bicykel vodikova bateria hybrid pohon 1 uvod

 

Holandská dizajnérska kancelária Studio MOM v kooperácii s výrobcom vodíkových batérií LAVO vyvinuli elektrický bicykel, ktorý dokáže prepraviť ťažký náklad na veľké vzdialenosti.

 

bicykel vodikova bateria hybrid pohon 1

 

Bicykel je navrhnutý tak, aby využíval výhody vyššieho pomeru energie voči hmotnosti, čo vodíkové palivové články umožňujú lepšie v porovnaní s lítiovými batériami bežne využívanými pre elektrické bicykle. Tento prvý vodíkový bicykel na svete by mal umožňovať prepravu na veľmi dlhé vzdialenosti bez ťažkých batérií a emisií CO2.

Dizajn integruje hybridnú vodíkovú batériu, ktorá využíva slnečnú energiu na extrakciu vodíka z vody. Energia získaná z fotovoltaiky využíva proces elektrolýzy na oddelenie kyslíka a vodíka, ktoré sa nachádzajú v chemickom zložení vody. Vodík je následne absorbovaný do patentovaného kovového hydridu, ktorý ho premieňa na energiu batérie. Bicykel produkuje tzv. zelený vodík, ktorý je udržateľnejšou alternatívou v porovnaní s modrým alebo šedým vodíkom, pretože pri jeho výrobe sa nepoužívajú žiadne fosílne palivá.

 

bicykel vodikova bateria hybrid pohon 2

 

Návrh bicykla je koncipovaný tak, aby sa jeho model podľa potrieb vo výrobe ľahko prispôsobil z mestského bicykla na prepravný model bicykla využívaný firmami a malými podnikmi. Predstava výrobcu batérií bola na bicykel so super ľahkým dizajnom, dizajnérsky tím si však presadil myšlienku, že nákladný bicykel by bol najlepší spôsob, ako optimalizovať výhody, ktoré ponúka vodíkový pohon. Samotný bicykel však momentálne nie je na trhu, ale na jeho dostupnosti v najbližšom období sa pracuje. Okrem toho firma dúfa, že na trh uvedie ďalšie produkty, ktoré využívajú hybridnú vodíkovú batériu, napríklad gril.

 

bicykel vodikova bateria hybrid pohon 3

 

Nie každý je však presvedčený o životaschopnosti vodíkových batérií ako zdroja energie. Jedným z najväčších uvádzaných problémov je ich neefektívnosť. Zistilo sa, že proces výroby zeleného vodíka je neefektívny v dôsledku energetických požiadaviek elektrolýzy.

Investície do vodíka však neustále rastú. Európska únia uviedla, že očakáva, že do roku 2050 vynaloží 470 miliárd eur na možnosť investovania práve do zeleného vodíka.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: Studio MOM, LAVO