dom rovinka 1Tento pôsobivý rodinný dom sa nachádza v  západnej časti Slovenska v menšej obci, ktorá je charakteristická nízkou zástavbou rodinných domov z 20. storočia. 

Architektonický návrh stavby pochádza z dielne Jakub Kolarovič Architekti. Architektúra domu bola definovaná jeho prostredím. Pozemok pozdĺžneho tvaru umožnil osadenie domu do pokojnej časti obce, ďalej od hlavnej dopravnej tepny, ktorá prepája menšie mestá na juh od Bratislavy s hlavným mestom.

Daný tvar pozemku a priestorové požiadavky umožnili definíciu domu s dvomi hlavnými fasádami. Severná fasáda sa uzatvára voči novej viacpodlažnej obytnej zástavbe, pričom južná - slnečná strana je v maximálnej miere otvorená do záhrady. Bočné fasády sú uzavreté a rešpektujú súkromie okolitej rezidenčnej zástavby.

 

dom rovinka 4 dom rovinka 3

 

Dom je pokrytý tehlovým podkladom, ktorý svojou nepravidelnosťou vytvára kontrast s hladkými presklenými plochami hliníkových okien. Hmota dvojpodlažného tehlového domu je doplnená o objem garáže, ktorá je v celej svojej ploche obložená dreveným obkladom. Systém skrytých garážových brán umocňujú kompaktnosť hmoty. Drevený obklad prechádza až ku vstupnej lódžii, kde kontakt dvoch materiálov spolu s ustúpením výklenku vytvára napätie – dôraz na hlavný vstup do domu.

 

dom rovinka 3 dom rovinka 5

 

 

Dom je prístupný zo severnej časti pozemku cez nádvorie, ktoré je svojim betónovým povrchom v kontraste s južnou záhradou. Zelený ostrov so stromom, dopĺňa kompozíciu minimalistickej fasády a vytvára súkromie pre miestnosť pracovne. Uzavretosť severnej fasády naopak nahrádza po vstupe do domu voľnosť a otvorenosť. Priehľad zo vstupnej haly do spoločenských priestorov pôsobí ako filter medzi diametrálnymi charakteristikami vonkajšieho prostredia.

 

dom rovinka 2

dom rovinka 6

 

Centrálne schodisko je doplnené o strešný svetlík, ktorý presvetľuje veľkorysý vstupný priestor. Jednoduchosť zvolených materiálov použitých v interiéri vytvára možnosť hry svetla, ktoré kontinuálne počas 24 hodín mení vzhľad a atmosféru vnútorných priestorov.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: Matej Hakár