priroda foto 015. jún na celom svete oslavujú milovníci fotografie i prírody. Tento deň bol ustanovený Severoamerickou asociáciou fotografovania prírody ako Svetový deň fotografovania prírody.

Jeho hlavnou myšlienkou je prepojenie záchrany umenia na strane jednej a informovanie a zvyšovanie povedomia o dôležitosti života v prírode a prírodných zákonitostí na strane druhej.

 

priroda foto 5

 

Dnes už technológie umožňujú zachytiť ľuďom nádherné obrázky prírody pomerne jednoducho. Dôležitá je trpezlivosť, zmysel pre detail, umelecké cítenie a samozrejme i trocha šťastia. V minulosti však bolo dokumentovanie prírody oveľa náročnejšie. V časoch neexistencie fotoaparátov i kamier naši predkovia taktiež nevyhnutne zaznamenávali informácie a údaje o dianí v prírode, ale inou formou.

Jednou z prvých správ zaznamenania prírodnej histórie bola dvojstranová písaná správa Plínia mladšieho o erupcii sopky Vezuv, ktorá zachvátila v roku 79 nášho letopočtu mesto Pompeje. Dodnes zachovaný dokument je historickým dôkazom nielen života starovekej civilizácie, ale aj dokumentom zaznamenávania prírodnej histórie.

Neskôr prírodovedci dokumentovali prírodu, účinky a pôsobenie jednotlivých rastlín, správanie zvierat, sledovanie počasia či klimatických javov. Prelomový okamih prišiel v roku 1800, kedy prírodovedec Charles Darwin publikoval svoj text „O pôvode druhov“, kde načrtol teóriu evolúcie. V rovnakom čase bola vyvíjaná kamera, ktorú Darwin použil ako súčasť svojej štúdie na vysvetlenie a zhromažďovanie dôkazov.

 

priroda foto 3

 

Dnes sa Svetovým dňom fotografovania ďalej ľudsky i umelecky približujeme k prírode a často si ju práve vďaka fotografiám prinášame do našich domovov. My vám prinášame zopár nádherných fotografií prírody, ktoré vznikli v súlade s myšlienkou, milujme prírodu, chráňme ju a odovzdávajme prostredníctvom jej obrazov informáciu o jej kráse, rozmanitosti a sile, ktorá potrebuje náš rešpekt a ochranu.

 

priroda foto 1

priroda foto 2

priroda foto 4

priroda foto 6

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: Pixabay