odtokového elementu pre vypúšťanie bazénu. Pevné spojenie bočných stien so základovou doskou umožní uloženie armovacej ocele v základovej doske a po obvode stien. Na túto armatúru sa následne viažu tzv. debniace tvárnice. Počas výstavby bazénu sa do stien uložia základné zabudovacie elementy. Elementy cirkulácie, výtlačné dýzy, musia byť uložené v stenách bazénu tak, aby počas cirkulácie vody cez filtračné zariadenie v bazéne neostali nedostatočne prefiltrované miesta. Tieto takzvané hluché zóny by totiž mohli mať za následok vytváranie sa rias a zárodkov baktérií, ktoré by permanentne znižovali zdravotnú kvalitu vody. Zároveň s výstavbou bazénu sa buduje aj šachta pre uloženie filtračného zariadenia. Ideálne je, ak sa vytvorí spoločná šachta pre filtračné aj pre proti prúdové zariadenie.

 

pooltech bazeny 6

 

Veľmi dôležitou súčasťou je tepelná izolácia bazénu. Teplo vygenerované buď pôsobením slnečných lúčov, ohrievacích plachiet, alebo ohrevom cez tepelné čerpadlo, by sme mali udržať v bazéne čo najdlhšiu dobu. Správne zateplený bazén nám znižuje prevádzkové náklady na ohrev a ak ohrev nevyužívame, zvyšuje komfort užívateľa tým, že vygenerované teplo sa nestráca cez steny a dna bazénu. Pri stavbe nesmieme zabudnúť ani na pochôdznu plochu okolo bazéna. Mala by mať šírku aspoň 600 – 900 mm. Po dokončení stavebných úprav prichádza na rad to najdôležitejšie, samotná výstelka bazénu. Z hľadiska životnosti bazénu ideálnym riešením pre hydroizoláciu bazénu je ťažká fólia. Pri montáži nie sme limitovaní tvarom samotného bazénu ani tvarom schodov. Keďže celý proces výstelky sa uskutočňuje na mieste, výstelka sa prispôsobuje danému tvaru alebo požiadavkám objednávateľa. K výhodám ťažkej fólie patrí, že dodávané bazénové fólie majú 1,5 mm hrúbku a vynikajú životnosťou až 20 – 30 rokov a sú flexibilné (v prípade vzniku prasklín na betónovom telese zabraňujú infiltrácie bazénovej vody s okolitou pôdou). Záruka na samotnú vodotesnosť výsteliek z ťažkej fólie je až 10 rokov. V prípade poruchy netesnosti je oprava jednoduchá a bez potreby zásahov do pevnej konštrukcie telesa bazénu. Možnosti farebných odtieňov fólií ALKORPLAN 2000, 3000, X treme, ELBE, Soprema pool sú od klasickej modrej až po rôzne tlačené vzory.

 

pooltech bazeny 1

 

Filtračné zariadenia - mechanická pred úprava bazénových vôd

Filtračné zariadenia sú dušou bazéna pri úprave bazénových vôd. Pri pojme filtračné zariadenie musíme rozlišovať dva rôzne aspekty, a to mechanická úprava bazénovej vody a chemická úprava bazénovej vody. Pre mechanickú úpravu bazénových vôd, t. j. zbavenia sa mechanických nečistôt z vody sa najčastejšie používajú pieskové filtračné zariadenia. Dnes pre zvýšenie účinnosti filtračného systému sa ako filtračné médium aplikuje filtračné sklo rôznych frakcií (Smart, AFM atď.). Základom je adekvátny filtračný systém prispôsobený objemu bazéna a charakteru vyťaženia kúpajúcimi. Tu rozlišujeme medzi verejným a privátnym bazénom.

Chemická úprava bazénových vôd

Popri mechanickej pred úprave bazénových vôd nesmieme zabudnúť na kvalitné chemické prípravky, ktoré zaručujú zdravotnú nezávadnosť bazénovej vody. Chemické prípravky môžeme aplikovať buď jednoduchými mechanickými dávkovacími zariadeniami, alebo pomocou poloautomatických dávkovacích zariadení. Pri požiadavke vyššieho štandardu sa do filtračného systému aplikujú automatické dávkovacie zariadenia s nepretržitou analýzou a vyhodnocovaním kvality bazénovej vody. Podľa nameraných hodnôt zariadenie automaticky dávkuje potrebný prostriedok a tým upravuje kvalitu bazénovej vody. Chemická úprava bazénových vôd sa neobmedzuje len na klasickú chlórovú úpravu vôd. Aktívny kyslík, ozón, bróm sú už známe a používané aj na našom trhu. Čoraz častejšie sa aplikujú aj zariadenia na generovanie chlóru z morskej soli. Je to jeden z najjednoduchších spôsobov dezinfekcie bazénových vôd. Rozpustením morskej soli vo vode a montážou titánovej elektródy do potrubného rozvodu sa zabezpečí stála dezinfekcia vody.

 

pooltech bazeny 1

 

Ohrev bazénových vôd

Náš trh ponúka širokú škálu možností ohrevu bazénových vôd. Všetci si želáme, aby slniečko hrialo celé leto, ale túžby nie vždy sa splnia, a vtedy je lepšie mať zálohe adekvátne riešenie. Izotermické ohrievacie plachty sú efektívnou voľbou bez ďalších dodatočných nákladov. Izotermické plachty ohrievajú vodu efektívnym využitím pôsobenie slnečných lúčov. Bazénové prekrytia ohrievajú bazénovú vodu pôsobením skleníkového efektu. Pri interiérových bazénov celoročnú prevádzku zabezpečuje kombinácia plynového kotla so solárneho systému. Kombinácia tepelného čerpadla a solárneho systému, alebo tepelného čerpadla a plynového ohrevu, sú vyslovene ekonomicky výhodnou voľbou pri celoročnej prevádzke bazénu. Pri využití kombinácie bazénového prekrytia a tepelného čerpadla si sezónu v bazéne môžeme predĺžiť až do konca jesene. Je to jedna z najvýhodnejších kombinácií pri ohreve exteriérových bazénov.

 

Je čas začať si stavať vlastný bazén. Aby voda potešila...

pooltech bazeny 7

 

Autor: PhDr. Jozef Nagy MBA

Viac informácií: https://pooltech.sk