velke okna mVo výskumnom ústave Donau-Universität Krems.

velke oknaVo výskumnom ústave Donau-Universität Krems zistili, že okná so sklami SOLAR+ vykazujú už pri východnej a západnej orientácii okien lepšie ukazovatele získania energie ako štandardné rovnako veľké a špičkovo zateplené plochy stien v pasívnom dome (U = 0,12 W/m²K). Ak zosumarizujeme všetky časti fasády budovy, tak tepelná bilancia okien so SOLAR+ sklami je vyrovnaná alebo dokonca pozitívna.

Okná s pokovovaným trojsklom SOLAR+ získavajú netto energiu z povrchu nielen pri južnej orientácii budovy. Hoci pri orientácii na sever vykazujú vyššie netto energetické straty ako vonkajšia stena pasívneho domu, s trojsklom je tepelná bilancia okien v sumáre pri všetkých fasádach pozitívna alebo minimálne vyrovnaná. Výskumy okrem toho ukazujú, že zväčšenie zasklených častí pri rovnakých hodnotách rámu vedie k markantnému zníženiu potreby vykurovania. Nasledujúce novinky od spoločnosti Internorm tiež nie sú zanedbateľné pre tepelnú bilanciu domu.

Rekuperácia vzduchu priamo v okne

I-tec vetranie je podomietková rekuperačná jednotka napojená priamo na rám okna. Umožňuje efektívne vetranie pri zatvorenom okne a spolu s filtrami zamedzuje vniknutiu peľu a prachu. Takéto permanentné vetranie pomocou rekuperačnej jednotky je na slovenskom trhu jedinečnou novinkou. Výhodami sú čerstvý vzduch, vetranie podľa potreby, komfort a energetická efektívnosť. I-tec vetranie je vybavené integrovaným výmenníkom tepla s vysokým stupňom účinnosti. Tým 86 % tepelných ziskov redukuje energetické straty na minimum. Vetranie je kompletne integrované do nového home pure okenného systému KF 500. Na vonkajšej a vnútornej strane okna sú vidieť iba úzke vetracie mriežky. Priamo na okne upevnený riadiaci prvok umožňuje komfortné ovládanie vetrania.


Energeticky sebestačné tienenie


Motoricky poháňaná tieniaca technika I-tec je energeticky sebestačná. Na prevádzku využíva priamo v okne zabudovaný fotovoltický článok. Tienenie sa nachádza medzi sklami, čím je chránené proti znečisteniu a vetru. Je to ideálne riešenie pre vysoké budovy. Prvý produkt, ktorý sa týmto princípom riadi, je nová motoricky poháňaná tieniaca technika zdvojeného okna.Všetky zdvojené okenné systémy Internorm môžu byť vybavené tienením ovládaným na motor bez externého zdroja prúdu. Energia sa ukladá do akumulátora a podľa potreby je pripravená na odber. Permanentné nabíjanie akumulátora vzniká už pri difúznom dennom svetle. Funkcia „Individuálne fixné pozície" prideľuje každej žalúzii, plisovanej roletke alebo Duette® samostatnú pozíciu.


text Daniela Černoková
foto Internorm

Viac informácí na www.internorm-okna.sk