Hamry 002

Pri voľbe stavebného materiálu je potrebné zvážiť, či zákazníkovi poskytne skutočne optimálne a kompletné riešenie – pri projekte, výstavbe a počas celej životnosti domu. Ytong je prémiovou značkou na trhu. Ponúka ucelené riešenia a mnoho odborných služieb, ktoré vám môžu pomôcť postaviť dom presne podľa vašich predstáv.

Systém pórobetónových tvárnic Ytong má za sebou takmer sto rokov inovácií, no stále si zachováva svoje prírodné zloženie. Vďaka poréznej štruktúre je veľmi ľahký a vytvára zdravú klímu v dome. Ľahko sa tvaruje, preto nevzniká takmer žiadny odpad a pri stavbe sa spotrebuje takmer všetok materiál.

strecha

Cerna Voda 001 retSystém Ytong je overený u rady tvarovo atypických architektonických projektov

Prečo stavať so systémom dielov od Ytongu

Systémové stavanie je rýchle a presné. Jednotlivé diely z rovnakého materiálu sú plne kompatibilné, čím vytvárajú podmienky na skutočne kvalitne vykonanú hrubú stavbu. Tá je dôležitá pre výsledné tepelnoizolačné vlastnosti domu. Ytong si svoje vlastnosti ponecháva aj po opracovaní – napríklad rozvedení inštalácií a pripevnení interiérových prvkov. Vďaka tomu nevzniknú tepelné mosty a jadro stavby ostane homogénne. Ďalšou výhodou sú odborné služby Ytongu. Tie poskytujú bezplatný výpočet materiálu a stavebníkom svojpomocne pomôžu i priamo na stavbe, napríklad so zakladaním rohov. Obrátiť sa na nich môžete aj s otázkami o statických a tepelnoizolačných vlastnostiach.

Cierna Voda 037 hdr

Hamry 022Schodiskové diely na mieru sú okamžite pochôdzne, veľmi stabilné a tlmia kročajový hluk.

Systémové riešenie Ytong – portfólio „od pivnice po komín“

Ytong ponúka tradičný materiál, ktorý prechádza neustálym vývojom a inováciami. V súčasnosti predstavuje široké portfólio stavebných dielov, do ktorého okrem tvárnic, priečkoviek a prekladov patrí tiež strop, strecha, schodisko a komín. Najnovšie bolo portfólio doplnené o systémové vonkajšie a vnútorné omietky a vnútorné stierky. Vďaka ich použitiu sú optimalizované tepelnoizolačné vlastnosti a pri dodržaní správnych technologických postupov aj výsledná kvalita stavby. Medzi najvýznamnejšie novinky tohto roku patrí uvedenie tepelnoizolačnej tvárnice Lambda YQ, s ktorou je možné stavať bez zatepľovania aj v pasívnom štandarde.

strecha novacStrecha Ytong Komfort prispieva k celoročnému tepelnému komfortu a zabraňuje letnému prehrievaniu

 

Text a foto: Xella