daad festival13. ročník festivalu DAAD sa koná v dňoch 30. mája až 6. júna 2022 v Bratislave pod záštitou ministerky kultúry SR, primátora mesta Bratislavy, starostky Starého Mesta Bratislava a v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, Slovenským centrom dizajnu a vysokými školami VŠVU, FAD STU.

Tento rok znova v spojení s 5. ročníkom DAAF / Dni architektúry a filmu. Festival DAAD/DAAF 2022 bude realizovaný opäť naživo a v pôvodnom májovom termíne, ktorý praje stretávaniu sa. Vracia sa opäť do centra Bratislavy, na nádvoria Primaciálneho paláca a do jeho vznešených interiérov. Súčasná architektúra a dizajn ešte viac zapôsobia v kontraste s historickou budovou a jej mestským kontextom.

Festival DAAD vždy prinášal inšpiratívne príbehy architektúry a dizajnu s cieľom posilniť pozitívne vnímanie týchto tvorivých oblastí na Slovensku. Aj tento rok v prezentáciách, prednáškach, výstavách a diskusiách skúma kľúčové otázky súčasnej architektúry a analyzuje pozíciu slovenskej scény v konfrontácií s európskym dianím. Je dobré vedieť, aké témy sú momentálne najviac diskutované a čím môže architektúra prispieť k lepšiemu životu nás všetkých.

13. ročník festivalu predstaví rad výnimočných osobností. Pozornosť bude upriamená na výrazných tvorcov, ktorí systematicky upozorňujú na nevyhnutnosť presunúť určujúce spoločenské záujmy z polohy prebytku smerom k humanizácii. Spoločným menovateľom týchto autorov je ich jedinečný prístup, ktorý nekopíruje vzory, ale prináša nové námety.

Slávnostné otvorenie sa uskutoční 31. mája – na nádvorí Primaciálneho paláca v Bratislave za účasti hlavných partnerov, partnerov, špeciálnych partnerov festivalu a pozvaných hosti architektov. Výsledkom bude programovo intenzívny formát prednášok, diskusií, prezentácií, výstav a filmových dokumentov. DAAD/DAAF 2022 prostredníctvom hlavných zahraničných a domácich architektov/dizajnérov otvoria viacero tém, ktoré sa v súčasnosti skloňujú aj v medzinárodnej odbornej a kultúrnej debate.

Významný český architekt Josef Pleskot, slovenská architektka a urbanistka Marta Kropiláková, vizuálna umelkyňa Lucia Tallová, mladý švajčiarsky architekt Leopold Banchini, skvelé belgické duo Graux&Baeyens, a mnohí ďalší - každý z hlavných spíkrov festivalu reprezentuje originálnu víziu zveľaďovania svojej profesie a ich motiváciu neustále hľadať nové možnosti, ako žiť v súčasnom svete a ako prostredníctvom architektúry, dizajnu či umenia prispieť k jeho sociálnej, ekonomickej a environmentálnej udržateľnosti.

Hlavné podujatia festivalu:

EGO / Profil – slávnostný večer s osobnosťami - ikonami slovenskej architektúry dňa sa uskutoční 30. mája 2022 v Primaciálnom paláci.

Architektka Marta KROPILÁKOVÁ / SK
Vždy má o čom rozprávať a vždy sú to myšlienky a spomienky, ktoré sú dôležité. Architektka Marta Kropiláková patrí ku generácií autorov, ktorí značnú časť profesionálneho života prežili v podmienkach socialistického plánovania. Akokoľvek by sme sa však snažili túto etapu slovenskej architektúry a urbanizmu hodnotovo zneistiť, narazíme na vážne pochybnosti o kvalite súčasnosti. Podobne ako viacerí výborní architekti druhej polovice dvadsiateho storočia, aj Marta Kropiláková bola súčasťou legendárneho Stavoprojektu. Práve tam sa jej dostalo pod kožu pestovanie kolegiality a odvaha myslieť inak. Po konci Stavoprojektu tvorila polovicu dobrého mena ateliéru MARKKROP. Okrem spojenectva s architektom Ivanom Markom rozvinula aj sólo aktivity – ako pedagogička na FA SVŠT a aj ako hlavná architektka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Stále aktívna, pozorne sleduje aktuálne procesy a kriticky vníma násilné umieranie architektúry, ktorú v obraze našich miest zanechali jej kolegovia a rovesníci.

