bienále benátky 1V sobotu 20. mája otvoril svoje brány 18. ročník prestížnej medzinárodnej architektonickej výstavy La Biennale di Architettura Venezia. Až do 26. novembra budú môcť návštevníci v romantickom prostredí talianskych Benátok navštíviť inštalácie 64 krajín sveta, tento rok na tému Laboratórium budúcnosti.

Kurátorkou tohto ročníka je zakladateľka African Futures Institue v Ghane – Lesley Lokko. Uznávaná akademička, pedagogička, spisovateľka a tiež držiteľka viacerých ocenení za prínos v oblasti architektonického vzdelávania sa k téme tohto ročníka vyjadrila jednoznačne: "Architekti majú jedinečnú príležitosť predložiť ambiciózne a kreatívne nápady, ktoré nám pomôžu predstaviť si spravodlivejšiu a optimistickejšiu spoločnú budúcnosť."

 

bienále benátky 4

 

Téma výstavy znie Laboratórium budúcnosti

Laboratórium budúcnosti je výstava v šiestich častiach. Zahŕňa 89 účastníkov, z ktorých viac ako polovica je z Afriky alebo africkej diaspóry. Rodová rovnováha je 50/50 a priemerný vek všetkých účastníkov je 43 rokov. Ústredným bodom všetkých projektov je prvenstvo a sila jedného nástroja - predstavivosti.

Laboratórium budúcnosti začína v centrálnom pavilóne v Giardini, kde bolo zhromaždených 16 praktík, ktoré predstavujú destilovanú vyššiu moc africkej a diasporickej architektonickej produkcie. Ďalej sa presúva sa do komplexu Arsenale, kde sa účastníci sekcie Nebezpečné kontakty zaoberajú dôležitými témami tejto výstavy, konkrétne dekolonizáciou a dekarbonizáciou. Poskytujú možnosti a pohľady na budúce postupy a spôsoby videnia a bytia vo svete.

 

bienále benátky 2

 

Slovenská a Česká republika na bienále

Pôvodný pavilón Českej a Slovenskej republiky, ktorý bol otvorený na Biennale Architettura v Benátkach v roku 1926, stojí na prestížnom mieste jednej z dvoch hlavných tepien parku Gardini. Počas svojej takmer storočnej existencie pavilón neprešiel žiadnou technickou rekonštrukciou, preto bolo stále náročnejšie získať revíznu správu k jeho prevádzke. V súčasnosti je náš pavilón v rekonštrukcii a odhaduje sa, že bude otvorený v roku 2025. Slovenská republika sa preto na benátskom bienále nezúčastňuje.

 

bienále benátky 5

Český pavilón, autor foto: Národní galerie Praha

Národný pavilón Českej republiky sa prezentuje výstavou "Úrad pre neistú budúcnosť", kde jej autori skúmajú odpovede na otázky "Ako môžu architekti navrhnúť lepší svet, ak sami pracujú v toxickom pracovnom systéme?". Pavilón si objednala Helena Huber-Doudová a predstavia sa v ňom diela vystavovateľov Elišky Havly Pomyjovej, Davida Neuhäusla a Jana Netušila. Česká republika tento rok preto výnimočne využila priestor Arsenale v sekcii Artiglierie.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: Jacopo Salvi