pivnice mPivnice, ktoré patria k väčšine bytov na Slovensku, využívajú niekto viac, iní ich navštevujú len zriedkavejšie.

Faktom je však to, že každá pivničná kója je rovnako vlastníctvom majiteľa bytu, ako jeho samotná obytná plocha. Jej praktické využitie však väčšinou závisí na ochote riskovať, o veci akej finančnej hodnoty sme ochotný, v prípade jej vykradnutia, prísť.

pivnice
K téme vykrádania bytových pivníc sa v priestoroch Istropolisu, na Trnavskom mýte v Bratislave, uskutočnilo netradičné stretnutie zástupcov Policajného zboru SR, poisťovní, stavebných sporiteľní a odborníkov na mechanické zabezpečenie. Cieľom bolo zhodnotenie stavu a hľadanie riešení v prevencii, ktoré by viedli k možnosti plného využívania bytových pivníc na to, na čo sú určené – uviedol zástupca Občianskeho združenia

Bývajme bezpečne

Situácia nie je dobrá, nakoľko väčšina pivničných kójí je tvorená len drevenou latkovou konštrukciou, prípadne uzavretá len bežnými papierovými, či drevenými dverami. Zástupca oddelenia Prevencie Prezídia Policajného zboru dopĺňa, že vlamačom – páchateľom napomáha aj malý pohyb osôb v týchto priestoroch. Ich cieľom sa najčastejšie stávajú sezónne potreby, ktoré tu sú uskladnené, ako lyže, bicykle, pneumatiky na motorové vozidlá, ale nepohrdnú ani zaváraninami a predmetmi nižšej finančnej hodnoty. Poistenie samotných pivníc voči vykradnutiu nie je možné, zväčša to býva súčasťou poistnej zmluvy bytu, kde to však musí byť uvedené – vysvetľuje zástupkyňa poisťovne Aegon.

Na prvý pohľad vhodné riešenie, a to výmena spoločných vstupných dverí do celých pivničných priestorov za bezpečnostné, naráža na následnú ťažkú kontrolu množstva vyrobených duplikátov kľúčov, vzhľadom na množstvo rodinných príslušníkov, sťahovanie majiteľov, či časté prenájmy bytov. Ostáva len na každom z majiteľov, aby si sám dostatočne zabezpečil spoju pivnicu voči neželanému návštevníkovi. Akýkoľvek kvalitný visiaci zámok, petlica či domácke spevňovanie latkovej konštrukcie, však zlodejovi nezabráni vniknúť dovnútra, nakoľko všetky tieto prvky sú uchytávané len do jestvujúcej drevenej konštrukcie, ktorá sa rozlomí – vysvetľuje odborník na bezpečné bývanie zo spoločnosti Adlo. Doteraz najosvedčenejším sa javí len výmena celej latkovej drevenej konštrukcie za skladačkový oceľový systém označovaný ako Bezpečnostná bytová pivnica, ktorý je jednoduchý a cenovo prístupný. Všetky takto pevne zabudované súčasti bytu je navyše možné financovať aj zo stavebného sporenia – dopĺňa odborník na stavebné sporenie z PSS.

Výrazne sa tým zníži riziko vykradnutia našej bytovej pivnice, ktorá už teda nemusia byť len skladom nepotrebných vecí, ale môže byť naplno využívaná a rovnocenne tak zväčšiť úžitkovú plochu nášho bytu.