Slávnostné otvorenie DAAD/ DAAF 2022 sa uskutoční dňa 31. mája v Primaciálnom paláci v Bratislave. Hlavným hosťom podujatia bude architekt Josef PLESKOT. Je jedným z najuznávanejších českých architektov súčasnosti. Je spájaný s množstvom superlatívov a ocenení sa pravidelne vyskytuje medzi autormi, ktorí reprezentujú českú architektúru na prestížnych medzinárodných fórach. Jeho vysoké nasadenie v praxi vždy sprevádzali prednášky a úderné texty, ktoré prispeli k formovaniu jeho prirodzenej autority. Práce Josefa Pleskota a AP ATELIERU sa vyznačujú čitateľnosťou a intuitívnosťou, no najmä nezvyčajným vzťahom svetla a priestoru, zvláštnym esenciálnym pokojom a citlivým prepájaním umelého prostredia a prírody. Architektúru chápe ako spoločenskú disciplínu, zaujíma ho jej vplyv na medziľudské vzťahy a organizáciu života. V tomto kontexte sa pri výbere zadaní rozhoduje podľa miery ich spoločenskej prospešnosti. www.apatelier.cz

Lucia TALLOVÁ / SK
Poznáme ju. Stačí pohľad a vieme, alebo aspoň tušíme, že plátno, kresba, grafika či inštalácia je od Lucie Tallovej. To ale neznamená, že by nás už neprekvapovala. Práve naopak, stále prináša nečakané témy, úkazy, pocity, ale aj maliarske techniky. Vždy je v nich prítomná zvláštna melanchólia, smútok, ktorý nebolí, len čosi pripomína. Niečo dôležité a blízke. Zväčša monochromatické výjavy, v ktorých sa často vyskytujú známe či neznáme mestské krajiny, zľahka evokujú veduty 19. storočia. Stopy architektúry. Ich výraz je však súčasný, rozochvený neistotou budúcnosti, zmáčaný čiernym dažďom ako symbolom viacvýznamového znečistenia či plaču. Napriek všetkému je to krásne.

PRVÁ LIGA / Autorské prezentácie architektov a dizajnérov, ktorí sú významnými aktérmi súčasnej domácej a zahraničnej scény. Podujatie je určené hlavne pre odbornú verejnosť, ale tiež pre širšiu verejnosť so záujmom o architektúru a dizajn. Veľký priestor dostanú aj témy ako ceny za architektúru a architektonické súťaženie. Z európskych ocenení je najprestížnejšou a najviac sledovanou cenou EU Mies Award, o ktorú sa pravidelne uchádzajú aj práce nominované zo Slovenska. Cena sa zameriava na hodnotenie komplexnosti architektúry z hľadiska jej technologického, konštrukčného, sociálneho, ekonomického, kultúrneho a estetického významu. Aktuálny ročník si preto všíma najmä komunitné a sociálne projekty s dôrazom na inovácie a udržateľnosť.

Na DAAD sa predstavia dve stavby, ktoré zo stoviek prihlásených diel postúpili medzi sedem tohoročných finalistov – kolektívny dom La Borda v Barcelone od združenia Lacol a sociálne bývanie s komunitnou farmou na mieste bývalej železnice v Paríži od architektiek zo štúdia Grand Huit.
Diskusia venovaná EU Mies Award a architektonickému súťaženiu zanalyzuje zásadné tendencie na súčasnej globálnej aj lokálnej scéne. Jej účastníkom bude aj rakúsky architekt Georg Pendl, ktorý ako člen tohoročnej poroty EU Mies Award sprostredkuje autentický pohľad na prácu porotcov a súčasný odborný diškurz, ktorý táto cena iniciuje.

