zdravy dizajn mZdravý dizajn priestoru a jeho zariadenia patrí už niekoľko rokov k najdôležitejším trendom v oblasti kultúry bývania.

ttb 741Čo všetko ovplyvňuje „zdravie" obytných priestorov z pohľadu interiérového architekta/dizajnéra?

 

Zdravé bývanie si praje čoraz viac ľudí. V súčasnom svete plnom množstva negatívnych vplyvov ako nečistota ovzdušia, hluk či stres, získava slovo domov v spojení so „zdravým" obytným priestorom nový význam. Domov je miestom, kde sa všetci cítia príjemne a pohodlne, kde sa zbavujú stresu, kde môžu byť sami sebou. Individuálny prístup k vytvoreniu súkromného bytového interiéru je čoraz významnejší, pretože každý človek je iný, má inú rodinu, iné špecifické požiadavky na funkcie a procesy v byte, iný denný režim, iné obľúbené činnosti, iné farebné a materiálové preferencie... Ako jednotlivec vníma „zdravý" obytný priestor, je teda veľmi individuálnou záležitosťou. Napriek tomu možno špecifikovať viaceré základné prvky, ktoré výrazne ovplyvňujú „zdravý dizajn" priestoru. Aké sú teda hlavné atribúty zdravého bytového interiéru a ktoré prístupy k jeho tvorbe možno chápať ako zdravý dizajn?

Priestor a dispozícia Zdravé priestorové riešenie a dispozícia obydlia vznikajú už pri jeho plánovaní. Dodatočné zásahy sú vždy možné, avšak nie vždy v neobmedzenom rozsahu (limitujúcim faktorom je konštrukčné riešenie stavby). Ak budete stavať vlastné obydlie alebo vyriešite bývanie kúpou bytu, základom je vždy nevyhnutná poctivá analýza vašich momentálnych potrieb a požiadaviek. Je dobré vedieť, s čím rátate do budúcnosti. Napríklad počet obyvateľov bytu, ich vek a činnosti, ktoré budú v byte vykonávať – nielen v jednotlivých fázach dňa, ale i počas týždňa a roka (víkendové a dovolenkové záľuby). Priestorové nároky a dispozičné potreby na jednotlivé činnosti sa dajú v mnohom štandardizovať, no v konečnom dôsledku rozhoduje individuálna potreba. Kto doma často a veľa pracuje, potrebuje iný priestor na prácu ako ten, kto z notebooku vybaví večer pár e-mailov. Rodina, ktorá zvykne doma stolovať, potrebuje iný priestor na varenie a stolovanie ako mladý pár, ktorý doma len narýchlo zje niečo malé na raňajky i večeru... Zanietení športovci potrebujú viac úložného priestoru na odkladanie športových potrieb, profesor literatúry viac priestoru na knihy... Zdravá úvaha o vašich konkrétnych potrebách je základom zdravej prevádzky v byte. Architekt je potrebný až na pretavenie úvahy do potrebných pôdorysných plôch a priestorov. Povedané inak: najprv musíte vedieť, čo potrebujete a až potom vám to pomôže architekt naplánovať a realizovať. Platí, že základom je dobre naplánovaný priestor na každodenné činnosti pre všetkých obyvateľov bytu. Otázka vybavenia bytu relaxačnými zariadeniami je až druhoradá.


Viac sa dočítate na strane 192 – 197

Text: Ing. arch. Ľubica Fábri autorka je doktorandkou v Ústave interiéru a výstavníctva FA STU v Bratislave

Foto: KORATEX, Tilo, Brink & Campman, Javorina, archív autorky


Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2011