building 1297153 960 720ttb2

16.11.2016
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) existuje na Slovensku už 20 rokov. Od svojho založenia v roku 1996 poskytol podporu pre 48.000 klientov v sume viac ako 2,7 miliardy eur.street 1431207 960 720

Nezastupiteľné postavenie

Počas svojej 20-ročnej existencie fond podľa neho preukázal svojou činnosťou nezastupiteľné postavenie medzi ekonomickými nástrojmi štátnej pomoci v oblasti bytovej výstavby a obnovy bytového fondu.„Prispeli sme k výstavbe a obnove 289.702 bytových jednotiek. Okrem toho sme poskytli podporu pre 22 zariadení sociálnych služieb s kapacitou 483 lôžok pre seniorov. V segmente obecných nájomných bytov sme podporili 1938 projektov v 1638 mestách a obciach pri výstavbe a kúpe 35.403 nájomných bytov,“ vyčíslil generálny riaditeľ ŠFRB Juraj Kurňavka.house 327334 960 720

Podporovať chcú aj parkovacie miesta

Šéf fondu uvažuje aj o nových programoch rozvoja pre ŠFRB, napríklad pri obnove študentských domov, internátov a podobne.„Keďže gro našej podpory získavajú samosprávy a obce a vieme, že už dnes nezabúdajú ani na seniorov, môže fond ešte väčšmi ako doteraz participovať na výstavbe či obnove zariadení sociálnych služieb, domovov dôchodcov alebo iných špecializovaných zariadení. Sami vieme, aké potrebné sú parkovacie miesta – prečo nepodporovať aj tie?“ pýta sa Kurňavka.building 1297153 960 720

 

Zvýhodnená podpora pre mladých

Podpora rozvoja bývania zo štátneho fondu sa zameriava najmä na výstavbu obecných nájomných bytov a na obnovu a zatepľovanie bytového fondu. Zvýhodnená podpora sa poskytuje tiež mladým rodinám do 35 rokov, odchovancom detských domovov a zdravotne ťažko postihnutým občanom na obstaranie si vlastného bývania, ako aj mestám a obciam pri výstavbe a obnove zariadení sociálnych služieb.living on the edge 844873 960 720

Čo je Štátny fond rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania je finančná inštitúcia, ktorej správu vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zriadenie ŠFRB v roku 1996 v súlade s programovým vyhlásením vlády a koncepciou štátnej bytovej politiky znamenalo podľa Lackoviča rozhodujúci prelom v oživení bytovej výstavby na Slovensku.
V súčasnosti má fond 69 zamestnancov a rozpočet na podpory vo výške 389 miliónov eur. V roku 2015 podporil výstavbu a obnovu 42.605 bytových jednotiek.

wall 1724114 960 720

 

zdroj: TASR
foto: Pixabay
pripravil: fl