VELUX HHA3up

12.12.2016
Na zlome mesiacov november a december 2016 sa v Bratislave a Košiciach konala konferencia Healthy Home Academy. Podujatia otvorili tému zdravého bývania a oslovili množstvo architektov.VELUX HHA2

Podujatie sa nieslo v duchu inovácie. Prednášky boli časovo ohraničené a slúžili ako upútavky na diskusie pri okrúhlych stoloch. Priemerný odborný príspevok trval približne sedem minút. Odborníci po skončení základnej časti hovorili v menších zoskupeniach o témach, na ktoré sa zúčastnení pýtali. Cieľom bolo nielen jednostranne prednášať, ale hlavne s hosťami o jednotlivých témach aj diskutovať.VELUX HHA4

Zdravé bývanie prioritou
„Stretávame sa tu pri dôležitej téme, o ktorej treba hovoriť – zdravé bývanie,“ týmito slovami otvoril konferenciu v Bratislave predseda Slovenských architektov, Imrich Pleidel. Téma zdravého bývania súvisela aj s témou denného svetla, ktorej dôležitosť na konferencii vyzdvihla Klára Bukolská. "Organizovať túto konferenciu sme sa rozhodli aj preto, lebo vnímame potrebu spájať tému energetickej efektivity s kvalitou vnútorného prostredia."VELUX HHA3

Ako do interiéru dostať denné svetlo?
Pre konanie konferencie boli zámerne vybrané bratislavská Stará Tržnica a košický Kulturpark. Ide o priestory, v ktorých denné svetlo vytvára počas dňa zvláštnu atmosféru. O dennom svetle hovoril dánsky architekt Henrik Norlander Smith. „V súčasnosti trávime až 90 % času v uzavretých priestoroch. Práve preto treba hľadieť na podmienky, v ktorých žijeme." Kľúčovými pre dobrý a efektívny návrh domu sú podľa neho tri prvky: komfort, energetická efektívnosť a životné prostredie. "Treba sa zameriavať na vstup denného svetla do interiéru, pretože to človeka veľmi ovplyvňuje. Našimi aktivitami sa snažíme dokázať, že vytvoriť si zdravé bývanie nemusí byť finančne nedostupné,“ dodáva Smith.VELUX HHA1

Zdravá rekonštrukcia
Okrem prípadových štúdií, bol predstavený aj projekt RenovActive, Ten predstavoval príklad rekonštrukcie sociálneho bývania v Bruseli. Jedným z cieľov projektu bolo upovedomiť majiteľov starších stavieb o dôvodoch, prečo by mali rekonštruovať. Celkový počet renovácií v Európe totiž nepresahuje 1,5%. Nakoľko rekonštruovanie vplýva na zdravé bývanie, spoločnosť Velux uskutočnila prieskum Healthy Homes Barometer. Prieskum priniesol informácie ohľadom zmýšľania obyvateľov v kontexte zdravého bývania.VELUX HHA5

Mestá plné architektov
Na podujatiach sa stretlo dovedna viac ako 200 odborníkov z radov architektov, projektantov, developerov a odbornej verejnosti. S krátkymi prednáškami vystúpili renomovaní architekti Ján Stempel, Ľubomír Závodný a Martin Šichman (Oximoron). Prácu s denným svetlom v novostavbách a rekonštrukciách priblížili architekti Klára Bukolská a Marek Petrík zo spoločnosti VELUX. Martin Masár z kompetenčného centra spoločnosti demonštroval technické otázky na prípadových štúdiách. O typológii zahraničných stavieb hovoril zase dánsky architekt, Henrik Norlander Smith. V košickom Kulturparku sa hosťom prihovorili aj architekti Pavol Šilla (ZERO ZERO) a Zuzana Dolobáčová Havajová.

zdroj: Velux
foto: Velux
pripravil: fl