title

Súťaž Baumit Fasáda roka 2017 už pozná svojich víťazov. Víťazné fasády a ich tvorcovia boli predstavení 21. júna 2017 na slávnostnom galavečeri, ktorý sa niesol v duchu „cinema“, keďže sa odohrával v netradičných priestoroch moderného kina Cinemax Bory v nákupnom stredisku BoryMall. Multiplexová kinosála privítala vyše 400 hostí z radov architektov, investorov, partnerov a spolupracovníkov Baumitu. 

Do 9. ročníka tejto prestížnej súťaže, ktorej cieľ ostáva rovnaký, a to trvalé presadzovanie a podpora kvality fasád novostavieb, rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku a zároveň ocenenie tých najlepších riešení, bolo prihlásených 193 objektov, ktoré splnili podmienky súťaže. Spomedzi 193 prihlásených diel nominovala porota spolu 16 diel v 5 súťažných kategóriách. Z tohto počtu boli v kategórii Rodinný dom nominované 3 stavby, v kategórii Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť 3 stavby, v kategórii Obnovená a adaptovaná budova 3 stavby, v kategórii Sanovaná historická budova 5 stavieb a v kategórii Zateplený panelový dom 2 stavby. Odborná porota nakoniec udelila 5 hlavných cien a 1 čestné uznanie.

Odborná porota známej súťaže zasadla v novom zložení. Predsedom poroty ostala aj v tomto ročníku Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., ktorá zastupuje akademickú obec (FaA STU). Je zároveň aj členkou medzinárodnej poroty v súťaži Baumit Life Challenge, ktorá je medzinárodnou - európskou fasádou roka. Pozvanie do poroty prijal aj Ing. arch. Imrich Pleidel, prezident SKA (Slovenská komora architektov). Ďalšími členmi odbornej poroty sú: Ing. arch. Sebastián Nagy (sebastian nagy architects, s.r.o.), Ing. arch. Matej Grébert (Compass, s.r.o.), Ing. arch. Juraj Hantabal (ateliér hantabal architekti, s.r.o.), Ing. arch. Alexander Schleicher (SPDe, s.r.o.). Porota ocenila rôznorodosť prihlásených diel, pričom najsilnejšie zastúpenou bola kategória Rodinný dom.

Ocenené objekty v jednotlivých kategóriách:

1. Rodinný dom
Hlavná cena: Rodinný dom, Hrubá Borša
Architekt/Projektant: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský
Realizačná firma: LEDAX, s. r. o.
Investor: ENDORFINE, s. r. o.

 

RD 3x3 011

 

 

2. Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť
Hlavná cena: Bytový dom Avana, Stupava
Architekt/Projektant: architekti.sk, Ing. arch. Martin Rezník, Ing. arch. Matúš Polák, Ing. arch. Juraj Makový
Spolupráca: Ing. arch. Silvia Kračúnová
Realizačná firma: Colorstav-team, s. r. o.
Investor: Avana Invest

 

BD Avana 03

 

 

3. Obnovená a adaptovaná budova
Hlavná cena: Kúpalisko Zelená žaba, Trenčianske Teplice
Architekt/Projektant: Cube Design, s. r. o.
Realizačná firma: LG - STAV, s. r. o.
Investor: Synot, a. s.

 

Kpalisko Zelen ßaba 02

 

 

Čestné uznanie: Kino Úsmev, Košice
Architekt/Projektant: Architekti zerozero
Realizačná firma: Cinefil, o. z.
Investor: Cinefil, o. z.

 

Kino Usmev Kosice 008

 

 

4. Sanovaná historická budova
Hlavná cena: Rosenfeldov palác, Žilina
Architekt/Projektant: Akad. arch. Dušan Voštenák
Investor: Mesto Žilina

 

Rosenfeldov palac Zilina 004

 

 

5. Zateplený panelový dom
Hlavná cena: Bytový dom Studenohorská ulica, Bratislava
Architekt/Projektant: s_form, s.r.o.
Realizačná firma: MV Staving, s. r. o., Prievidza
Investor: s_form, s. r. o.

 

BD Cadca 002

 

 

Baumit Plyšová kocka
Vyvrcholením večera bolo odovzdanie Plyšovej kocky – ocenenia, ktoré už neodmysliteľne patrí k súťaži Fasáde roka. Baumit Plyšová kocka je zvláštna cena, ktorú odovzdáva spoločnosť Baumit spolu s finančnou dotáciou organizácii, alebo subjektu, ktorý stavia nie doslova, ale v prenesenom význame. Cenu Baumit Plyšová kocka 2017 získalo Občianske združenie KRÍDLA. Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA je jedným z mála združení, ktoré je orientované na oblasť psychických porúch. Má za sebou takmer 20-ročné dobrovoľnícke aktivity v tejto oblasti, vďaka ktorým vzniklo aj občianske združenie KRÍDLA (2002) a v roku 2005 aj Rehabilitačné stredisko Krídla, ako prvé v Bratislave a štvrté na Slovensku. Cieľom Rehabilitačného strediska je pomôcť ľuďom s psychickými poruchami obnoviť, ale aj získať schopnosti a zručnosti, ktoré ochorením stratili a ktoré im umožnia opäť sa vrátiť k plnohodnotnému a samostatnému životu.

 

Viac informácií nájdete na stránkach: www.fasadaroka.sk a www.baumit.sk.