baumit m zateplený objekt barcelona 1 kópia

 

Odborná porota ocenila u nominovaných stavieb invenciu a dôraz na detail. Víťazi jednotlivých kategórií si ceny prevzali počas slávnostného udeľovania, ktoré sa konalo v rámci gala večera Baumit Life Challenge v budove Slovenskej filharmónie. Aj napriek tomu, že medzi nominovanými boli tri slovenské projekty, vo veľkej konkurencii sa im nakoniec preraziť nepodarilo. 

 

baumit zateplený objekt barcelona 1

 

Medzi nominovanými zo Slovenska boli zastúpené projekty z Bratislavy, Košíc a Rúbaňa. O bratislavský projekt sa zaslúžilo architektonické štúdio ALEXY & ALEXY, s.r.o., ktoré navrhlo fasádne riešenie pre budovu Interpharm Slovakia s výrazným vertikálnym členením fasády vo výstražnej žltej farbe. V prípade košického nominovaného projektu sa do užšieho výberu zaradila fasáda apartmánov Nová Terasa, navrhnutá architektmi zo štúdia Vallo Sadovsky Architects. Tretím nominantom a favoritom bola budova vinárstva Chateau Rúbaň so zrkadlovou fasádou, na ktorú sme upozornili aj v predchádzajúcom článku. V tomto článku vám prinášame prehľad všetkých výherných stavieb v jednotlivých kategóriách a takisto pohľad do vnútra hlavného víťaza, komunitného a zdravotného strediska v Barcelone. 

 

 

 

Kategória: Nebytová stavba

 

Študentská klubovňa, Studentclub

České Budějovice 

Česká republika 

 

baumit nebytová stavba české budejovice 1

 

 

Projekt klubovne v blízkosti Jihočeskej univerzity pre študentov s pohybovým postihnutím zaujme prijateľnou mierkou a formálnym stvárnením jednopodlažného objektu v prírodnom prostredí parku. Architekti pri fasádnom riešení pracovali s kombináciou skla a ľahčeného betónu. Pravidelným striedaním týchto prvkov a využitím otvorov v strešnej konštrukcií dostali svetlo aj do vysadenej časti klubovne, slúžiacej ako terasa. 

 

 

baumit nebytová stavba české budejovice 2

Architekt: Atelier Dvořák architekti 

Realizátor: Spilka a Říha s.r.o.

Investor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 

 

 

Kategória: Renovácia historických objektov

 

Pivovar Paulaner

Mníchov

Nemecko 

 

baumit renovácia historických objektov mníchov 1

 

Roky sa mníchovský objekt menil na pustú ruinu, ktorú z neho spravilo vojnové bombardovanie počas 2. svetovej vojny. Druhú šancu dostal len pred rokom, keď sa architekti zo štúdia Hieri Architekten podpísali pod jeho rekonštrukciu obnovou pôvodnej fasády a reštaurovaním historickej nosnej konštrukcie. V minimalisticky stvárnenom interiéri sa dnes nachádza pivovar spolu s riadiacou zložkou spoločnosti. 

 

baumit renovácia historických objektov mníchov 3

 

Architekt: Hieri Architekten BDA DWB

Realizátor: Restauro Putz GmBH Arte Antica 

Investor: Paulaner Brauerei Gruppe GmBH & CO. KGaA 

 

 

 

 

Kategória: Zateplený objekt

 

Torre 30

Madrid

Španielsko 

 

baumit zateplený objekt barcelona 3

 

Torre 30 sa stalo moderným mesta len nedávno. Napriek tomu, že do koloritu mesta zasahuje Torre 30 výrazným fasádnym stvárnením, prístupom architektov sa podarilo dosiahnuť dynamické, no zároveň harmonicky pôsobiace teleso výškovej budovy s viacfarebným efektom, viditeľným počas dňa aj noci. Dosiahnuť tento vzhľad bolo možné použitím dvojitého plášťa fasády, pozostávajúceho jednak z fasádneho systému Baumit a jednak z vonkajšieho plášťa z perforovaného  plechu, umožňujúcej to, aby vynikla celá skladba fasády. 

