vymahanie xs pohladavok patriot group zoznam neplatičov komplikovane pripady problemy so zakonom toptrendy sk

 

Dá sa vyhnúť zbytočným súdnym sporom a pritom v krátkom čase vymôcť pohľadávku? Áno, mimosúdnym vymáhaním. Znie to ako veľmi nereálna situácia, s ktorou sa zrejme stretnete zriedkakedy. Čo však urobiť v prípade, že sa predsa len ocitnete v situácii, ktorá si vyžaduje promptné riešenie? Patriot Group je spoločnosťou, ktorá sa počas svojej praxe stretla s mnohými prípadmi. Štandardnými aj neštandardnými. Oboznámte sa s návrhmi, ktoré dokážu zmeniť životy právnických aj fyzických osôb. . 

 

 

Cieľom mimosúdneho vymáhania pohľadávok je v čo najkratšej dobe uspokojiť pohľadávku a vyhnúť sa veľakrát zbytočným súdnym sporom. A spoločnosťou PATRIOT GROUP, s.r.o. sa špecializuje práve na efektívnu správu, riadenie a manažovanie rizikových pohľadávok. Postará sa o pohľadávky klientov, či už ide o balíky alebo jednotlivé dlhové prípady. To, čo nasleduje potom, je možné prirovnať k nonstop servisu. Aktívna komunikácia s dlžníkmi, výzvy, zasielané SMS aj osobné návštevy, či operatívne prieskumy v teréne. Sú to nadštandardné služby, ktoré často oceníme až vtedy, keď ich skutočne potrebujeme. Lenže Patriot Group nedbá len na vymoženie pohľadávok, ale takisto na zachovanie dobrých vzťahov s klientmi.

 

 

 

 

vymahanie m pohladavok patriot group zoznam neplatičov komplikovane pripady problemy so zakonom toptrendy sk

 

 

Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s vymáhaním pohľadávok a s hľadaním optimálnych riešení, ktoré prinášajú nielen vyhratý spor alebo kus papiera, ktorý vám neprinesie peniaze domov,ale hlavne výsledok vo forme uhradenia pohľadávky. Nešetrí klientom len peniaze, ale aj čas, ktorý nemusia venovať tejto problematike a môžu ho venovať tomu, čo uznajú za vhodné. Ako je napríklad podnikanie, ktorý im prináša výnos alebo v neposlednom rade svojim najbližším a rodine. Môžete im úplne zveriť správu svojich pohľadávok. Spoločnosť stojí pri klientoch už pri vzniku záväzkovo-obchodných vzťahov, sleduje za nich harmonogram plnenia vašich pohľadávok, vedie komunikáciu s dlžníkmi a realizuje efektívne plnenie pohľadávok. Dokážu tiež  poskytnúť kompletný právny servis aj vtedy, ak sa nedá vyhnúť súdnemu či exekučnému vymáhaniu pohľadávky. Vždy solídne, diskrétne, promptne a efektívne.

 

 

O Patriot Group, s.r.o. 

Spoločnosť poskytuje kompletný právny servis aj vtedy, ak sa nedá vyhnúť súdnemu či exekučnému vymáhaniu pohľadávky. Vždy solídne, diskrétne, promptne a efektívne. (opakuje sa 2x) V roku 2018 sa spoločnosť PATRIOT GROUP, s.r.o. stala členom Svetovej asociácie detektívov (WAD), Svetovej asociácie profesionálnych vyšetrovateľov (WAPI) a vytvorili sme slovenskú sekciu medzinárodnej policajnej organizácie (IPO). Vďaka členstvu v medzinárodných organizáciách sme rozšírili svoju pôsobnosť aj v zahraničných štátoch, čím získavame priestor na realizáciu nových, zaujímavých projektov a nachádzame nové obchodné príležitosti.  Taktiež máme možnosť vzdelávať sa na medzinárodnej úrovni a prinášať nové, inovatívne riešenia.