gucci 6 male

 

Bizarná módna prehliadka Alessandra Micheleho zanechala vo svete médií v priebehu posledného týždňa veľký chaos a vzrušenie. Výnimkou nebol ani magazín TopFashion, ktorý sa pre vás pozrel do zákulisia Milano Fashion Weeku, počas ktorého sa táto kontroverzná šou, sprevádzaná odrezanými hlavami a drakmi, udiala.

 

gucci 6

Nádvorie, ktoré robí z komplexu prakticky malé robotnícke mestečko, je lemované alejou sadeníc limety a infraštruktúra chodníčkov a ciest výrazne prispieva k tomu, aby žilo toto riadice centrum vlastným životom nepretržite. Foto: Piuarch

 

Pozornosť sa rovnako ušla scénografii prehliadky pre kolekciu F/W´18, zariadenej do podoby operačnej sály ako moderného symbolu reinkarnácie a prerodu. Ak vás doteraz zaujímalo, kde sa vlastne módne prehliadky organizujú, vedzte, že vedenie módneho domu Gucci vytvorilo špeciálny priestor, ktorý slúži okrem iného na prezentáciu módnych kolekcií.

 

gucci 9

Scéna módnej prehliadky bola počas predvádzania kolekcie pre sezónu jeseň/zima 2018 vernou verziou operačnej sály. Silný odkaz na estetiku normcore prevzal na seba filozofickú symboliku reinkarnácie a prerodu. Soundtrack podčiarkoval celý motivický zámer. Do zvukov ekg vnikall gregoriánsky chorál. Foto: Gucci

 

 

"Koncept a dizajn nášho komplexu v Miláne vystihuje každý aspekt novej kapitoly, ktorú práve píšeme. Zároveň sa toto miesto stáva strediskom, kde sa stýkajú rozličné kultúry." 

- Marco Bizzarri, výkonný riaditeľ Gucci

 

gucci 1

Foto: Piuarch

 

 

 

 

 

Súčasťou objektu Gucci Hub, sídliaceho v blízkosti milánskej tepny Via Macenate, sú okrem reprezentatívnych salónov tiež kancelárie najvyššieho manažmentu, oddelenia strategického plánovania pre marketing a komunikáciu či spoločné priestory pre zamestnancov, nevynímajúc jedáleň. .

 

gucci 3

Foto: Piarch

 

 

Príbeh budovy Gucci Hub je však aspoň tak bizarný ako posledné kreácie značky. Vedenie módneho domu si na pomoc privolalo architektov zo štúdia Piuarch. Tí sa zaslúžili o obnovu rozpadajúceho areálu fabriky Caproni na výrobu lietadiel zo začiatku minulého storočia. A kreatívny tím architektov sa výnimočne exkluzívnej zákazky (ktorá ani zďaleka nie je jedinou v ich portfóliu) chopil s bravúrou. V návrhu a architektonike všetkých priestorov sa miesi zmysel pre udržateľný dizajn a prvky s odkazom na estetiku baroka aj konštruktivizmu. Gucci očividne upustilo od singularity vo všetkých ohľadoch a jeho identita sa triešti pod vplyvom rozličných kultúrnych štýlov. Pre kritikov je tento postup znepokojivým a vystupuje otázka, či takto dokáže zostať zachované DNA značky. 

 

 

gucci 7

Foto: Piuarch

 

Výkonný riaditeľ módneho domu, Marco Bizzarri, toto smerovanie vystihol slovami: "Koncept a dizajn nášho nového komplexu v Miláne vystihuje každý aspekt novej kapitoly, ktorú práve píšeme. Zároveň sa toto miesto stáva strediskom, kde sa stýkajú rozličné kultúry." A mix rozličných vplyvov mali zrejme na pamäti aj architekti. High-tech riešenie sa ujalo na fasádnom riešení. Jednak v prípade veľkej prehliadkovej sály, ktorej otváranie a zatváranie je riadené cez systém diaľkovo ovládaných krídel. Oceľové slnolamy ako súčasť dynamickej fasády prispievajú k tomu, aby sa do útrob hlavnej veže dostalo dostatočné množstvo denného svetla. Vežu, stvárnenú ako veľkú tmavú kocku týčiacu sa nad ostatnými objektmi komplexu, obklopujú historické budovy s odhaleným lícovým murivom. Zámerom architektov bolo, aby bola pečať histórie porušená čo najmenej. Vozový park je  vybudovaný v podzemí a má kapacitu viac ako 300 parkovacích miest. Zaujímavosťou je, že toto podzemné parkovisko vzniklo tak, že všetky budovy boli oddelené od základov, presunuté inde a následne vrátené naspäť na pôvodné miesto. 

 

 

 

gucci 8

Alessandro Michele, kreatívny riaditeľ módneho domu Gucci, je predstaviteľom doby, ktorá vytvára nový štýl z hybridizácie ostatných kultúr. Podobne ako v prípade architektonického stvárnenia riadiaceho centra módneho domu, aj v jeho poslednej kolekcii prevládali odkazy na rozličné historické obdobia a kultúrne odlišnosti. Foto: Gucci 

 

 

 

V novej kapitole módneho domu tak nechýba prúdiaci dialóg medzi históriou a súčasnosťou. Pozoruhodným je, že identita značky zostáva napriek tomu zachovaná a ani diverzita štýlov či kultúrnych odkazov jej neuberajú nič z talianskeho zmyslu pre precíznosť a invenciu. Skôr naopak, ich súčinnosť otvorila cesty pre udržateľnosť trendov v dizajne, ktoré čoraz viac prenikajú do filozofickej podstaty a hľadajú hodnoty aktuálne pre modernú spoločnosť. A čo viac hodnotu nemá? S tým sa treba jednoducho rozlúčiť. Presne tak, ako architekti zo štúdia Piuarch odstránili z areálu nevyhovujúce kancelárske objekty z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, nekorešpondujúce s komplexom ani funkčne, ani výtvarne.