fantazii sa medze nekladu mVysokokvalitný pohľadový betón je dnes súčasťou modernej architektúry. Okrem tradičnej konštrukčnej funkcie má v interiéri a v exteriéri aj funkciu estetickú.

ttb 2011 33 F1Samotný betón prešiel oproti minulosti radikálnymi zmenami. Nielen čo sa týka jeho zloženia, ale aj použitia. Nejde o troj- alebo štvorkomponentný betón, ale o vysoko kvalitný pohľadový betón 21. storočia, ktorý pozostáva z viacerých účelovo pridávaných komponentov. Čo sa týka technických aj optických vlastností, práve tie sú v konečnom dôsledku zárukou vysokej kvality.


Už starí Rimania...

Rimania používali betón úplne bežne. Do určitej miery im v tom pomohli prírodné podmienky, najmä v sopečnej oblasti na západ od Neapola, v blízkosti dnešného prístavného mesta Pozzuoli. Je pravda, že určitý druh betónového muriva sa používal už v Grécku a dokonca aj v Egypte. Jeho použitie však bolo ojedinelé a úprimne povedané, „nebolo to ono". V okolí mesta Pozzuoli sa nachádzal jemný prášok (tzv. porculán), ktorý po zmiešaní s vodou stvrdol, čo bolo spôsobené vzájomnou chemickou reakciou. Rimania si cenili najmä vysokú pevnosť a veľkú odolnosť voči vode. Betón vyrábali tak, že vzniknutú betónovú maltu zmiešali s drobnými kameňmi či úlomkami tehál. Zmes zhutnili alebo naliali do dreveného debnenia, prípadne medzi vonkajšie a vnútorné lícne murivo, ktoré prebralo funkciu debnenia (rovnakým spôsobom sa ešte v nedávnej dobe používal tzv. škvárobetón). Rimania používali betón najmä pri stavbe kúpeľov, mostov a akvaduktov, z ktorých mnohé stoja dodnes.

Portlandský cement – „vynález" pre stavebníctvo

fantazii sa medze nekladuJeho vynálezcom bol Angličan Joseph Aspdin. Praktickému využitiu portlandského cementu zo začiatku bránili nedokonalé výrobné postupy. Napriek tomu, vďaka svojim vlastnostiam, prevýšil všetky dovtedy dostupné suroviny a pomohol splniť sny mnohých architektov. Až koncom 19. storočia ponúkla výroba solídny portlandský cement, aj keď jeho cena bola oproti „normálnemu" cementu takmer trojnásobná.Viac sa dočítate na strane 90- 93

Text: Ivona Partmanová v spolupráci s firmou Renit
Foto: Renit s. r. o.


Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2011