advent symbolika 5Približne mesiac pred Vianocami nastáva pre kresťanov na celom svete obdobie prípravy na jeden z najkrajších sviatkov roka. Tento rok pripadá prvá adventná nedeľa už na 27. novembra, čo je historicky najdlhšie možné trvanie adventu.

Duchovne je pod pojmom advent mienená oslava pozemského narodenia Ježiša a príprava a očakávanie druhého príchodu Krista. Avšak adventný čas môže byť aj oslavou príchodu Vianoc, pripomenutie si zážitkov, tradícií a spomalenie v hektickom každodennom životnom tempe.

 

advent symbolika 4

 

Adventný veniec

Najvýznamnejším symbolom adventného obdobia je adventný veniec a zapaľovanie adventných sviečok. Veniec a sviečky sú plné symboliky spojenej s vianočným obdobím. Samotný veniec sa vyrába z rôznych stále zelených rastlín, ktoré symbolizujú nepretržitý život. Kruh venca zase poukazuje na Božiu večnosť, nesmrteľnosť duše a večný život.

Prvý veniec podľa dohľadaných informácií vytvoril nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern, ktorý bol učiteľom v nedeľnej škole. Jeho deti sa ho často a pravidelne s príchodom sviatkov pýtali, kedy už budú Vianoce. Vyrobil preto drevený veniec s tenkými sviecami, ktoré predstavovali všedné dni a štyrmi hrubými sviecami, ktoré predstavovali nedele.

 

advent symbolika 2

advent symbolika 3 

Čo symbolizujú jednotlivé sviečky?

Každá zo sviečok na adventnom venci má svoj osobitý význam a zosobňuje tému prebiehajúceho týždňa adventu, konkrétne nádej, pokoj, radosť a lásku. Farby sviečok veriaci dodržiavajú podľa liturgie, to znamená, že prvá, druhá a štvrtá je fialová, tretia je svetlo ružová. Niektoré vence majú uprostred aj piatu bielu sviečku, ktorá sa zapaľuje na Štedrý deň.

Kruh, obdĺžnik i štvorec

Moderné adventné vence sa už nedržia striktne tvaru kruhu, ale symbolika štyroch sviec v nich stále pretrváva. Vytvárajú sa zo živej zelene a ihličia, ale aj iných prírodných materiálov, ako sú šišky, konáre, kamienky a bobule. Či sa vo svojej domácnosti rozhodnete pre veniec z rúk profesionálov, alebo si vytvoríte vlastný, už samotná jeho tvorba môže byť pre mnohých relaxom a spomínaným spomalením sa v čase adventu. Tešiť svojou krásou a blikotajúcimi plamienkami vás bude celý mesiac.

Pripravila: Petra Adamcová