frank gehry architektura rioja hotel top stavitel postmoderna 1 uvod

 

Frank O. Gehry patrí medzi najuznávanejších architektov 20. storočia. Jeho tvorbu charakterizujú realizácie nezvyčajných, odvážnych tvarov v postmodernistickom duchu. Je autorom Guggenheimovho múzea v španielskom Bilbau, koncertnej sály Walta Disneyho v Los Angeles a mnohých ďalších ikonických stavieb.

 

frank gehry architektura rioja hotel top stavitel postmoderna 1

 Foto: Hotel Marqués de Riscal, Španielsko

 

Gehryho pri tvorbe výrazne ovplyvnili priekopníci modernej architektúry ako Harwell Hamilton Harris, Richard Neutra a Frank Lloyd Wright. Postupne sa po svojich ranných zákazkách rezidenčných stavieb začal zaoberať potenciálom využiteľných materiálov na stavbu a do architektúry sa nimi snažil vniesť pohyb. Na svoju tvorbu rád využíva najmä sklo, betón, oceľ, drevo a kameň. Jeho diela sú často prirovnávané k sochám, stierajú hranice medzi umením a architektúrou, avšak naďalej sa prezentujú svojou funkčnosťou. V roku 1989 bola Gehrymu udelená Pritzkerova cena, jedno z najvýznamnejších architektonických ocenení.

 

frank gehry architektura rioja hotel top stavitel postmoderna 0

Foto: Guggenheimovo múzeum, Bilbao, zdroj: HiSoUR

 

Tvorbu Gehryho však poznáme aj osobne. Tančící dům na rohu Rašínovho nábřeží v Prahe je taktiež jeho architektonickým počinom, ako aj menej známe stavby v Českej republike. Práve tvorbu Franka O. Gehryho sa v Českej republike formou pôsobivej výstavy rozhodli zmapovať v pražskej Winternitzovej vile. Pod názvom podujatia "Frank Gehry: Očami Čechov", bude sprístupnená až do polovice mesiaca december.

 

frank gehry architektura rioja hotel top stavitel postmoderna 4

frank gehry architektura rioja hotel top stavitel postmoderna 3

Foto: Tančící dům, zdroj: Booking

Výstava ponúka tri perspektívy na architektovu tvorbu. Prvú časť výstavy tvoria zábery istého českého fotografa, ktorý s entuziazmom jazdí po celom svete a dokumentuje Gehryho stavby. Druhá časť výstavy približuje vzájomnú spoluprácu spoločnosti Sipral a Gehryho na stavbe budovy nadácie Louis Vuitton v Paríži. Na podujatí je možné vidieť reálne technické výkresy a dokumentáciu vývoja konštrukčných prvkov navrhnutých na obvodový plášť budovy a tiež dokumentáciu realizácie a inštalácie týchto prvkov. Posledná časť výstavy sa venuje stavbe Tančícího domu. A to prostredníctvom nahovorených spomienok českého architekta chorvátskeho pôvodu - Vlada Milunica, ktoré boli získané z knihy Tančící dům vydanej v roku 2003.

 

frank gehry architektura rioja hotel top stavitel postmoderna 2

Foto: Tančící dům, zdroj Booking

Tančící dům

Stavba budovaná v rokoch 1994 - 1996 je príkladom dekonštruktívnej architektúry. Ústredným motívom celého domu sú dve nárožné veže formované do prvoplánového súsošia Ginger a Freda (pomenovaných podľa tanečného páru Freda Astaira a Ginger Rogersovej). Fred je objemnejšia veža z betónu, Ginger je útlejšia veža zo skla a ocele, v spodnej časti je širšia, úzka v páse a s naklonenými "nohami" - stĺpmi sa opiera o Freda. V roku 2021 bola stavba hodnotená spoločnosťou Roofing Megastore jej analytickým softvérom, ktorý porovnáva parametre 50 najslávnejších architektonických stavieb číselným pomerov známym ako zlatý rez. Výsledky porovnania jednotlivých parametrov pre Tančící dům boli veľmi potešujúce. V tomto hodnotení stavba získala skvelé umiestnenie, a to ocenenie deviatej najkrajšej stavby sveta.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: Booking, Hisour