Architekt Georg PENDL / AT
Georg Pendl je špičkový európsky architekt, Tirolčan. Vo svojom architektonickom štúdiu pôsobí od roku 1986. V rokoch 2006 – 2014 bol prezidentom Spolkovej komory stavebných inžinierov v Rakúsku a od roku 2014 je Spolkovým predsedom sekcie architektov. Od roku 2015 je tiež prezidentom Architektur tage. Viac ako 15 rokov zodpovedá za architektonické súťaže v európskom meradle. Ako prezident výkonnej rady Rady architektov Európy (ACE) zastupuje viac ako 565000 kolegov architektov.

LACOL / ESP
Združenie architektov a architektiek sa programovo zameriava na vytváranie komunitných infraštruktúr pre udržateľný život, ktorý je kľúčovým nástrojom pre eko-sociálnu transformáciu prostredníctvom architektúry, spolupráce a participácie. Motivuje ich presvedčenie, že cesta k premene mesta na vľúdnejšie miesto vedie cez aktívnu spoluprácu ľudí, ktorí v ňom žijú. Vklad profesie architekta do týchto procesov nie je zanedbateľný, podľa Lacol by práve architekti v otázkach stratégií na dosiahnutie kvalitného mestského života mali vystupovať proaktívne a iniciovať diskusie o plánovaní a manažmente mestských priestorov, participácií a obnove dedičstva. Toto koncentrované úsilie sa dočkalo pozornosti poroty EU Mies Award, ktorá ich kolektívne bývanie La Borda v Barcelone zaradila medzi finalistov ročníka 2022.

GRAND HUIT / FR
Na čele architektonického štúdia, ktoré sa zameriava na hľadanie nových modelov pre sociálnu, environmentálnu a ekonomickú udržateľnosť, stojí trojica architektiek Julia Turpin, Marine Kerboua a Clara Simay. Na DAAD predstavia projekt sociálneho bývania a komunitnej farmy v Paríži na okraji bývalej železnice s názvom Petite Ceinture, ktorý im priniesol prestížny postup medzi finalistov aktuálneho ročníka EU Mies Award. Združenie Grand Huit prepája profesie architektov, urbanistov a krajinných architektov a skúma inovatívne možnosti bývania v meste s cieľom rozšíriť architektonické úlohy o témy ako je opätovné použitie stavebných materiálov, obehové hospodárstvo, vytváranie pracovných miest a integrácia sociálne znevýhodnených obyvateľov.

POLAKOVIČ BÁTOR / SK – vertikálny ateliér FAD STU
Polakovič/Bátor je vertikálny ateliér na FA STU v Bratislave. Mienkotvorná akademická dvojica architektov Štefan Polakovič a Jozef Bátor svojím viacročným spolupôsobením na škole viedli množstvo úspešných ateliérových prác a workshopov. Za ich prácami stojí vždy kombinácia pragmatickej koncepčnosti a bezprostredných skúseností z praxe. Ich projekt Bane Handlová, ktorého zložitou úlohou je transformácia miesta, kedysi slúžiaceho pre ťažký priemysel, na prostredie pre všetky generácie obyvateľov od študentov, cez rodiny s deťmi až po najstarších seniorov. Nadviazaním novej štruktúry na pôvodné objekty v priamom kontexte s prírodou vytvára multifunkčné zóny dodávajúce rezidentom priestory pre kultúru, šport, rekreáciu s primárnym poskytnutím bývania.

SUPERDESIGNSTUDIO
Výstavný priestor spravovaný organizátormi DAAD za účelom usporiadania špeciálnych architektonických a dizajnových výstav a prezentácii vybraných vystavovateľov. Podujatie sa pravidelne koná v krásnych historických galerijných priestoroch Primaciálneho paláca. Výstava SÚŤAŽIŤ VÍŤAZIŤ III ! - odprezentuje víťazov architektonických súťaží za obdobie 2021, Luciu Tallovú a Martu Kropilákovú.

