skola III

Obec Líbeznice v blízkosti Prahy čelila nevídanému nárastu záujmu o dochádzku v tamojšej základnej škole. Rozširujúca zástavba a nárast počtu obyvateľov prinútili samosprávu obce k rýchlemu konaniu.

MH skola Libeznice 038255

Budova pôvodnej školy s rozsiahlym parkom z päťdesiatych rokov kapacitne nepostačovala, pritom žiakov pribúdalo geometrickým radom. Obce okolo Líbezníc a štát združili zdroje a za tristo dní vyrástla v areáli školy prístavba pre prvý stupeň, do ktorej je radosť chodiť. Paradoxom je, že budovu pôvodne navrhli pre potreby materskej školy. Zo zámeru napokon zišlo. Sčasti z finančných dôvodov a sčasti pre rýchly rast obyvateľov v obciach na sever od Prahy.

skola I

skola III

Škola slúži pre 240 žiakov v ôsmich triedach. Dopoludnia prebieha v triedach vyučovanie, popoludní slúžia ako družiny, večer možno vnútorné priestory využiť pre klubové stretnutia, prednášky, workshopy alebo koncerty. Školská jedáleň svojou dispozíciou totiž umožňuje jednoduchú prestavbu na koncertnú sálu alebo prednáškovú miestnosť. To všetko na tisíc metroch štvorcových úžitkovej plochy.

skola V

Budova má kruhový tvar s átriom, ktoré slúži ako učebňa a herňa pod holým nebom. Okolo átria je priestranná chodba so šatňami, z ktorej sa vstupuje do jednotlivých tried, zborovne a jedálne. Jednopodlažný prízemný pavilón spĺňa požiadavky na bezbariérový prístup. Strechu so svetlíkmi, ktoré osvetľujúce triedy, pokrýva vegetácia. „Výtvarné riešenie celej budovy pripomína slnečnú sústavu so všetkými planétami a žltou hviezdou uprostred v skutočnom pomere veľkostí. Každá trieda svojím tvarom pripomína antický amfiteáter, "hovorí Vlastimil Kaňovský zo spoločnosti, ktorá stavbu zrealizovala.

MH skola Libeznice 0544

Na myšlienke slnečnej sústavy je založený aj grafický dizajn v interiéri školy. Každú triedu reprezentuje jedna planéta slnečnej sústavy a znázorňuje výrazná farba, ktorá sa používa aj na skrinkách, stenách v učebniach a nábytku.

Ďalším charakteristickým prvkom grafického dizajnu je písmo Lucius, ktoré autori návrhu zo štúdia Projektil architekti používajú na označenie učební, či skriniek. Jednotlivé písmená a čísla sú magnetické. Deti s nimi môžu ľubovoľne hýbať, čo vytvára hravé grafické prostredie.

skola IV

MH skola Libeznice 032255

skola VI skolaVII

 

 

text: bk
foto: Thiel Lhotáková, Martin Hrubý - Prominecon CZ

 

www.stavebnictvoabyvanie.sk