Moderná podoba nášho hlavného mesta je rozporuplná. Rozličnosť názorov na jej vzhľad a novátorské prístupy novej generácie jej obyvateľov a návštevníkov otvárajú dialóg pre umelcov, ktorí v prostredí historického jadra nachádzajú potenciál pre originálne využitie.

 

Pre tých, ktorí mali možnosť zažiť Bratislava design week na vlastnej koži, boli panelové diskusie a výstavy dostatočnou odpoveďou na to, kam sa uberá slovenská dizajnérska scéna. Ani tohtoročný ročník Bratislavského týždňa dizajnu si redakcia portálu Toptrendy nenechala ujsť. Aby ste sa dozvedeli ešte viac, stretli sme so zakladateľkou a riaditeľkou podujatia, Ľubicou Hustou, ktorá nám odpovedala na zásadné otázky, týkajúce sa dôležitosti design weeku v našom hlavnom meste. 

 

 

badw2018 lubica husta riaditeľka bratislava design week kostol klarisiek toptrendy sk

 

 

Identita - to je znenie témy, ktorá sa niesla naprieč celým Bratislava Design Weekom 2018. V čom spočíva zámer aktuálneho ročníka podujatia a akú úlohu v ňom zohráva hľadanie identity?

 

Prostredníctvom tejto akcie chcem v dizajnéroch vzbudiť záujem objavovať skrytý potenciál miest. Práve ročník "Identita" naznačuje, aké je smerovanie Bratislavkého týždňa dizajnu aj do budúcnosti. Našim cieľom je, aby sa skutočná podoba mesta odrazila v dizajnérskom a umeleckom prístupe. Ak vzbudíme záujem dizajnérov o ozvláštnenie mesta, vrátime do neho život a vytvoríme dialóg, ktorý bude určujúci pre budúci vývoj Bratislavy. 

 

Ak hovoríme o vývoji mesta, existuje také špecifikum, ktorým je Bratislava v porovnaní s inými mestami, organizujúcimi design weeky, čímsi nezameniteľná? 

 

Myslím si, že samotné situovanie Bratislavy v centrálnej oblasti Európy je devízou v podobe krásnej, ba priam malebnej geografickej polohy. Oosbne verím tomu, že Bratislava sa aj na platforme BADW dokáže vyvíjať k lepšiemu a to nielen cez dizajn, ale aj jej obyvateľov. Nová citlivosť voči charakteru mesta a jeho špecifickým lokalitám a objektom nám umožní posúvať Bratislavu do pozície modernej európskej metropoly. 

 

Môžeme nájsť v podstate slovenského dizajnu hodnotu, ktorá zostáva zachovaná v každom období?

 

Určite je to naše východisko. Kultúrne hodnoty a naša chápanie je plné indivudality a príbehov, ktoré neprestávajú byť inšpiráciou ani po storočiach. Nejde pritom len o dizajn, ale o naše celkové zmýšľanie. Sme národom, ktorý má zmysel pre tradície a tradovaním sme dokázali zachovať zvyklosti, aké sa v iných súčasných metropolách už dávno nevyskytujú. Toto je možné pozorovať aj v našej umeleckej scéne. V tom vidím ozajstnú slovenskosť a tú považujem za stálu hodnotu nášho dizajnu. 

 

 

badw 2018 ľubica hustá metropolu charakterizuje jej estetika toptrendy sk

 

 

Design Week ročne priláka tisícky návštevníkov. Aká novinka na nich čakala tentokrát? 

 

Pre návštevníkov sme tento rok vytvorili sprievodnú mapu tzv. Design Districtu. V podobe výrazneho červeného bulletinu sa tak mohli dostať do všetkých sedemnástich lokalít, do ktorých sme netradične zapojili aj priestory bývalej zmrzlinárne či kvetinárstvo na Medenej ulici. Design District sme otvorili práve na Medenej ulici v Bless štúdiu. Počas celého týždňa prebiehali komentované prehliadky a site specific inštalácie, ktorými sme sa rozhodli reagovať na tendencie viditeľné na zahraničných design weekoch, napríklad Londýne či Miláne. Pre ciele Bratislavkého týždňa dizajnu sa nám toto rozčlenenie podujatia javí ako dobrý krok. Dizajnérov aj návštevníkov nabádame k tomu, aby si mesto prechodili a spoznali ho z každého kúta. Jedine tak je možné definovať jeho povahu. Vzhľad našej metropoly charakterizuje jej estetika a na tú našu by sme mali byť nielen hrdí, ale zároveň robiť všetko pre to, aby sa zachovala. Bez toho by koniec koncov nebolo možné identifikovať prostredi, ani datovať jeho dejiny..