Podujatie DEVELOPMENT predstaví opäť aktuálne projekty developerských subjektov, ktoré menia tvár Bratislavy a Slovenska vo forme prezentácií. Prezentácie budú formou vystavených modelov a AV prezentácii.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA festivalu pútavou formou obohatia hlavný program:

CLUBOVKA 2022

20-ty ročník podujatia CLUBOVKA predstaví počas roka 2022/2023 ďalších inovatívnych tvorcov architektov, dizajnérov, umelcov s prioritným zameraním na architektúru a dizajn s ohľadom na originalitu, spoločenskú a ekologickú zodpovednosť. Vlastnou tvorbou významne prispeli k súčasnej architektúre tým, že preukázali osobitú citlivosť k životnému prostrediu a zároveň podnietili verejnú diskusiu o úlohe architektúry v súčasnej spoločnosti. Tým vytvárajú nový pohľad na architektúru a dizajn bez ohľadu na krajinu pôvodu. Spoločným menovateľom pozvaných hostí je ich originalita v tvorbe, ktorá sa chápe ako znovuobjavenie pravého zmyslu veci, je to, že ich práca je základnou službou, ktorá ma ľuďom spríjemniť život, urobiť svet krajším a ľudskejším a urobiť spoločnosť spravodlivejšou. Clubovka 2022 bude opäť manifestom pre mladých ľudí o tom, ako navrhovať, premýšľať, vymýšľať, testovať, robiť, argumentovať a meniť svoju myseľ.

Počas festivalu sa predstavia títo hostia CLUBOVKY:

GRAUX & BAEYENS ARKITEKTEN / BE
Menšie zadania - rodinné domy, rekonštrukcie a dostavby, ale aj drobné architektonické intervencie – v tom sú majstri. Koen Baeyens a Basile Graux sú flámski architekti až na dreň. Ich tvorba je pevne ukotvená v lokálnych súvislostiach aj stavebných tradíciách bez toho, aby podľahli pátosu tradicionalizmu. Vypracovali si vlastný a nanajvýš osviežujúci ekvivalent flámskeho domu s typickou materialitou, no s veľmi atypickým narábaním s hmotou, priestorom a svetlom. Ich projekty vynikajú mimoriadnou komplexnosťou, ktorou vždy reagujú na zložitosť a značnú hustotu sídelných štruktúr. A vždy je to prekvapenie. Najmä v jednoduchosti odpovede na náročné architektonické situácie.

LEOPOLD BANCHINI / CH
Leopold Banchini patrí k autorom, ktorí píšu nové scenáre pre udržateľnú architektúru. Jeho interdisciplinárne štúdio zamerané na výskum možností tvarovania priestoru je zámerne malé a pracuje prevažne na nekomerčných projektoch. Toto nastavenie prospieva tvorivej slobode a rozvoju priorít bez investičných tlakov developmentu. Dôsledne ignoruje diktát globálnych trendov a zaužívaných typologických pravidiel. Tvorí vlastnú alternatívu architektúry, mimo zväzujúcich konvencií, v súlade s lokálnou históriou, stavebnou praxou a remeslom. Do svojich projektov opakovanie zapája filozofiu DIY. Nie je fanúšikom virtuálnych metód navrhovania a namiesto nekonečného sedenia za počítačom preferuje ručnú prácu a modelovanie. A vždy je v priamom kontakte so stavebnými procesmi. Architekt tradičného razenia s mimoriadne vyvinutým zmyslom pre holistický prístup k tvorbe architektúry pre skutočný život a všetky jeho zvláštnosti.

V zmysle motta DAAD, ktoré chce byť predovšetkým platformou na kritický diškurz, pre priateľské kontakty medzi inšpirujúcou architektonickou a dizajnérskou prácou s čo najširším, vnímavým publikom, je festival najmä plnohodnotným kultúrnym a spoločenským podujatím. Organizátori opäť pretavia nespornú energiu architektov, dizajnérov, režisérov, umelcov, módnych tvorcov, grafikov, hudobníkov... tak, aby sa z nej mohol nadýchať každý milovník výbornej architektúry, dobrého dizajnu a kultúry ako takej. Cieľom podujatia je podpora a propagácia kvalitnej architektúry a dizajnu prostredníctvom pozitívnych príkladov z domáceho i zahraničného prostredia, práce autorov, ktorí stoja mimo mainstreamu, vďaka čomu dokážu odkryť nové uhly pohľadu. Úsilím DAAD je nevtieravá intervencia do štandardov verejnej mienky a poukázanie na omnoho hlbší význam profesií architekta a dizajnéra, než je len estetizácia prostredia.

Viac informácií: www.daad.sk