beton v interieri mModerná architektúra je ovplyvnená strohosťou a jednoduchosťou minimalistického štýlu.

beton v inerieriNové vízie architektov o extrémnych tvaroch, výškach a neobyčajných štruktúrach, kladú obrovské nároky na stavebný priemysel. Nedávno bol betón základným stavebným materiálom, ktorý slúžil najmä na výrobu nosných konštrukcií budov. Súčasný trend v architektúre uprednostňuje odhalené betónové plochy, ktoré sú viditeľné v interiéri aj v exteriéri.

Pohľadový betón – moderné riešenie, ktoré ponúka viac, ako by ste od neho očakávali. Betón vystúpil zo svojho tieňa a už dávno nie je len neatraktívnym, studeným a sivým materiálom. Prešiel radikálnymi zmenami a vyspelé stavebné technológie sa odrazili najmä na jeho zložení. Betón 21. storočia je vysokokvalitný materiál obohatený o nové, účelovo pridávané komponenty, ktoré zabezpečujú jeho vynikajúce technologické a estetické vlastnosti. Vďaka nim je možné splniť rôzne nároky investora a architekta.

Bez povrchových úprav

Štruktúru povrchu betónovej konštrukcie vytvára debnenie, upravené olejovým náterom, lakovým filtrom alebo fóliou z PVC. Cieľom úprav je, aby sa betónová zmes neprilepila na debnenie. Na výrobu pohľadového betónu sa používa jemná zmes rovnakej štruktúry a farby, aby odtlačky debnenia mali plánovanú štruktúru. Požadovaný povrch je možné dosiahnuť úpravou dreveného debnenia vypaľovaním, vzorkovaním z plastických tabúľ a kovovými formami. V prípade pohľadového betónu sú dôležité veľkosť a množstvo pórov, ich rovnomerné rozloženie, farba a usporiadanie škár.


Text: Ivana Golianová
Foto: Renit

Viac sa dočítate na stranách 230-233


Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2013