Zaujíma ťa staviteľstvo a architektúra? Túžiš aplikovať svoje vedomosti do praxe? Ak áno, teraz máš možnosť. Spoločnosť Velux vyhlásila deviaty ročník súťaže Rodinný Dom, ktorá je určená pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo. Prihlásiť sa môžeš najneskôr do 31. januára 2017.VELUXb1

Čo bude tvojou úlohou?
Úlohou prihlásených študentov bude vytvorenie štúdie rodinného domu, ktorý bude dostatočne presvetlený a bude ním prechádzať dostatok čerstvého vzduchu. Autori majú dbať aj na energeticky hospodárne riešenie budovy a snažiť sa zabezpečiť optimálne vnútorné prostredie pre zdravé a komfortné bývanie. Deadline pre vytvorenie súťažných prác je stanovaný na 12. mája 2017.

Motivácia aj pre školu
Aj tento rok získa škola, ktorá odovzdá najvyšší počet súťažných prác v školskom kole, sponzorský dar v hodnote 300 eur. Počas ôsmeho ročníka sa podarilo sponzorský dar získať Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v Bratislave s 26 odovzdanými súťažnými prácami.VELUX2b

Aký bude priebeh súťaže? 
Počas februára a marca navštívi zúčastnené školy architekt, ktorý bude viesť odborné prednášky. Do polovice mája prebehnú na školách interné školské kolá. Z nich môžu do celoslovenského kola postúpiť maximálne tri návrhy z každej prihlásenej školy. Ak je konkurencia na škole vysoká, porota môže maximálne dva ďalšie návrhy ohodnotiť tzv. divokou kartou a tiež ich posunúť do druhého kola.
V druhom, celoslovenskom kole zasadne odborná porota. Vyhodnotí súťažné práce a rozhodne o prvých troch miestach. Okrem hlavnej ceny môže udeliť aj zvláštne ocenenie.asdf

Odborná porota
Odbornú porotu tvorí vždy jeden zástupca spoločnosti VELUX a dvaja nezávislí odborníci – architekti. Celoštátne kolo je súčasne koncipované tak, aby po vyhlásení výsledkov mali študenti možnosť získať spätnú väzbu na svoju prácu od renomovaných architektov.

Čím bude deviaty ročník iný?
Ozvláštnením deviateho ročníka budú školenia v Kompetenčnom centre VELUX v Brne. Študenti sa zúčastnia workshopu na tému denného svetla v budovách. Seminár bude spojený aj s ukážkou montáže strešného okna do strešného plášťa.

Prehľad výhier v súťaži:
1. cena: 400,- € + cena pre vedúceho práce
2. cena: 250,- € + cena pre vedúceho práce
3. cena: 150,- € + cena pre vedúceho práce

Zvláštne ocenenie v celkovej hodnote 100,- €

Termíny:

Registrácia účastníkov do 31.januára 2017
Konzultácie na školách  február, marec 2017
Odovzdanie súťažných návrhov do 12. mája 2017
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 13. jún 2017

 

Prihlášku nájdete TU

 

 

 

Súťaž organizuje spoločnosť Velux Slovensko pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

zdroj: Velux
pripravil: fl