ekonomicke stavby 1V bežne dostupných možnostiach, ktoré banky ponúkajú klientom, táto možnosť reálne nie je. V spoločnosti Ekonomické stavby však vytvorili úplne nový a unikátny program “Nulová hotovosť”, v ktorom svojim klientom pomáhajú realizovať výstavbu rodinného domu aj bez nasporených financií.

Program “Nulová hotovosť” spočíva v tom, že klient si môže dať postaviť rodinný dom, aj v prípade, že nemá k dispozícii vlastné finančné prostriedky, a dokonca ani vlastný pozemok. V Ekonomických detailne spoznávajú potreby klientov, ich želania a predovšetkým možnosť financovania. "Sme presvedčení o tom, že ten, kto môže platiť pravidelne drahé nájomné, môže rovnako dobre splácať aj vlastnú hypotéku. V spolupráci s vybranými bankami sme spojili naše možnosti a silnú myšlienku s možnosťami a skúsenosťami bánk. V programe Nulová hotovosť tak kúpite pozemok a postavíte dom aj bez našetrenej hotovosti," hovorí podrobnejšie o programe Vlasta Pěchoučková z Ekonomických stavieb.

 

vlasta pechouckova

Foto: Vlasta Pěchoučková

Pokrytie prvotných nákladov, spojených s prípravou stavby je riešené preklenovacou bezúročnou pôžičkou. Jedná sa o špeciálny produkt, ktorý je určený k programu Nulová hotovosť. Nejedná sa však o jedinú možnosť financovania pri realizácii výstavby rodinného domu. V zálohe je aj veľa ďalších riešení. Na úplnom začiatku spolupráce sa preveruje, či klient skutočne na svoj vytúžený investičný zámer dosiahne. Na preverenie je použitý program “TEST”, ktorý odhaľuje prípadné úskalia či riziká. Keď program TEST ukáže kladný výsledok, nasleduje fáza výberu a financovania pozemku.

Nasledujúce kroky popisuje Vlasta Pěchoučková takto: "Pozemok pred jeho kúpou dôsledne preveríme. Zároveň s kúpou pozemku začneme pripravovať projekt domu a v projekte zohľadníme želania a požiadavky klientov. Dom prispôsobíme potrebám rodiny. Najnáročnejšou úlohou prípravy stavby je vybavenie stavebného povolenia. To za klientov vyrieši manažér projektu. Je výborné, že naši klienti nemusia navštevovať desiatky rôznych úradov. Stačí iba dohliadať na kolobeh procesu, a to všetko pri káve, z pohodlia svojho domova. Výsledkom našej práce je dokončený rodinný dom. Dom, z ktorého majú radosť naši klienti aj my. V tejto finálnej fáze začína klient splácať hypotéku svojho rodinného domu. Dom, ktorý sa kúsok po kúsku stáva ich novým vlastníctvom."

Odovzdaním domu však práca Ekonomických stavieb nekončí. Raz za rok v rámci programu “Servisná prehliadka” sa kontroluje, či je dom v poriadku, aby hodnota nehnuteľnosti stále rástla a prinášala klientom stále väčší úžitok.

Bezúročná preklenovacia pôžička

A aká je cesta k financovaniu výstavby? Aby bolo možné požiadať o hypotéku na dom, je nutné predložiť banke projekt rodinného domu a disponovať právoplatným stavebným povolením. Celý proces prípravy výstavby je časovo a finančne náročný. Bežnou súčasťou však býva, že je najprv potrebné investovať vlastné prostriedky do projektu, pozemku a infraštruktúry k pozemku a potom až následne je možné obrátiť sa na banku so žiadosťou o hypotéku. Tieto prvotné náklady sú pre klienta riešené v rámci programu "Nulová hotovosť" bezúročnou preklenovacou pôžičkou. Preklenovacia pôžička nevyžaduje ručenie žiadnou nehnuteľnosťou, nezapisuje sa do bankových registrov a nezhoršuje pohľad banky na bonitu klienta. Pôžičku je možné využiť vo všetkých prípadoch, v ktorých banka požaduje využitie vlastných finančných zdrojov. Pôžička tak dorovná chýbajúci článok, bez ktorého by inak banka úver neposkytla.

V Ekonomických stavbách pomôžu klientom aj v prípade neočakávaných udalostí

V živote môžu nastať nečakané udalosti, s ktorými sa klienti môžu stretnúť. Udalosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť splácanie hypotéky. Môže tak vzniknúť nepríjemný tlak na riešenie danej situácie. Aj v takom prípade dokážu v Ekonomických stavbách pomôcť a problém rýchlo vyriešiť. V rámci programu “Vrátenie domu” spätne odkúpia nehnuteľnosť. Zostatok hypotéky za klienta uhradia Ekonomické stavby a už uhradené splátky úveru vrátia klientom späť. Tak sú klienti chránení od nepríjemnej situácie vyjednávania s bankou. V okamihu, keď klienti budú opäť stabilne stáť na svojich nohách, môžu sa bez obáv pustiť do nového projektu. Pre banky je toto riešenie maximálne bezpečné.

Viac informácií: www.ekonomickestavby.sk