 

baumit zateplený objekt barcelona 1

 

Architekt: Ruiz Barbarin Arquitectos 

Realizátor: ACR/Martifer

Investor: Hispania Activos Immobiliarios 

 

 

 

 

 Kategória: Rodinný dom

 

Chalupa v kozolci

Vrhe

Slovinsko 

 

baumit rodinný dom vrhe 2

 

 

Tradičná slovinská stavba, kozolec, si aj vo svojej modernizovanej podobe zachovala prvky vernakulárnej architektúry. Na projekte zaujme zmysel pre vyvážené použitie modernej architektúry, uplatnenie princípov súčasného interiérového dizajnu a zodpovedný prístup k okolitému prostrediu. Architekti umiestnili moderné obydlie do historickej schránky stodoly, čím dosiahli jedinečný výraz, podporený napojením prvého a druhého nadzemného podlažia do úrovne terénu. 

 

 

baumit rodinný dom vrhe 1

 

Architekt: Styria architektura d.o.o.

Realizátor: Súkromník

Investor: Súkromník 

 

 

 

Kategória: "Štruktúra podporuje dizajn"

 

Dom Marie

Baden 

Rakúsko 

 

baumit štruktúra podporuje dizajn rakúsko 1

 

 

Originálnym stvárnením fasády sa architekti pokúsili reagovať na prírodný motív stromu - orecha na pozemku. Prenesením vrásnenia kôry do plasticky pôsobiacej fasády a voľbou netradičnej zelenej farby zjemnili výraz oceľového skeletu, vystupujúceho do popredia domu v úrovni druhého podlažia. Členitosť plášťa fasády zároveň oddeľuje verejne viditeľnú časť domu od jeho súkromnej zóny, tvorenej záhradou s bazénom, ako aj výrazom otvoreného plánu prízemného podlažia, oddeleného od exteriéru sériou posuvných okien s oceľovým rámom. 

 

 

baumit štruktúra podporuje dizajn rakúsko 2

Architekt: Caramel Architects

Realizátor: Ionescu OCTAVIAN/Sperhansi Baugesmbh

Investor: Súkromník

 

 

Kategória: Bytový dom

 

Beautiful Elderly Life

Izola

Slovinsko 

 

baumit bytový dom slovinsko 1

 

Bytový komplex pre dôchodcov v prímorskom meste Izola, bol prispôsobený nižšej zástavbe, ktorá historicky udala vzhľad okolitej krajiny. Architekti sa snažili vytvoriť sterilne pôsobiace prostredie, ktoré by poskytlo pocit bezpečia a zároveň by v sebe nieslo príznak modernity. Dekompozícia klasického kvadrického telesa a fasádne členenie s nepravidelnou geometriou dodali celému komplexu ráz individuality.

 

 

baumit bytový dom v slovinsku fasáda roka 2018 life challenge toptrendy sk

 

Architekt: Gužič Trplan arhitekti d.o.o.

Realizátor: Eko d.o.o.

Investor: Real estate pension and disability insurance fund

 

 

 

 

Kategória: Hlavná cena Life Challenge Award 2018

Ubytovňa a zdravotné stredisko

Barcelona

Španielsko 

baumit hlavna cena barcelona fasada toptrendy sk

 

Pri stvárnení objektu slúžiaceho ako ubytovňa a zdravotné stredisko zároveň, situovali projektanti celý objekt do nárožia ulice, čím otvorili perspektívu do viacerých strán uličného eixample rastru, typického pre oblasť Katalánska. Aby bolo možné uvoľniť každý meter štvorcový, všetky okenné a dverné otvory pozostávajú z posuvných systémov, pričom fasáda je členená rozličnou veľkosťou vrubov.

 

baumit hlavná cena barcelona 3

 

 

Tieto sa zužujú sa smerom od prvého nadzemného podlažia k bytom až ku komunitnému centru, umiestnenému v strešnej konštrukcii. Objekt pozostáva z troch vzájomne prepojených telies a je riešený ako bezbariérový. 

 

baumit hlavna cena barcelona 2

 

Architekt: UTE Boneli i Gil & Peris + Toral 

Realizátor: UTE Scrinser & Primer 

Investor: Institut Municipal de l´Habitage i Rehabilitació